Index leków

Myopam

Myopam, MIP Pharma Polska
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Napięcia mięśni spowodowane bólem, zwłaszcza po przebytych chorobach kręgosłupa lub stawów osiowych. Zespoły spastyczne z patologicznie zwiększonym napięciem mięśniowym różnego pochodzenia.
Skład:
1 tabl. zawiera 50 mg tetrazepamu.
Działanie:
Lek z grupy 1,4-benzodiazepin. Wykazuje silne działanie zwiotczające mięśnie szkieletowe. Działa także przeciwlękowo, uspokajająco i nasennie, a także przeciwdrgawkowo. Tetrazepam wykazuje średnio nasilone lub duże powinowactwo do ośrodkowych i obwodowych receptorów benzodiazepin. Po podaniu doustnym szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. W 70% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie. Wydala się głównie z moczem w postaci glukuronianów. T0,5 wynosi 12,9-44,5 h. Przenika przez barierę łożyska i do mleka matki.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na tetrazepam lub inne benzodiazepiny lub pozostałe składniki preparatu. Niewyrównana niewydolność oddechowa. Nie stosować u dzieci poniżej 1 rż.
Środki ostrożności:
Szczególną ostrożność należy zachować w ataksji rdzeniowej lub móżdżkowej, miastenii, ostrym zatruciu alkoholem, lekami przeciwbólowymi, neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi, solami litu oraz środkami odurzającymi; ciężkich uszkodzeniach wątroby (m.in. żółtaczka cholestatyczna), zespole bezdechu sennego. Preparat stosować tylko wyjątkowo i przez krótki czas u pacjentów uzależnionych od narkotyków, alkoholu lub leków. U dzieci powyżej 1 rż. i młodzieży lek można stosować tylko w przypadku konieczności (np. ciężkie zespoły spastyczne). W czasie leczenia bezodiazepinami może ujawnić się depresja. Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku lub ogólnie osłabionych, pacjentów z organicznymi zmianami mózgu, z niewydolnością krążenia lub oddychania oraz zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych należy przerwać leczenie preparatem.
Ciąża i laktacja:
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania tetrazepamu u kobiet w ciąży. Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. U noworodków matek, które stosowały tetrazepam podczas ciąży istnieje zwiększone ryzyko rozszczepu podniebienia. Stosowanie dużych dawek leku w III trymestrze ciąży lub podczas porodu może być przyczyną niewydolności oddechowej u noworodka, niedociśnienia, obniżenia ciepłoty ciała i osłabienia odruchu ssania. Długotrwałe stosowanie leku w ciąży może powodować wystąpienie zespołu odstawiennego u noworodka. W przypadku planowania ciąży nie należy stosować preparatu. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią. Należy przerwać karmienie piersią, jeżeli konieczne jest długotrwałe leczenie preparatem; gdy leczenie ma trwać 1-2 tygodnie należy przerwać karmienie piersią na czas leczenia i wznowić po 48 h od przyjęcia ostatniej dawki leku.
Efekty uboczne:
Mogą wystąpić: zawroty głowy, spowolnienie sprawności psychofizycznej, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie), zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji ruchów, zmęczenie, osłabienie. Niezbyt często mogą wystąpić: alergiczne reakcje skórne (świąd, zaczerwienienie skóry, obrzęk twarzy) i osłabienie siły mięśniowej. Bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella), nasilone wydzielanie śliny, suchość w jamie ustnej, zmniejszone libido, nasilone pragnienie, zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia miesiączkowania. Ponadto mogą wystąpić reakcje paradoksalne, takie jak stany pobudzenia, lęk, skłonności samobójcze, zwiększenie częstości kurczów mięśni, zaburzenia snu, trudności w zasypianiu, napady agresji i omamy oraz niepamięć następcza. Nagłe odstawienie leku po dłuższym stosowaniu może powodować zaburzenia snu, nadmierną potliwość, drżenie mięśni i delirium. Stosowanie pochodnych benzodiazepiny może powodować psychiczne i fizyczne uzależnienie oraz tolerancję.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli: początkowo 50 mg raz na dobę; w przypadku braku skuteczności dawkę można zwiększać o 25 mg do uzyskania oczekiwanej skuteczności. Zazwyczaj dawka dobowa wynosi 50-200 mg. W pojedynczych przypadkach w leczeniu ciężkich zespołów spastycznych dawka dobowa może wynosić do 400 mg na dobę. Dzieci powyżej 1 rż.: zazwyczaj 4 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.
Podczas długotrwałego leczenia (powyżej 1 tygodnia), jeśli leczenie ma być zakończone, dawkę leku należy zmniejszać stopniowo.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.