Index leków

Herpesin

Herpesin, Pliva-Lachema
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Leczenie i profilaktyka zakażeń wywołanych przez wirus herpes simplex u pacjentów z zespołem zmniejszonej odporności oraz leczenie ciężkich pierwotnych i nawracających zakażeń wywołanych przez ten wirus (opryszczkowe zapalenie mózgu, rozległe zakażenia skóry i błon śluzowych, w tym opryszczka narządów płciowych) u pacjentów z prawidłową odpornością. Leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez wirus varicella-zoster, zwłaszcza zakażeń uogólnionych oraz zakażeń u pacjentów ze zmniejszoną odpornością.
Skład:
1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci soli sodowej.
Działanie:
Lek przeciwwirusowy, działający głównie na wirusy opryszczki typu 1 i 2 (herpes simplex) oraz na wirus ospy wietrznej i półpaśca (varicella-zoster). Nie wpływa na procesy metaboliczne komórek gospodarza. Po wniknięciu do komórki zakażonej wirusem acyklowir ulega przekształceniu w postać czynną (trifosforan), która - będąc substratem dla polimerazy DNA wirusa - zapobiega dalszej syntezie wirusowego DNA. Po podaniu dożylnym T0,5 we krwi wynosi 2,9 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 9-33%. Acyklowir przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in. do płynu mózgowo-rdzeniowego (osiąga w nim stężenia wynoszące 30-50% jego stężenia we krwi), wątroby, płuc, mięśni, wydzieliny pochwy. Jest częściowo metabolizowany w wątrobie. Wydala się głównie z moczem w postaci nie zmienionej i w 10-15% jako metabolit.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na acyklowir lub walacyklowir.
Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować w niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów odwodnionych lub otrzymujących jednocześnie leki o działaniu nefrotoksycznym, a także z zaburzeniami neurologicznymi, ciężkim upośledzeniem czynności wątroby, zaburzeniami gospodarki elektrolitowej lub znacznym niedotlenieniem.
Ciąża i laktacja:
W ciąży stosować wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Rzadko przemijające zaburzenia neurologiczne (dezorientacja, omamy, pobudzenie, senność, psychozy, drżenia, śpiączka), bardzo rzadko - anoreksja, nudności, wymioty, gorączka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy, zapalenie wątroby i żółtaczka, zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia), napady kurczów, alergiczna wysypka skórna. W pojedynczych przypadkach obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, wyjątkowo - ostrą niewydolność nerek. Przypadkowe podanie acyklowiru poza żyłę może prowadzić do ciężkiego miejscowego stanu zapalnego.
Dawkowanie:
Dożylnie. Dorośli w zakażeniach wirusem herpes simplex (z wyjątkiem zapalenia mózgu) oraz w zakażeniach wirusem varicella-zoster: 5 mg/kg mc. co 8 h. W opryszczkowym zapaleniu mózgu oraz u pacjentów ze zmniejszoną odpornością w zakażeniach varicella-zoster: 10 mg/kg mc. co 8 h. W niewydolności nerek przy klirensie kreatyniny 25-50 ml/min dawkę podaje się co 12 h; 10-25 ml/min: co 24 h; poniżej 10 ml/min: 1/2 dawki co 24 h. Dzieci 3 mż.-13 rż.: w zakażeniu wirusem herpes simplex (z wyjątkiem opryszczkowego zapalenia mózgu) oraz wirusem varicella-zoster: 250 mg/m2 pc. co 8 h; w opryszczkowym zapaleniu mózgu oraz zakażeniach wirusem varicella-zoster u dzieci ze zmniejszoną odpornością: 500 mg/m2 pc. co 8 h. Noworodki i niemowlęta do 3 mż. w zakażeniach herpes simplex: 30 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach co 8 h, zazwyczaj przez 10 dni. U dzieci z upośledzeniem czynności nerek należy dostosować dawkowanie do stopnia niewydolności.
Leczenie trwa zazwyczaj 5 dni, w uzasadnionych przypadkach można je przedłużyć.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.