Index leków

Trandolapril-ratiopharm

Trandolapril-ratiopharm, ratiopharm
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze. Dysfunkcja lewej komory po zawale mięśnia sercowego. Objawowe leczenie zastoinowej niewydolności serca.
Skład:
1 kaps. zawiera 2 mg lub 4 mg trandolaprylu.
Działanie:
Lek z grupy inhibitorów enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II. Trandolapryl jest prolekiem - w wątrobie hydrolizowanym do aktywnego metabolitu - trandolaprylatu, który jest właściwym inhibitorem ACE. Podawanie trandolaprylu powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II, aldosteronu i natriuretycznego czynnika przedsionkowego (ANF) oraz zwiększenie aktywności reninowej osocza i stężenia angiotensyny I w osoczu. Trandolapryl działa na układ renina-angiotensyna-aldosteron, który odgrywa istotną rolę w regulacji objętości krwi i ciśnienia tętniczego krwi, dzięki czemu wywiera korzystne działanie hipotensyjne. Podawanie trandolaprylu w dawkach leczniczych pacjentom z nadciśnieniem tętniczym powoduje istotne obniżenie ciśnienia tętniczego mierzonego w pozycji leżącej oraz stojącej. U pacjentów leczonych obserwowano ustępowanie zmian przerostowych serca z poprawą czynności rozkurczowej oraz poprawę elastyczności tętnic. Trandolapryl poprawia wskaźnik przeżycia po zawale mięśnia sercowego u pacjentów z dysfunkcją lewej komory (frakcja wyrzutowa ≤35%), z objawami niewydolności serca lub bez takich objawów i z resztkowym niedokrwieniem lub bez. Długotrwałe leczenie trandolaprylem znacząco zmniejsza śmiertelność ogólną, w szczególności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Znacząco zmniejsza się ryzyko nagłego zgonu i wystąpienia ciężkiej lub opornej na leczenie niewydolności serca. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie leku), biodostępność leku wynosi około 40-60%. Trandolapryl jest metabolizowany do trandolaprylatu, który osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 4-6 h. Trandolaprylat łączy się w około 80% z białkami osocza. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 30 min po podaniu, maksymalny efekt działania po 8-12 h. Działanie leku utrzymuje się około 24 h. Stan stacjonarny jest osiągany w ciągu 4 dni. T0,5 wynosi 16-24 h. Wydalany w około 33% z moczem (w tym 10-15% w postaci niezmienionej) i w 66% z kałem.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na trandolapryl, inne inhibitory ACE lub pozostałe składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy (np. obrzęk Quinckego) w wywiadzie związany z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE. Dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci.
Środki ostrożności:
Preparatu nie należy stosować podczas rozpoczynania leczenia lub dostosowywania dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku z zastoinową niewydolnością serca, niewydolnością wątroby lub nerek albo otrzymujących dodatkowo leki moczopędne. Ryzyko wystąpienia niedociśnienia i (lub) niewydolności nerek jest większe u pacjentów z niedoborem płynów lub soli (np. na skutek diety ubogosodowej lub długotrwałego stosowania leków moczopędnych), zwężeniem tętnicy nerkowej, zastoinową niewydolnością serca, marskością wątroby z obrzękami i (lub) wodobrzuszem - u tych pacjentów oraz u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyń mózgowych, leczenie trandolaprylem należy rozpoczynać od mniejszej dawki (0,5 mg), która należy ostrożnie zwiększać pod kontrolą lekarza. Ryzyko hiperkaliemii jest większe u pacjentów z niewydolnością nerek, cukrzycą lub dysfunkcją lewej komory po przebyciu ostrego zawału mięśnia sercowego. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z kolagenozą naczyń (w tym toczeń rumieniowaty układowy, twardzina), leczonych lekami immunosupresyjnymi i (lub) u pacjentów z dziedziczną skłonnością do leukopenii. U pacjentów z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia znacznego niedociśnienia lub niewydolności nerek - pacjenci powinni być hospitalizowani, dawki początkowe powinny być mniejsze, a zwiększanie dawki powinno odbywać się po ścisłą kontrolą lekarza, w pierwszych tygodniach leczenia należy przerwać podawanie leków moczopędnych oraz monitorować czynność nerek i stężenia potasu. Ostrożnie stosować u pacjentów ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory do aorty. Nie stosować u pacjentów dializowanych z użyciem wysokoprzepuszczalnych błon filtracyjnych lub podczas aferezy LDL z użyciem siarczanu dekstranu - ryzyko wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznych. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów poddawanym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie. U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne - nie stosować jednocześnie. Ze względu na zawartość laktozy, u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy stosować preparatu.
Ciąża i laktacja:
Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.
Efekty uboczne:
Niezbyt często (>1/1000 i ≤1/100): suchy, drażniący kaszel, zapalenie oskrzeli, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, nudności, bóle w nadbrzuszu, niestrawność, zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból głowy, zmęczenie. Rzadko (>1/10 000 i ≤1/1000): astma, nieżyt błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, wymioty, biegunka, zaparcia, utrata apetytu, białkomocz, natręctwa, depresja, zaburzenia snu, impotencja, parestezje, zaburzenia równowagi, splątanie, szumy uszne, zaburzenia smaku, omdlenia, neutropenia, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, niewydolność serca, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, hipokaliemia lub hiperkaliemia, białkomocz. Bardzo rzadko (≤1/10 000): skurcz oskrzeli, zapalenie języka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, tachykardia, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, krótkotrwałe objawowe zaburzenia przepływu mózgowego krwi, incydenty naczyniowo-mózgowe, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, niedrożność jelit, świąd, zaczerwienienie, wysypka, rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka, łuszczyca, łysienie, bóle mięsni i stawów, eozynofilia, zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych, obrzęk naczynioruchowy, zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi.
Dawkowanie:
Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 0,5 raz na dobę; dawkę można podwoić po 2-4 tyg., dawka maksymalna wynosi 4 mg raz na dobę; dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 1-2 mg raz na dobę. Jeżeli reakcja pacjenta na dawkę 4 mg na dobę jest niezadawalająca, należy rozważyć leczenie skojarzone. Dysfunkcja lewej komory po zawale serca: leczenie należy rozpoczynać w 3. dobie zawału serca, podając dawkę dobową 0,5 mg; następnie dawkę należy stopniowo zwiększać do dawki maksymalnej 4 mg raz na dobę. W razie wystąpienia objawów nietolerancji (objawowe niedociśnienie) zwiększanie dawki można czasowo przerwać oraz należy monitorować leczenie dodatkowe, które może powodować niedociśnienie i w razie konieczności zmniejszyć dawki tych leków. Jeżeli niedociśnienie utrzymuje się należy zmniejszyć dawkę trandolaprylu. Zastoinowa niewydolność serca: dawka początkowa wynosi 0,5 mg pod kontrolą ciśnienia tętniczego; dawkę należy stopniowo zwiększać do 1-2 mg, dawka maksymalna wynosi 4 mg na dobę. W przypadku długotrwałego leczenia należy dążyć do osiągnięcia dawki 4 mg raz na dobę w ciągu kliku tyg. Pacjenci, którzy wcześniej otrzymywali leki moczopędne: leki moczopędne odstawić co najmniej 3 dni przed zastosowaniem trandolaprylu; dawka początkowa wynosi 0,5 mg raz na dobę, którą można następnie zwiększać w zależności od reakcji klinicznej; w razie konieczności leczenie lekami moczopędnymi może być kontynuowane w późniejszym okresie. U pacjentów z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min dawka początkowa wynosi 0,5 mg raz na dobę, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 1 mg raz na dobę; u pacjentów z klirensem kreatyniny ≤10 ml/min i u pacjentów dializowanych - 0,5 mg raz na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawka początkowa wynosi 0,5 mg, którą można zwiększać w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg. U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne, u pacjentów szczególnie wrażliwych na inhibitory ACE należy rozpoczynać leczenie od małej dawki oraz monitorować ciśnienie tętnicze i czynność nerek na początku leczenia.
Kapsułki można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.