Index leków

Lotensin HCT

Lotensin HCT, Meda
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Leczenie nadciśnienia tętniczego w przypadku braku skuteczności monoterapii. Preparat nie jest przeznaczony do rozpoczynania terapii przeciwnadciśnieniowej.
Skład:
1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku benazeprylu i odpowiednio 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg hydrochlorotiazydu.
Działanie:
Preparat stanowi połączenie benazeprilu - inhibitora enzymu przekształcającego angiotensynę oraz hydrochlorotiazydu - leku moczopędnego, których działanie hipotensyjne jest synergiczne.
Benazepril jest prekursorem substancji czynnej - benazeprilatu, który jest inhibitorem konwertazy angiotensyny. Hamuje wszystkie reakcje wywoływane przez angiotensynę II, tzn. skurcz naczyń krwionośnych i pobudzenie wydzielania aldosteronu, prowadzące do nasilenia wchłaniania zwrotnego sodu i wody w kanalikach nerkowych oraz zwiększa pojemność minutową serca. Ponadto hamuje rozkład bradykininy, co prawdopodobnie ma istotne znaczenie dla działania hipotensyjnego. Obniża ciśnienie tętnicze krwi we wszystkich okresach nadciśnienia tętniczego, niezależnie od pozycji ciała, nie powoduje zmian ortostatycznych ciśnienia lub zmiany te są niewielkie. Początek działania hipotensyjnego występuje po około 1 h po podaniu doustnym, maksymalne działanie po 2-4 h, działanie utrzymuje się co najmniej przez 24 h po podaniu leku. Podczas wielokrotnego stosowania, maksymalne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi występuje zazwyczaj w ciągu tygodnia i utrzymuje się w czasie długotrwałego leczenia. Działanie hipotensyjne jest niezależne od przynależności rasowej, wieku lub wyjściowej wartości aktywności reninowej osocza. Nagłe odstawienie preparatu nie prowadzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego.
Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym, działającym głównie w dystalnych kanalikach nerkowych, hamując wchłanianie zwrotne NaCl (przez działanie antagonistyczne w stosunku do kotransportera Na+-Cl-) i ułatwiając wchłanianie zwrotne jonów wapnia. Zwiększa także wydzielanie i wydalanie jonów potasu i jonów wodorowych. Zmniejsza wydalanie kwasu moczowego. Działanie diuretyczne i natriuretyczne pojawiają się w 1-2 h po podaniu drogą doustną, osiągając wartość maksymalną po 4-6 h i mogą utrzymywać się przez 10-12 h. Diureza wywołana przez leki tiazydowe prowadzi początkowo do zmniejszenia objętości osocza, pojemności minutowej serca oraz ciśnienia tętniczego krwi. Może nastąpić pobudzenie układu renina - angiotensyna - aldosteron. Działanie hipotensyjne utrzymuje się podczas dłuższego stosowania jako rezultat zmniejszenia całkowitego naczyniowego oporu obwodowego; pojemność minutowa powraca do wartości z okresu przed leczeniem, objętość osocza krwi pozostaje nieco zmniejszona, a aktywność reninowa osocza może być zwiększona. Hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna przez benazepril daje synergiczny efekt hipotensyjny w połączeniu z hydrochlorotiazydem, przez blokowanie pobudzenia indukowanego przez lek moczopędny. Pobudzenie tego układu przez hydrochlorotiazyd powoduje, że ciśnienie tętnicze krwi staje się w większym stopniu zależne od stężeń angiotensyny II, co zwiększa skuteczność benazeprilu.
Po podaniu doustnym około 37% dawki benazeprilu ulega wchłonięciu, następnie prekursor ten zostaje szybko przekształcony do farmakologicznie czynnego metabolitu - benazeprilatu. Maksymalne stężenia obu form we krwi są osiągane odpowiednio w ciągu 0,5 i 1-1,5 h. Około 60-80% doustnej dawki hydrochlorotiazydu ulega wchłonięciu. Maksymalne stężenie we krwi jest osiągane w ciągu 1,5-3 h. Biodostępność benazeprilu, benazeprilatu i hydrochlorotiazydu jest proporcjonalna do dawki. Wielokrotne podawanie nie zmienia farmakokinetyki benazeprilu i hydrochlorotiazydu. Benazepril nie ulega kumulacji w organizmie, natomiast benazeprilat gromadzi się w organizmie tylko w nieznacznym stopniu. Około 95% benazeprilu i benazeprilatu wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami. Hydrochlorotiazyd kumuluje się w krwinkach czerwonych; w fazie eliminacji stężenia w erytrocytach są 3-9 razy większe niż we krwi. Około 40-70% hydrochlorotiazydu wiąże się z białkami osocza. Benazepril jest w znacznym stopniu metabolizowany: głównym metabolitem jest benazeprilat, pozostałe dwa to sprzężone formy acyloglukuronianu benazeprilu i benazeprilatu. Bardzo mała ilość hydrochlorotiazydu ulega metabolizmowi. Benazepril jest całkowicie wydalany z osocza po 4 h, głównie w wyniku biotransformacji. Eliminacja benazeprilatu jest dwufazowa, jest wydalany z moczem i z żółcią. Eliminacja hydrochlorotiazydu jest dwufazowa, jest wydalany wyłącznie z moczem. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek farmakokinetyka preparatu jest istotnie zmieniona.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na benazepril lub inny inhibitor ACE, na hydrochlorotiazyd lub inne pochodne sulfonamidów. Obrzęk naczynioruchowy po podaniu inhibitorów ACE w wywiadzie. Bezmocz, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) oraz niewydolność wątroby. Oporna na leczenie hipokaliemia, hiponatremia oraz objawowa hiperurykemia. Ciąża i okres karmienia piersią. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci. Ostrożnie stosować w pacjentów w podeszłym wieku, z ciężką zastoinową niewydolnością serca, z łagodną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), ze zwężeniem tętnicy nerkowej, ze zwężeniem aorty lub zastawki dwudzielnej, leczonych dodatkowo innymi lekami hipotensyjnymi, z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby.
Środki ostrożności:
Ciąża i laktacja:
Efekty uboczne:
Najczęściej (powyżej 1%) występują: kołatanie serca, objawy ortostatyczne, niespecyficzne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka, nagłe zaczerwienienie twarzy, świąd, nadwrażliwość na światło, częste oddawanie moczu, kaszel, objawy ze strony dróg oddechowych, ból i zawroty głowy, uczucie zmęczenia. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, obrzęk ust lub twarzy, bóle stawów, zapalenie stawów, bóle mięśniowe, bóle kostno-mięśniowe, senność, bezsenność, nerwowość, parestezje, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, hipokaliemia, hiponatremia, hipomagnezemia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, hipotonia ortostatyczna, bóle w klatce piersiowej, biegunka, zaparcie, nudności i wymioty, bóle brzucha. Obserwowano nieznaczne zwiększenie stężenia kreatyniny i azotu pozabiałkowego we krwi, które ustępowały po odstawieniu leku. Opisywano reakcje rzekomoanafilaktyczne w trakcie leczenia inhibitorem ACE u pacjentów dializowanych przy użyciu dializatorów z błonami high-flux oraz u pacjentów poddanych zabiegowi plazmaferezy z zastosowaniem siarczanu dekstranu do absorpcji.
Dawkowanie:
Doustnie. Pacjenci przyjmujący 10 mg (20 mg) benazeprilu raz dziennie, mogą przejść na stosowanie preparatu 10/12,5 mg lub 20/25 mg raz dziennie. Pacjenci przyjmujący już hydrochlorotiazyd lub inny tiazydowy lek moczopędny, ale bez osiągnięcia odpowiedniego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, mogą przejść na stosowanie preparatu po odstawieniu leku moczopędnego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem leczenia. Osoby przyjmujące dotychczas hydrochlorotiazyd w dawce 25 mg lub 50 mg raz dziennie, powinny rozpocząć leczenie preparatem od dawki 10/12,5 mg, następnie dawkę tę można dostosować do potrzeb pacjenta. Pacjenci, u których uzyskano odpowiednie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi przy stosowaniu dawki 25 mg hydrochlorotiazydu na dobę, jednak ze znaczną utratą potasu w wyniku tej terapii, mogą przejść na stosowanie preparatu w dawce 5/6,25 mg (zalecana kontrola stężenia potasu we krwi).
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.