Index leków

Captopril

Captopril, Biofarm®
produkt w bazie ma status nieaktywny
Wskazania:
Nadciśnienie tętnicze samoistne (w monoterapii lub terapii skojarzonej), nadciśnienie tętnicze pierwotne skojarzone z niewydolnością nerek, nadciśnienie wtórne pochodzenia nerkowego, zastoinowa niewydolność krążenia (w leczeniu skojarzonym).
Skład:
1 tabl. zawiera 12,5 mg, 25 mg lub 50 mg kaptoprilu.
Działanie:
Lek z I grupy leków hamujących aktywność enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II. Wiąże się z tym enzymem w 5 miejscach aktywnych, w tym grupa SH wiąże się z Zn zawartym w enzymie. To połączenie łatwo ulega utlenieniu co jest powodem krótkiego działania kaptoprylu. Początkowo uważano, że grupa SH jest odpowiedzialna za wiele objawów niepożądanych kaptoprilu, obecnie wiadomo, że jej obecność może mieć korzystne znaczenie kliniczne dzięki wiązaniu wolnych rodników, co jest szczególnie pożądane w chorobie wieńcowej, stanach stresowych i arytmii serca z reperfuzji, natomiast objawy uboczne przy odpowiednim doborze dawek zostały zredukowane. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi - efekt hipotensyjny zależy przede wszystkim od spadku stężenia angiotensyny II, obniżenia stężenia aldosteronu. Obniżenie stężenia aldosteronu powoduje nieznaczny wzrost stężenia potasu we krwi przy jednoczesnej utracie sodu i wody. Długotrwały efekt hipotensyjny zależy również od zahamowania degradacji kinin (enzym przekształcający angiotensynę I w angiotensynę II jest identyczny z kininazą II unieczynniającą bradykininę) i wzrostu stężenia rozszerzających naczynia prostaglandyn (PGE2). Kaptopril zmniejsza systemowy i płucny naczyniowy opór obwodowy nie zmieniając lub zwiększając pojemność minutową serca. Nie zmniejsza przepływu nerkowego. U chorych z zastoinową niewydolnością krążenia dzięki obniżeniu obwodowego oporu naczyniowego (obciążenia następczego) oraz obniżeniu obciążenia wstępnego następuje długotrwała poprawa hemodynamiczna i poprawa tolerancji wysiłku. Przeciwdziała przerostowi i rozrostowi mięśni gładkich w naczyniach oraz przerostowi i przebudowie mięśnia sercowego. Ma działanie przeciwmiażdżycowe. Zwiększa miejscowy przepływ krwi w kończynach, poprawia mózgowy przepływ krwi. Poprawia tolerancję węglowodanów, ma korzystny wpływ na gospodarkę lipidową. Dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Dostępność biologiczna wynosi 49-76%, obecność pokarmu zmniejsza wchłanianie. Efekt kliniczny występuje około 15 min od podania leku, osiąga maksimum między 60-90 min i utrzymuje się 4-6 h. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 1 h, 25-30% leku wiąże się z białkami osocza. 75% leku jest wydalane z moczem, z tego 50% w postaci nie zmienionej, a reszta związana z endogennymi związkami tiolowymi np. kaptopril-cysteina (wiązanie to ma charakter odwracalny). T0,5 wynosi około 2 h. Lek może być eliminowany drogą hemodializy lub dializy otrzewnowej.
Przeciwskazania:
Nadwrażliwość na kaptopril lub inne inhibitory konwertazy ACE, obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej nerki (kaptopril znosi autoregulację przepływu kłębkowego, zmniejsza przesączanie kłębkowe w niedokrwionej nerce), stan po przeszczepie nerki, pierwotny hiperaldosteronizm; ciąża, okres karmienia piersią. Ostrożnie stosować: w niewydolności nerek (wymaga zmniejszenia dawki); zwężeniu zastawki mitralnej i aortalnej, kardiomiopatii przerostowej, u pacjentów powyżej 65 rż., z ciężką niewydolnością krążenia, w chorobach tkanki łącznej, ciężkich zaburzeniach elektrolitowych, u chorych z przewlekłymi chorobami płuc, astmą oskrzelową, niewydolnością wątroby, z suchym kaszlem w wywiadzie; leczonych jednocześnie lekami obniżającymi reakcje obronne organizmu (np. kortykoidy, cytostatyki, antymetabolity), allopurinolem, prokainamidem lub preparatami litu. Nie stosować u chorych dializowanych przy użyciu dializatorów o wysokiej przepuszczalności (high-flux) z błoną poliakrylonitrylową i polisulfonową.
Środki ostrożności:
Ciąża i laktacja:
Efekty uboczne:
W stosowanych dawkach objawy niepożądane występują zaledwie u 2,2% leczonych. Kaptopril może powodować: suchy męczący kaszel, obrzęki naczynioruchowe, nagły spadek ciśnienia tętniczego (u około 2,5% leczonych) szczególnie u chorych z nadciśnieniem wysokoreninowym pozostających na diecie niskosodowej lub otrzymujących leki moczopędne; wysypki skórne (u około 6,0%) plamkowo-grudkowe, pokrzywkowe, odwracalne zmiany podobne do pemfigoidu, zaczerwienienie skóry, świąd, uczulenie na światło, obrzęki naczyniowe; zaburzenia smaku (u około 3,1%) - (odwracalne - ustępują około 2-3 miesiące po odstawieniu leku); zapalenie jamy ustnej; suchość w jamie ustnej; utratę łaknienia; wymioty; zaparcia; objawy podrażnienia żołądka; bóle brzucha (u około 1,6%); zmiany w obrazie morfologicznym krwi (neutropenię - u około 0,04%, agranulocytozę, niedokrwistość hemolityczną i aplastyczną, małopłytkowość, pancytopenię). Mogą również wystąpić objawy ze strony o.u.n.: ból głowy (u około 2,9%), nudności, depresja, uczucie zmęczenia (u około 2,7%), bezsenność, parestezje w obrębie kończyn górnych. W pojedynczych przypadkach może wystąpić: zapalenie trzustki, niedrożność przewodu pokarmowego, upośledzenie czynności wątroby (żółtaczka zastoinowa, zapalenie wątroby), zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi, białkomocz, przemijające zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi (u około 0,6%), zwiększenie stężenia potasu i zmniejszenie stężenia sodu we krwi, tachykardia, zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz), bóle niedokrwienne serca, skurcz oskrzeli, impotencja (u około 1,1%). Objawy uboczne są częstsze u chorych z niewydolnością nerek. U chorych dializowanych przy użyciu dializatorów z błonami poliakrylonitrylowymi i polisulfonowymi w czasie dializy mogą wystąpić reakcje uczuleniowe.
Dawkowanie:
Dorośli: w leczeniu nadciśnienia tętniczego: dawka początkowa 12,5 mg 2 razy dziennie, zwiększona po około 10 dniach do dawki podtrzymującej 25 mg 2 razy dziennie; w razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach 2-4 tyg. do maksymalnej 150 mg/dobę. W leczeniu niewydolności serca: początkowo 6,25 mg lub 12,5 mg 2-3 razy dziennie (zastosowanie małych dawek początkowych skraca czas trwania przejściowej hipotonii), po 10-14 dniach dawkę można zwiększyć, najczęściej do 25 mg 3-4 razy dziennie. Dzieci: wcześniaki 0,01-0,15 mg/kg mc. co 12 h (tj. do 0,3 mg/kg mc./dobę); noworodki i niemowlęta do 6 mż.: 0,01-0,25 mg/kg mc. co 12 h (tj. do 0,5 mg/kg mc./dobę); niemowlęta powyżej 6 mż.: 0,25-0,5 mg/kg m.c. co 8 h (tj. 0,75-1,5 mg/kg mc./dobę); dzieci starsze: 1,3-3,0 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach; dzieci u których należy spodziewać się zwiększonej reakcji hipotensyjnej (np. leczone lekami moczopędnymi) dawka początkowa wynosi 0,15 mg/kg mc./dobę. Producent zaznacza: dawkę powyżej 3 mg/kg mc./dobę można stosować wyjątkowo, tylko pod ścisłą kontrolą lekarską. Wg danych z literatury fachowej nie należy przekraczać dawki 6 mg/kg mc./dobę. Przyjmować doustnie, co najmniej 1 h przed posiłkiem.
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.