Baza chorób - Otyłość i nadwaga

pokaż wszystkie

Jak rozpoznać otyłość?Zauważmy na wstępie, że tkanka tłuszczowa nie jest monolitem - składa się z około 65% z tłuszczu, w 30% z wody i w 5% z białek.


Otyłość to nadmierny, skutkujący powikłaniami chorobowymi rozrost tkanki tłuszczowej

Otyłość jest chorobliwym nadmiarem tkanki tłuszczowej, który zaburza czynności i strukturę wielu narządów.  Jest to więc choroba, która jeśli organizm chwilowo nie odczuwa jej skutków - to w dłuższej perspektwie czasu zagraża rozwojem wielu powikłań narządowych i ogólnych. W konsekwencji zwiększa ryzyko skrócenia średniego oczekiwanego okresu życia.

#baner#

Ile trzeba mieć tłuszczu w organizmie, aby lekarz rozpoznał chorobę otyłości?

W rozpoznaniu otyłości należy zawsze łączyć nadmiar tkanki tłuszczowej z tzw. normatywnie poprawną  (należną) masą ciała. Przyjmuje się, iż umowną granicą, od której rozpoczyna się otyłość, jest przekroczenie wartość 120% prawidłowej masy ciała. Obok otyłości używa się w praktyce pojęcia "nadwaga", przy czym uznaje się, iż w tej klasie mieszczą się osoby o rzeczywistej masie ciała między 100 a 120% prawidłowej masy ciała.


Jaki % tłuszczu organizm toleruje, a jaka wielkość oznacza już otyłość?

Tolerowana dla zdrowia ilość tłuszczu nie powinna przekraczać 15% masy ciała u dorosłych mężczyzn i 20% kobiet. Wartości te mogą być zmienne, gdyż zależą od, wzrostu, wieku, płci, warunków środowiska, itp. Umownie można stwierdzić, że z otyłością mamy do czynienia, gdy odsetek dopuszczalnego udziału tłuszczu w masie ciała zwiększył się o 50% lub więcej, niezależnie od masy innych elementów składowych ciała.  Otyłość stwierdzamy także, kiedy przyrost tłuszczu jest większy niż  50% wartości należnych oraz jednocześnie występuje ubytek masy mięśni lub wody, tak że ogólna masa ciała jest bliska należnej.


Kryterium otyłości u mężczyzn i kobiet


1. O otyłości mężczyzny mówimy gdy masa tłuszczu u  jest większa niż 22% należnej masy ciała
2. O otyłości kobiety mówimy gdy masa tłuszczu  większa niż 30% należnej masy ciała u kobiety.Przyczyny i objawy otyłości.


Proporcje tłuszczu do całkowitej masy ciała są zależne od wielu czynników i determinant.  Istotne znaczenie mają: tradycja i kultura osobista, brak wiedzy o zasadach zdrowego żywienia,  stresy cywilizacyjne, uwarunkowania genetyczne, zaburzenia zaburzenia w wydzielaniu i działaniu na tkanki niektórych hormonów oraz choroby, czy wreszcie niepożądane działania leków.
#baner#

Można w związku z rodzajem przyczyny wyróżnić następujące postacie otyłości:

1. Otyłość uwarunkowana rodzinnie i kulturowo - wynikła z tradycji kulinarnej i braku wiedzy o zasadach zdrowego żywienia, niechęci do sportu, siedzącego trybu pracy, itp.

2. Otyłość wynikająca z braku umiejętności "radzenia sobie" ze stresem. Jest to tzw. otyłość psychoreaktywna, często nerwicowa.

3. Otyłość bezpośrednio uwarunkowana genetycznie

4. Otyłość podwzgórzowa: guzy mózgu, stany zapalne mózgu, urazy mózgu, zabiegi chirurgiczne na podwzgórzu.

5. Otyłość jako objaw endokrynopatii: choroba Cushinga, wyspiak wydzielający insulinę i hiperinsulinizm czynnościowy, zespół po kastracji, hipogonadyzm (także menopauza u kobiet i u mężczyzn), rzekoma niedoczynność przytarczyc, niedobór hormonu wzrostu, zespół Steina-Leventhala Zespoły: Laurence`a-Monna-Biedla, hyperostosis frontalis interna, Alströma, Pradera-Williego, otyłość sprzężona z chromosomami płciowymi, inne.

6. Otyłość polekowa - wynikła ze stosowania: pochodnych fenotiazyny, kortykosteroidów, pochodnych estrogenu, pochodnych progestagenu, środków uspokajających, cyproheptadyny, przedawkowanie insuliny w przewlekłej insulinoterapii

7. Otyłość z niemożności wysiłku fizycznego - wymuszona chorobą zmuszającą do długotrwałego leżenia w łóżku, niepełnosprawnością ruchową, starzeniem się.


oprac. Mgr Edward Ozga-Michalski

Piśmiennictwo:
1. Kliniczna definicja i ocena otyłości  Dr med. Małgorzata Bernas Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii AM w Warszawie- "TERAPIA" NR 5 (166), MAJ 2005
2. Tatoń J.: Otyłość - patofizjologia, diagnostyka, leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1985.
3. Gumbiner B.: Obesity. American College of Physicians, Philadelphia 2001.

Tematy powiązane
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji na Portalu pfm.pl, wraz z adresem e-mail, w zakresie dostępu i korzystania z Portalu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PFM PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu pfm.pl i akceptuję jego postanowienia, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez właściciela Portalu pfm.pl - PFM PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.