Baza chorób - Choroby układu pokarmowego

pokaż wszystkie

Niedożywienie z powodu choroby

Blisko 1/3 procent pacjentów przyjmowanych do polskich szpitali jest niedożywionych   Dowodzą tego badania przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Niedożywienie szpitalne to niedożywienie występujące u chorych hospitalizowanych leczonych najczęściej z powodu innej choroby. W rzeczywistości niedożywienie to dodatkowa choroba, wymagająca leczenia.
„Pacjent, który przychodzi do szpitala w stanie niedożywienia, rzadko kiedy jest niedożywiony z powodów socjalnych. Najczęściej powodem jest choroba uniemożliwiająca tej osobie prawidłowe odżywianie w tradycyjny sposób.” powiedziała dr Teresa Korta, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. „W takich przypadkach musimy interweniować. Skuteczność terapii pacjenta zależy od właściwego leczenia przyczyny hospitalizacji w połączeniu z właściwym żywieniem, podanym we właściwy sposób.” dodała. Niedożywienie rozwija się wraz z przewlekłą chorobą i występuje u około 30-40% chorych przy przyjęciu do szpitala, najczęściej u chorych w wieku podeszłym (50%), z chorobami układu oddechowego (45%), z chorobami zapalnymi jelit (80%) i na nowotwory złośliwe (85%). U 30 % chorych prawidłowo odżywionych niedożywienie rozwija się po przyjęciu do szpitala, a u 70 % niedożywionych w chwili przyjęcia ulega dalszemu pogłębieniu w czasie hospitalizacji.    W opinii ekspertów niedożywienie szpitalne jest bardzo poważnym problemem terapeutycznym. Stan odżywienia pacjenta jest tak samo ważnym elementem skutecznego leczenia jak podawanie odpowiednich leków, gdyż niedożywienie jest tak silnym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań i śmiertelności jak niewydolność narządu, np. nerek czy wątroby, w których celowość leczenia nikt nie wątpi. Problem z niedożywieniem polega na tym, że się go po prostu nie zauważa. Niedożywienie pogarsza rokowanie pacjenta, gdyż organizm osłabiony brakiem substancji odżywczych słabiej reaguje na leki. Znacznie gorsze jest także gojenie ran i mniej skuteczna rehabilitacja. Pogorszenie odporności powoduje wzrost powikłań septycznych. Słabszy kaszel sprzyja wystąpieniu zapalenia płuc. „W porównaniu z krajami europejskimi w Polsce mamy podobną liczbę pacjentów niedożywionych. Różnimy się natomiast liczbą i czasem podjęcia interwencji.” twierdzi dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. „O ile w Europie i w Polsce liczba osób, u których stosuje się leczenie żywieniowe jest podobna w oddziałach intensywnej opieki i w oddziałach chirurgicznych, to w pozostałych oddziałach jest znacznie gorzej. Mimo postępu wiedzy o przyczynach, występowaniu, rozpoznawaniu, następstwach, i leczeniu zaburzeń stanu odżywienia, w praktyce klinicznej zwykle nie zwraca się uwagi na stan odżywienia chorych przy przyjęciu do szpitala i w związku z tym leczenie żywieniowe jest często rozpoczynane zbyt późno, przeważnie prowadzone chaotycznie a przez to obciążone znaczną liczbą powikłań. Badanie wykazały, że następstwem złego stanu odżywienia jest: - częstsze powikłania (wzrost o 15-30 proc.), - dłuższy czas leczenia (pobyt w szpitalu wydłuża się o 30-50 proc.), - wyższa śmiertelność (wzrost pięciokrotny).   Eksperci apelują, aby nie utożsamiać niedożywienia szpitalnego ze stanem kuchni szpitalnej. Pacjenci hospitalizowani nie zawsze mogą być karmieni tradycyjnie. Wiele jednostek chorobowych wymaga zastosowania żywienia dojelitowego lub pozajelitowego. Przykładem mogą być pacjenci po udarach mózgu, którzy żywieni tradycyjnie najczęściej nie przyjmują odpowiedniej ilości substancji odżywczych niezbędnych do rekonwalescencji organizmu, co wynika z problemów związanych z połykaniem. Zastosowanie u takich pacjentów żywienia dojelitowego lub pozajelitowego znacznie poprawia wyniki leczenia farmakologicznego choroby będącej przyczyną hospitalizacji. Niedożywienie szpitalne wydłuża czas hospitalizacji pacjenta, a przez to zwiększa koszty terapii. Według danych Europejskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (ESPEN), prawidłowo prowadzone leczenie żywieniowe może pozwolić na zaoszczędzenie około 1 mln EURO rocznie w szpitalu średniej wielkości.   Aby poprawić niezbędne jest stosowanie standardów żywieniowych. Nie oznacza to wcale wzrostu kosztów leczenia - chodzi wręcz o jego ograniczenie. Lepiej i taniej jest zapobiegać niedożywieniu, niż leczyć jego następstwa, do których należą także zakażenia szpitalne. Ale żeby zapobiegać, trzeba wcześnie rozpoznać stan, w którym niedożywienie zaczyna się rozwijać i zagrażać choremu i jak najwcześniej skutecznie je leczyć.  red-skrót referatu Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego - Warszawa, 25 czerwca 2004
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.