Baza chorób - Choroby serca i krążenia

pokaż wszystkie

Zakrzepica - przyczyna zawału

 

Zakrzepica tętnicy wieńcowej to szczególne zagrożenie dla życia powstałe zwykle wskutek pęknięcia blaszki miażdżycowej. Wywołane tym ostre niedokrwienie serca może prowadzić do zawału i zgonu.
 

Co się dzieje w tętnicy wieńcowej w czasie zawału?

 
Gdy pod wpływem podwyższonego ciśnienia krwi lub z innego powodu w tętnicy wieńcowej pęknie błonka blaszki miażdżycowej wówczas znajdujące się w krwi liczne płytki i inne składniki krwi tworzą w tym miejscu skrzeplinę, która może się stać wkrótce najwyższym zagrożeniem dla życia.
 

Dlaczego tak niebezpieczne jest pęknięcie błony blaszki miażdżycowej?
 
Płytki krwi mylą pęknięcie blaszki miażdżycowej z raną i starają się ją „zalepić” – zamykając jednocześnie światło naczynia i tamując przepływ krwi. Podobnie zachowują się wobec skrzepliny, która przemieszcza się wzdłuż zdrowej tętnicy. W czasie krótszym, niż minuta potrafią stworzyć delikatny „korek płytkowy”, który zaczyna hamować przepływ krwi. Początkowo powstały "korek" ta, jeszcze nie powoduje całkowitego zablokowania przepływu krwi, jednak poważnie go utrudnia.
 
#baner#


 Konsekwencją wcześniejszego błędnego rozpoznania jest już rozpoczęta kaskada reakcji chemicznych wyzwalających tzw. czynniki krzepnięcia. W wyniku działania tych czynników jedno z białek krwi przemienia się w enzym (trombinę). Enzym ten przekształca pewne białka krwi w silne nitki włóknika (włókna fibryny). Nitki włóknika oplatają „korek” z płytek krwi jak gęsta sieć. W tę sieć, niczym w pułapkę wpadają liczne komórki krwi i już w niej pozostają - tworząc rosnącą, masywną skrzeplinę, nie przepuszczająca krwi do serca. Zablokowanie skrzepliną tętnicy wieńcowej i odcięcie tym dopływu krwi do mięśnia sercowego oznacza początek zawału. Utrzymująca się przez ponad 6 godzin całkowita niedrożność tętnicy skutkuje nieodwracalną martwicą pozbawionych tlenu mięśni sercowych. Masywna martwica mięśnia sercowego wynikła z blokady więcej niż jednej tętnicy prowadzi często do zgonu.


OBJAWY ZAWAŁU

Zawał – jak rozpoznać objawy?

 
Bardzo często w czasie zawału pojawia się wielki ból. Są pacjenci, którzy porównują go z ogromnym „pazurem” rozrywającym klatkę piersiową, inni wskazują na bolesny ucisk, który da się porównać z „wielkim kamieniem” przygniatającym piersi. Wraz z bólem zjawia się irracjonalny lęk, nie wiadomo przed czym. Twarz oblewa zimny pot. Chorzy pod wpływem tych odczuć boją się poruszyć nie tylko ręką, ale i palcami. Ciśnienie tętnicze krwi – uprzednio bardzo wysokie – często spada, osiągając wartości (skurczowe) niekiedy poniżej 100 mm Hg.
 

Jak przebiega zawał w rzeczywistości? Oddajmy głos jednemu z pacjentów.
 

Dotychczas czułem się całkowicie zdrowy, mogłem swobodnie biegać, wykonywać swe obowiązki zawodowe. Chociaż kłopoty i stresy nie omijały i mnie, tak jak wielu innych, ale jak mi się wydaje dobrze sobie z nimi radziłem. Kiedy pojawiały się trudne problemy często wsiadałem na rower lub zakładałem dres, aby w trakcie sportowego wysiłku zrelaksować się i zapomnieć o stresie. Dlatego do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego po jednym z takich sportowych wysiłków „łagodzących” stres w klatce piersiowej pojawił się piekący ból. Poczułem się tak, jakbym jednym tchem połknął szklankę zbyt gorącej herbaty. Gimnastyka i ćwiczenia oddechowe nie przyniosły spodziewanego ratunku. Odwrotnie, pojawiły się nudności i cały się spociłem. Poczułem się tak źle, że żona wezwała pogotowie. Lekarz pogotowia zbadał mnie i oświadczył, że doznałem zawału. Nie pytając nawet o zdanie, zaordynował przewiezienie do szpitala. Próbowałem protestować, ale zrobiło mi się słabo i zemdlałem...
 

Czy zawał można przewidzieć?
 
Takie objawy jak ból dławicowy jest oczywiście istotnym ostrzeżeniem, jednak sam zawał prawie zawsze spada na człowieka, jak grom z jasnego nieba. Zjawia się w różnych godzinach doby, choć trochę upodobał sobie, jako porę ataku – czas tuż przed świtem. Częściej także, szczególnie u osób młodszych, pojawia się w okresach silnych stresów.
 

Czy zawsze występują przedzawałowe symptomy ostrzegające?
 
Zawał wyprzedza często tzw. niestabilna choroba wieńcowa objawiająca się bólami dławicowymi. Jednak czasem przewlekła i stabilna postać choroby wieńcowej nie daje sygnałów zapowiadających, a zawał jest pierwszym jej widocznym objawem            
         
Zwiastuny zawału

ZAWAŁ! – RATUNEK W DOMU


Co robić, jeśli dojdzie do najgorszego, tj. do zatrzymania krążenia przed przyjazdem lekarza?


Niezwłocznie podjąć reanimację. Jeśli w przypadku zatrzymania krążenia nie podejmiemy czynności reanimacyjnych, wyzwane pogotowie przybędzie za późno. Chory może bowiem przeżyć tylko kilka minut po zatrzymaniu akcji serca.

#baner#

Nagłe zatrzymanie krążenia  zatrzymanie akcji serca - jak je rozpoznać objawy ?

Typowe objawy rozpoznamy po zachowaniu się, wyglądzie chorego i stanie tętna:

•           Chory pada lub przechyla się bezwładnie na krześle, jest nieprzytomny.

•           Kolor skóry staje się blady, ziemisty, oddech staje się nieregularny, zwalniający.

•           Brak reakcji na ból, brak ruchów oddechowych i strumieni powietrza z ust i nosa.

•           Brak tętna na tętnicy szyjnej, szerokie źrenice  

Zewnętrzny masaż serca – należy rozpocząc niezwłocznie jeśli wystąpią wyżej wymienione objawy.

1.         Chorego należy położyć na podłodze

2.         Silnie uderzyć pięścią w dolną część mostka

3.         Uciskać ciężarem swego ciała mostek chorego i zwalniać ucisk w rytmie 60 razy na minutę.

4.       Zastosować sztuczne oddychanie – najlepiej wykonuje to druga osoba. Wówczas na pięć ucisków mostka – należy wykonać jeden wdech. W tym celu trzeba odchylić głowę leżącego do tyłu i wdmuchiwać powietrze do ust.    
 
 
6 godzin od zawału decydujących o życiu
 
Oprac. mgr Edward Ozga Michalski
Konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
 

Tematy powiązane
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w toku rejestracji na Portalu pfm.pl, wraz z adresem e-mail, w zakresie dostępu i korzystania z Portalu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PFM PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu pfm.pl i akceptuję jego postanowienia, w tym informujące o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych przez właściciela Portalu pfm.pl - PFM PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.