GOOD
Poniedziałek, 30 listopada 2015r. • Andrzeja, Maury, Ondraszka

Choroby serca i krążenia


Choroby serca i krążenia - Zakrzepica - przyczyna zawału

ZAKRZEPICA TĘTNICY WIEŃCOWEJZAWAŁ! – RATUNEK W DOMU
 

Zakrzepica tętnicy wieńcowej to szczególne zagrożenie dla życia powstałe zwykle wskutek pęknięcia blaszki miażdżycowej. Wywołane tym ostre niedokrwienie serca może prowadzić do zawału i zgonu.
 

Co się dzieje w tętnicy wieńcowej w czasie zawału?
 
Gdy pod wpływem podwyższonego ciśnienia krwi lub z innego powodu w tętnicy wieńcowej pęknie błonka blaszki miażdżycowej wówczas znajdujące się w krwi liczne płytki i inne składniki krwi tworzą w tym miejscu skrzeplinę, która może się stać wkrótce najwyższym zagrożeniem dla życia.
 

Dlaczego tak niebezpieczne jest pęknięcie błony blaszki miażdżycowej?
 
Płytki krwi mylą pęknięcie blaszki miażdżycowej z raną i starają się ją „zalepić” – zamykając jednocześnie światło naczynia i tamując przepływ krwi. Podobnie zachowują się wobec skrzepliny, która przemieszcza się wzdłuż zdrowej tętnicy. W czasie krótszym, niż minuta potrafią stworzyć delikatny „korek płytkowy”, który zaczyna hamować przepływ krwi. Początkowo powstały "korek" ta, jeszcze nie powoduje całkowitego zablokowania przepływu krwi, jednak poważnie go utrudnia.
  Konsekwencją wcześniejszego błędnego rozpoznania jest już rozpoczęta kaskada reakcji chemicznych wyzwalających tzw. czynniki krzepnięcia. W wyniku działania tych czynników jedno z białek krwi przemienia się w enzym (trombinę). Enzym ten przekształca pewne białka krwi w silne nitki włóknika (włókna fibryny). Nitki włóknika oplatają „korek” z płytek krwi jak gęsta sieć. W tę sieć, niczym w pułapkę wpadają liczne komórki krwi i już w niej pozostają - tworząc rosnącą, masywną skrzeplinę, nie przepuszczająca krwi do serca. Zablokowanie skrzepliną tętnicy wieńcowej i odcięcie tym dopływu krwi do mięśnia sercowego oznacza początek zawału. Utrzymująca się przez ponad 6 godzin całkowita niedrożność tętnicy skutkuje nieodwracalną martwicą pozbawionych tlenu mięśni sercowych. Masywna martwica mięśnia sercowego wynikła z blokady więcej niż jednej tętnicy prowadzi często do zgonu.


OBJAWY ZAWAŁU

Zawał – jak rozpoznać objawy?
 
Bardzo często w czasie zawału pojawia się wielki ból. Są pacjenci, którzy porównują go z ogromnym „pazurem” rozrywającym klatkę piersiową, inni wskazują na bolesny ucisk, który da się porównać z „wielkim kamieniem” przygniatającym piersi. Wraz z bólem zjawia się irracjonalny lęk, nie wiadomo przed czym. Twarz oblewa zimny pot. Chorzy pod wpływem tych odczuć boją się poruszyć nie tylko ręką, ale i palcami. Ciśnienie tętnicze krwi – uprzednio bardzo wysokie – często spada, osiągając wartości (skurczowe) niekiedy poniżej 100 mm Hg.
 

Jak przebiega zawał w rzeczywistości? Oddajmy głos jednemu z pacjentów.
 
Dotychczas czułem się całkowicie zdrowy, mogłem swobodnie biegać, wykonywać swe obowiązki zawodowe. Chociaż kłopoty i stresy nie omijały i mnie, tak jak wielu innych, ale jak mi się wydaje dobrze sobie z nimi radziłem. Kiedy pojawiały się trudne problemy często wsiadałem na rower lub zakładałem dres, aby w trakcie sportowego wysiłku zrelaksować się i zapomnieć o stresie. Dlatego do dziś nie mogę zrozumieć, dlaczego po jednym z takich sportowych wysiłków „łagodzących” stres w klatce piersiowej pojawił się piekący ból. Poczułem się tak, jakbym jednym tchem połknął szklankę zbyt gorącej herbaty. Gimnastyka i ćwiczenia oddechowe nie przyniosły spodziewanego ratunku. Odwrotnie, pojawiły się nudności i cały się spociłem. Poczułem się tak źle, że żona wezwała pogotowie. Lekarz pogotowia zbadał mnie i oświadczył, że doznałem zawału. Nie pytając nawet o zdanie, zaordynował przewiezienie do szpitala. Próbowałem protestować, ale zrobiło mi się słabo i zemdlałem...
 

Czy zawał można przewidzieć?
 
Takie objawy jak ból dławicowy jest oczywiście istotnym ostrzeżeniem, jednak sam zawał prawie zawsze spada na człowieka, jak grom z jasnego nieba. Zjawia się w różnych godzinach doby, choć trochę upodobał sobie, jako porę ataku – czas tuż przed świtem. Częściej także, szczególnie u osób młodszych, pojawia się w okresach silnych stresów.
 

Czy zawsze występują przedzawałowe symptomy ostrzegające?
 
Zawał wyprzedza często tzw. niestabilna choroba wieńcowa objawiająca się bólami dławicowymi. Jednak czasem przewlekła i stabilna postać choroby wieńcowej nie daje sygnałów zapowiadających, a zawał jest pierwszym jej widocznym objawem            
         
Zwiastuny zawału
NA GÓRĘ

ZAWAŁ! – RATUNEK W DOMU

Co robić, jeśli dojdzie do najgorszego, tj. do zatrzymania krążenia przed przyjazdem lekarza?

Niezwłocznie podjąć reanimację. Jeśli w przypadku zatrzymania krążenia nie podejmiemy czynności reanimacyjnych, wyzwane pogotowie przybędzie za późno. Chory może bowiem przeżyć tylko kilka minut po zatrzymaniu akcji serca.Nagłe zatrzymanie krążenia  zatrzymanie akcji serca - jak je rozpoznać objawy ?

Typowe objawy rozpoznamy po zachowaniu się, wyglądzie chorego i stanie tętna:

•           Chory pada lub przechyla się bezwładnie na krześle, jest nieprzytomny.

•           Kolor skóry staje się blady, ziemisty, oddech staje się nieregularny, zwalniający.

•           Brak reakcji na ból, brak ruchów oddechowych i strumieni powietrza z ust i nosa.

•           Brak tętna na tętnicy szyjnej, szerokie źrenice  

Zewnętrzny masaż serca – należy rozpocząc niezwłocznie jeśli wystąpią wyżej wymienione objawy.

1.         Chorego należy położyć na podłodze

2.         Silnie uderzyć pięścią w dolną część mostka

3.         Uciskać ciężarem swego ciała mostek chorego i zwalniać ucisk w rytmie 60 razy na minutę.

4.       Zastosować sztuczne oddychanie – najlepiej wykonuje to druga osoba. Wówczas na pięć ucisków mostka – należy wykonać jeden wdech. W tym celu trzeba odchylić głowę leżącego do tyłu i wdmuchiwać powietrze do ust.    
 
 
6 godzin od zawału decydujących o życiu
 
Oprac. mgr Edward Ozga Michalski
Konsultacja prof. dr hab. med. Andrzej Danysz
 

NA GÓRĘ
powrót do działu Choroby serca i krążenia