Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Wczesne zapobieganie przerzutom do kości

     

Przerzuty notworowe do kości u osób chorych na raka piersi, stercza, raka macicy, szpiczniaka mnogiego, raka płuc, raka tarczycy są częste i stanowią wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia. Przykładowo, co trzecia, z kilkunastu tysięcy Polek zapadających corocznie na raka piersi ma / lub będzie miała przerzuty nowotworowe do kości.


Toteż dużym zainteresowaniem cieszą się międzynarodowe badania kliniczne skuteczności bifosfonianów - w zapobieganiu przerzutom nowotworowym do kości. Korzystając z obecności w Polsce jednego z liderów tych badań – światowej sławy kanadyjskiego onkologa prof. Aleksandra H.G Patersona - zapytaliśmy go o opinię nt. skuteczności tej profilaktyki.

Red: Jakie cele przyświecają międzynarodowym badaniom klinicznym nad rolą substancji leczniczej, jaką są bifosfoniany w profilaktyce przerzutów nowotworowych do kości, w których brał Pan udział?

Prof: Podstawowym celem tych badań było określenie wpływu bifosfonianów – w tym szczególnie obiecującego terapeutycznie klodronianu - na hamowanie przerzutów nowotworowych do kości, zanim one jeszcze wystąpią. Inne ważne pytania to: określenie wpływu leku na długość życia chorych i jakość życia w chorobie (wpływ na zachowanie sprawności fizycznej, unikanie bólu, określenie działań niepożądanych leku, itp.).Zanim zapytamy o wyniki tych badań proszę powiedzieć o szansach przeżycia chorych, u których już stwierdzono przerzuty do kości?

Rokowanie w przypadku przerzutów nowotworowych do kości jest złe. Wystąpienie przerzutów oznacza uogólnienie choroby nowotworowej i zwykle przesądza los chorych. Chociaż w przypadku raka piersi, pacjentki z przerzutami do kości żyją dłużej (średnio 2 lata), niż chore z inną lokalizacją odległych przerzutów, to tylko około 10% tych chorych żyje od chwili rozpoznania przerzutów 10 lat i dłużej.


Jakie korzyści zdrowotne wnosi stosowanie bifosfonianów?

Doprecyzujmy najpierw, czym jest profilaktyka, a czym leczenie tymi lekami. Podjęcie terapii bifosfonianami ma miejsce, gdy stwierdza się, po uprzednim dokładnym rozpoznaniu - przerzut nowotworowy do kości. Podanie choremu, np. klodronianu lub innych leków z tej grupy skutecznie hamuje wówczas nadmierne, prowadzące do złamań niszczenie tkanki kostnej przez osteoklasy - komórki kościogubne pobudzone przez proces nowotworowy. Proces ten nosi miano - osteoliza nowotworowa.


Słysząc takie słowa chory i jego rodzina zada od razu pytanie – czy wystarczy stosowanie samego bifosfonianu, aby zapobiegać przerzutom i leczyć osteolizę nowotworową?

Nie. W leczeniu przerzutów do kości - bifosfoniany stosuje się w ramach leczenia systemowego (chemioterapia, hormonoterapia), radioterapii, itp. Jednak bifosfoniany odgrywają szczególną rolę, gdyż hamują chorobliwą nadaktywność komórek kościogubnych. Zapobiega to osłabieniu kości, zmniejsza liczbę złamań patologicznych kości i kręgosłupa i dolegliwości bólowe. Dzięki czemu chory może m.in. otrzymywać mniej dodatkowych leków uśmierzających ból, ma szansę na dłuższe zachowanie sprawności ruchowej i dłuższe przeżycie. Bifosfoniany stosuje się zwłaszcza u chorych na raka piersi, ale pozytywne efekty leczenia udokumentowano także w przypadkach raka prostaty i szpiczaka mnogiego.


Na czym zatem polega profilaktyka chroniąca przed przerzutami?

Na podaniu bifosfonianu, już zaraz po zabiegu chirurgicznym, nieomal od samego początku systemowego leczenia raka, bez „wyczekiwania” na moment, kiedy już zostanie stwierdzony przerzut do kości. Tak wczesne podawanie zastosowano m/in.m.in. we wspomnianych badaniach klinicznych pod kierunkiem prof. Trevora Powlesa. W badaniach wzięło udział ponad tysiąc kobiet po operacji usunięcia guza piersi (mastektomii) - z Norwegii, Finlandii, USA i Kanady. Wszystkie badane przez nas pacjentki zostały przydzielone losowo do jednej grupy otrzymującej bifosfonian (klodronian) lub do drugiej grupy otrzymującej placebo. Niezależnie od grupy, w jakiej się znalazły otrzymały takie samo podstawowe leczenie systemowe - chemioterapię, hormonoterapię. itp.


Jaki był czasokres podawania bifosfonianów?

W grupie leczonej profilaktycznie klodronianem podawanie leku rozpoczynano w ciągu 6 miesięcy od podjęcia systemowego leczenia raka piersi i podawano przez 2 lata, po czym pacjentki obserwowano przez kolejne 3,5 roku.


Czy uzyskano dowody, że długotrwałe stosowanie bifosfonianów od samego początku leczenia chroni przed przerzutami do kości?

Tak, Okazało się, że bifosfonian (klodronian) zmniejszył częstość występowania przerzutów nowotworu piersi do kości, aż o 56% w porównaniu z grupą chorych otrzymujących placebo. Wcześniejsze, chociaż nie tak masowe badania kliniczne potwierdziły efektywność bifosfonianów w zapobieganiu przerzutom do kości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż w świetle danych epidemiologicznych to duża szansa dla pacjentek. Możemy obecnie nie tylko leczyć przerzuty, ale także im zapobiegać.Czy potwierdził się wpływ bifosfonianów na długość życia w chorobie?

Tak. Wielkim pozytywnym zaskoczeniem dla badaczy był fakt, że przez cały okres badań i obserwacji (średnio 5,5 roku), wśród chorych otrzymujących klodronian liczba zgonów zmniejszyła się o 23% w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Zmniejszyła się też liczba wznów u kobiet u których stwierdzono wyleczenie z raka piersi.


Czy profilaktyka przerzutów nowotworowych do kości zapobiega złamaniom kości i dolegliwościom bólowym?

Efekt przeciwzłamaniowy był widoczny. W tych (jak tez w wielu innych badaniach) udokumentowano hamowanie osteolizy nowotworowej, jak też i osteoporozy związanej z wiekiem. (Większość przypadków raka piersi ma miejsce w okresie okołomenopauzalnym). Profilaktyka zmniejsza znacząco liczbę złamań powodujących ból urazowy i odsuwa je w czasie. Potwierdzeniem jest zmniejszone zużycie środków przeciwbólowych przez chorych.Zwykle boimy się przewlekłego podawania leków ze względu na ich kumulujące się objawy niepożądane. Czy podawany przez 2 lata klodronian nie był szkodliwy dla zdrowia
?

Nie, ten bifosfonian był dobrze tolerowany przez pacjentki. Jedynym objawem niepożądanym u chorych otrzymujących lek było niewielkie zwiększenie częstości występowania niegroźnych biegunek. Ważna jest tez wygoda profilaktyki, gdyż klodronian może być podawany doustnie (tabletki), bez konieczności hospitalizacji i stosowania uciążliwych wlewów dożylnych.


Jak długo należy stosować profilaktykę bifosfonianową?

We wspomnianych najdłuższych badaniach klodronian podawano 2 lata. Z tego co wiem - w badaniach z użyciem bifosfonianów prowadzonych w USA leki podawane są ponad 3 lata i nie zanotowano znaczących działań niepożądanych. Osoby leczące przerzuty do kości stosują bifosfoniany dłużej. Wydaje się, że przyszłość profilaktyki bifosfonianami należy do przewlekłego stosowania, znacznie przekraczającego 5 lat. Przemawia za tym fakt zanikania efektu profilaktycznego wkrótce po odstawieniu leku. Wymaga to jednak dalszych badań, pod kątem przewlekłej profilaktyki i jej tolerowania przez chorych.


Czy bifosfoniany ochraniają przed przerzutami do kości chorych na inne postacie raka?

Tak. Podobny efekt obserwuje się w przebiegu szpiczaka mnogiego, raka płuca, prostaty, nerek – czyli w tych chorobach nowotworowych, w których dochodzi do przerzutów do kości i do osteolizy nowotworowej. Wszędzie tam profilaktyka bifosfonianowa powinna odegrać ważną rolę.


Od redakcji:

Jako podsumowanie do wywiadu z profesorem Aleksandrem H.G Patersonem Cytujemy wypowiedź lidera polskich onkologów - profesora dr hab. med. Cezarego Szczylika z Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie:
"Badania przeprowadzone przez profesora Powlesa i współpracowników (w tym prof. Aleksandra H.G Patersona) są przełomowe, dowodzą wartości i przydatności bifosfonianów nie tylko do leczenia wspomagającego w wybranych nowotworach. Ten lek, który nie jest środkiem cytostatycznym i do tej pory był stosowany w terapii wspomagającej, wykazał działanie przeciwnowotworowe takie, jak leki stosowane w chemioterapii nowotworów”


Tekst otrzymany w 2002 r od Ag. Madiacom
  oprac red.


Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.