Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Słońce i rak skóry


Nowotwory skóry wywołane przez promieniowanie słońca – to czerniaki
i nieczerniakowe raki skóry. Te ostatnie to raki podstawnokomórkowe
- występujące częściej oraz kolczystokomórkowe. Generalnie na raka skóry
mężczyźni chorują częściej niż kobiety, a zachorowalność wzrasta z wiekiem.

    


 Zachorowania na raka skóry pozostaje w ścisłym związku z długotrwałym nasłonecznieniem i typem karnacji skóry. Zatem stop długim kąpielom słonecznym! 

SŁOŃCE I INNE PRZYCZYNY RAKA SKÓRY

Szczególnie podatni na zachorowanie są ludzie o jasnej karnacji, trudno opalający się i skłonni do oparzeń słonecznych. Umiejscowienie raków skóry związane jest także ze stopniem narażenia skóry
na promieniowanie słoneczne, dlatego tak częsta lokalizacja tych nowotworów na odsłoniętych częściach ciała, zwłaszcza na skórze twarzy. Jak często chorujemy na raka skóry?

Raki skóry stanowią w Polsce ok. 10% wszystkich nowotworów złośliwych. Oznacza to, że rocznie rozpoznaje się ok. 10 tys. nowych przypadków. Nie są to bardzo wysokie wskaźniki zachorowań, gdyż większość tego typu nowotworów wywoływana jest nasilone promieniowanie ultrafilotowe towarzyszące większemu nasłonecznieniu, niż w naszej części Europy. 


Typy występujących nowotworów skóry:

- rak podstawnokomórkowy (BCC – popularny ang. skrót)
- rak kolczystokomórkowy (SCC – popularny ang. skrót)
- czerniak skóry
- inne - mieszane


Zmiany przedrakowe i  …

Nowotwór skóry, jak i każdy inny nie powstaje od razu. Poprzedzają go zmiany przedrakowe. Dopiero w ich następstwie powstają niebezpieczne dla zdrowia i życia - czerniaki skóry i nieczerniakowe raki skóry. Stanem przedrakowym nazywamy każdą zmianę chorobową, na podłożu której, znamiennie częściej niż na podłożu innych zmian chorobowych, dochodzi do rozwoju raka.


Fot 1. Podejrzane znamię wielkości około 1 cm
…Ontogeneza

Ontogeneza – to stopniowe przekształcanie się zdrowych komórek w zmutowane – nowotworowe. Proces rozpoczynają zmiany na poziomie molekularnym – zwane promocją raka. Po etapie promocji przychodzi faza progresji, polegająca na pojawianiu się w komórce coraz większej liczby zmutowanych genów, aż do takiej akumulacji mutacji, która załamuje mechanizmy kontroli i naprawy. Oznacza to rozpoczęcie procesu nowotworowego.


Co sprzyja zmianom przedrakowym skóry?

Zmianom przedrakowym sprzyjają niektóre sytuacje życiowe i przyzwyczajenia, do których można zaliczyć: długotrwałe opalanie,oparzenia słoneczne w dzieciństwie, jasna karnacja skóry, narażenie na promieniowanie jonizujące, rodzinne występowanie raka skóry, blizny i zmiany pourazowe skóry (owrzodzenia, oparzenia, przewlekłe przetoki), toksyczne substancje chemiczne na skórze i w powietrzu (arsen, herbicydy, niektóre środki grzybobójcze, węglowodory, pochodne ropy naftowej, smoło pogazowa syntetyczne środki przeciwmalaryczne), a także dym tytoniowy.

red

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.