Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Rokowanie wyleczenia w raku trzonu macicy - endometriumZagrożenie rakiem trzonu macicy -
wypowiedź Prof. dr hab. med. Jana Zielińskiego

Rak trzonu macicy występuje częściej u kobiet mieszkających w krajach gospodarczo rozwiniętych. W 75 % przypadków rozpoznawany jest w pierwszym stopniu klinicznego zaawansowania, i wówczas 5-letnie przeżycia wynoszą około 76%; a około 60% we wszystkich pozostałych stopniach zaawansowania raka. Rak endometrium występuje częściej po menopauzie - u kobiet powyżej 50 roku życia, zaś 95% wszystkich przypadków rejestruje się powyżej 40 roku życia.Najczęstsze objawy raka trzonu macicy (raka endometrium) to:

- krwawienia pomenopauzalne,
- ropne upławy,
- nieregularne krwawienia,
- plamienia międzymiesiączkowe u kobiet w okresie rozrodczym.
- bóle w dole brzucha i objawy z układu pokarmowego - występują w raku zaawansowanym.


Rozpoznanie raka endometrium

Badanie mikroskopowe tkanki z błony śluzowej macicy jest podstawą dla rozpoznawania raka endometrium. Wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy i ścian kanału szyjki jest klasyczną metodą pobrania tkanki do badania.


Wskazania do wycięcia macicy

Rozpoznanie atypowych zrostów błony śluzowej endometrium bywa wskazaniem do wycięcia macicy ponieważ u 15-20,5% tych chorych obserwujemy nierozpoznanego raka (ogniskowego)lub jego rozwój po kilku latach.


Badanie USG przez pochwę może mieć znaczenie diagnostyczne

Usunięcie macicy z przydatkami jest metodą z wyboru dla leczenia raka endometrium. Operacje rozszerzone z wycięciem węzłów chłonnych wykonywane są w przypadku, kiedy naciekana nowotworem jest szyjka bądź mięsień macicy.


Niebezpiecznym dla życia powikłaniem raka trzonu macicy są przerzuty

Przerzuty powstają najczęściej drogą krwionośną kierując się do płuc, wątroby i kości. Rtg klatki piersiowej stosuje się dla wykrycia ewentualnych przerzutów do płuc. W przypadkach podejrzenia wysokiego zaawansowania raka (rozsiew) uzasadnione może być ykonanie wlewu doodbytniczego, badanie komputerowe (CT) lub badanie rezonansem magnetycznym (MRI).


Niepowodzenia w leczeniu raka endometrium coraz częściej obserwowane u chorych z podwyższonymi czynnikami ryzyka - zależą od:

A/ ze strony stanu zdrowia chorej
- choroby współistniejące wpływające na stan ogólny
- potencjalne wczesne i późne efekty uboczne wynikających ze stosowanej metody leczenia (np. z radioterapii)
Najczęściej stwierdzanymi chorobami współistniejącymi o niekorzystnym rokowaniu są: cukrzyca, choroby ukłądu krążenia, otyłość, żylaki i owrzodzenia kończyn dolnych.

B/ Ze strony guza rakowego
- stopień klinicznego zaawansowania raka.
- cechy histologiczne raka, tzw. dojrzałość histologiczna;
- głębokość naciekania mięśnia macicy oraz zajęcia dużej powierzchni ścian jamy macicy rokują niepomyślnie.
- przerzuty do węzłów chłonnych są ważnym, niekorzystnym czynnikiem rokowniczym.LECZENIA RAKA TRZONU MACICY (ENDOMETRIUM)


Od czego zależy metoda leczenia raka endometrium?

Znajomość powyższych danych odnośnie rozległości procesu nowotworowego jest czynnikiem determinującym wybór metody leczenia.

Badania niezbędne dla określenia zaawansowania procesu nowotworowego i zaplanowania leczenia, zwłaszcza dla zastosowania radioterapii:

- USG - przezpochwowe,
- tomografia komputerowa (CT)
- rezonans magnetyczny (MRI)
- biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest wskazana u chorych podejrzewanych o przerzuty do węzłów chłonnych.
Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa

Tego typu badanie często bywa bardzo użyteczna dla stwierdzenia rozległości procesu nowotworowego i planowania optymalnego leczenia. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że są to badania bardzo drogie, a przez to trudno dostępne. Nie zawsze są niezbędne, a więc nie są rutynowo zalecane.

Podstawową metodą leczenia raka endometrium jest leczenie chirurgiczne.

Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu macicy z przydatkam. Należy pamiętać, że przeprowadzenie tego typu rozległej operacji nie może być zalecane jako postępowanie standardowe z uwagi na często współtowarzyszące ogólnoustrojowe choroby i ciężkie zmiany chorobowe. W przypadku braku możliwości całkowitego usunięcia zmian nowotworowych stosuje się:

Leczenie skojarzone: chirurgia + radioterapia przed (bądź) pooperacyjna

Leczenie skojarzone wyraźnie poprawia miejscową kontrolę raka i przyczynia się do zmniejszenie odsetka wznów nowotworowych w pochwie, ale nie ma znaczącego wpływu na przeżycia 5-letnie. Leczenia skojarzone stosowane jest w formie teletrapii i brachyterapii. (Teleterapia – to napromienianie z zewnątrz, zaś brachyterapia – to napromienianie przez bezpośredni kontakt śródpochwowy lub środmaciczny z substancją radioaktywną) Leczenie promieniami jonizującymi stosowane jest u chorych, u których stwierdzono przeciwskazania do leczenia chirurgicznego, bądź u chorych, które na leczenie chirurgiczne nie wyrażają zgody ( nie jest to liczna grupa).
Wyniki leczenia wyłącznie promieniami jonizującymi (brachy-teleterapią) są znacznie gorsze od wyników uzyskiwanych stosując leczenie chirurgiczne lub skojarzone. Należy jednak pamiętać, że istnieje taka możliwość leczenia, o czym chora powinna być dokładnie poinformowana.

Leczenie hormonalne wysokimi dawkami progestagenów

może być stosowane u chorych ze stwierdzonymi przerzutami raka lub wznów, zwłaszcza jeśli znany jest pozytywny wynik badań receptorów hormonalnych.

Postęp w leczeniu raka endometrium

Rozwój chemioterapii bywa hamowany przez wiele czynników, a przede wszystkim przez niedostatek skutecznych leków - cytostatyków.


Uwaga końcowa

Optymalna metoda leczenia oparta na poprawnej diagnostyce i uwzględnieniu elementów ryzyka oraz doświadczony i dobrze wyposażony zespół diagnostyczno-terapeutyczny to ważny czynnik warunkujący wyniki leczenia. Ważnym jest, aby sposób postępowania diagnostyczno-terapeutyczny był zawsze opracowany na podstawie znajomości czynników rokowniczych, a leczenie przeprowadzane w ośrodkach wyspecjalizowanych stosujących zarówno standardowe jak również indywidualizowane metody leczenia.

not. Edward Ozga Michalski
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.