Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Rokowanie wyleczenia w raku szyjki macicy


Rokowanie wyleczenia w raku szyjki macicy zależy od zaawansowania nowotworu, w momencie podjęcia terapii, wieku, stanu zdrowia pacjenta, i wielu innych czynników.


Wypowiedź Prof. dr hab. med. Jana Zielińskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.


Na wstępie przypomnijmy ważną zasadę leczenia raka narządów płciowych kobiety

Rozpoznanie pełnej listy istotnych czynników rokowniczych terapii oraz głęboka wiedza i doświadczenie onkologiczne pozwala lekarzowi uniknąć zastosowania zbyt agresywnego leczenia - tzw.„nadleczenia”, które może prowadzić do ciężkich powikłań bądź zastosowania zbyt oszczędzającej metody terapeutycznej, i „niedoleczenia”, a przez to nie wyleczenia osoby chorej. Należy zauważyć, że w ocenie szans wyleczenia istnieją czynniki rokownicze szczególnie użyteczne w identyfikowaniu i wyodrębnianiu chorych z tzw. niskim i wysokim ryzykiem zagrożenia.


Przedinwazyjne zagrożenie rakiem macicy

Większość tzw. raków inwazyjnych – tj. naciekających narządy bezpośrednio lub poprzez przerzuty – przechodzi przez formy przedinwazyjne. Formy przedinwazyjne – należy o tym stale pamiętać - są bezobjawowe – tzn.rozwijają się skrycie, bez sygnałów ostrzegawczych, a jeśli już występują to w postaci owrzodzenia powierzchniowego (nadżerki). Stany przedinwazyjne są rozpoznawane zwykle w czasie okazjonalnych badań ginekologicznych, bądź tzw. badań przesiewowych, które obejmują populację zamieszkałą na znacznym terenie. (Kobiety są listownie wzywane na takie badania).


Objawy raka inwazyjnego szyjki macicy

Są to najczęściej krwawienia z pochwy, zwłaszcza po stosunkach, krwawienia międzymiesiączkowe i obfite miesiączki oraz upławy o różnym nasileniu. Czasami rak inwazyjny przebiega bezobjawowo i bywa wykryty dopiero w czasie rutynowego badania cytologicznego. Bóle w dole brzucha i okolicy lędźwiowej, częste oddawanie moczu to objawy rozsiewu raka i zarazem stadium w którym leczenie jest trudne i dotkliwe dla chorych.
W raku szyjki macicy ważnymi czynnikami rokowniczymi są: wielkość guza, cechy histologiczne raka (stopień złośliwości), głębokość naciekania, przerzuty do węzłów chłonnych, stan zdrowia i wiek chorej.


STOPIEŃ ZAWANSOWANIA RAKA SZYJKI MACICY, JEGO POSTAÆ A DŁUGOŚÆ PRZEŻYCIA


Wpływ na rokowanie mają takie czynniki jak:

♦ stan chorej osoby,
♦ stopień klinicznego zaawansowania raka,
♦ stan guza - jego masa i postać histologiczna,
♦ stan węzłów chłonnych,
♦ poziom wiedzy medycznej i możliwości techniczne ośrodka onkologicznego.


Wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania raka szyjki macicy.

Im wyższy jest stopień zaawansowania – tym mniej korzystne jest rokowanie skuteczności terapii i przeżycia pacjenta bez wznowy choroby znaczącego czasu – pięciu, dziesięciu i więcej lat.
Przykładowo dla chorych na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania I A2
i nowotworu o średnicy nie większej niż 7 mm); u których przerzuty do węzłów chłonnych wynoszą około 2 %, szansa wieloletniego przeżycia wynosi blisko 98%.


Trzeba zauważyć, że rokowania wyleczenia chorych w I i II stopniu zaawansowania raka szyjki macicy są wysokie..

Ale wiele zależy od umiejętności lekarza prowadzącego i zastosowania właściwej terapii.
Dane kliniczne wskazują na gorsze rokowanie guzowatych postaci raka szyjki macicy.
Lepsze wyniki leczenia form guzowatych raka szyjki macicy uzyskuje się stosując radioterapię, rezerwując leczenie chirurgiczne dla przypadków źle reagujących na leczenie promieniami jonizującymi bądź nawrotów raka. Lekarz prowadzący powinien o tym chorą poinformować.
 


STAN OGÓLNY CHOREJ A ROKOWANIE LECZENIA RAKA SZYJKI MACICY


Szansa wyleczenia w znaczącym stopniu zależy od czynników rokowniczych jakimi są:


- już wspomniany stopień zaawansowania nowotworu
- ogólny stanu zdrowia
- wiek,
- poziom hemoglobiny we krwi,
- nie występowanie stanu zapalnego w miednicy,
- współistnienie ciąży,
- choroby nerek
- konieczność zastosowania radioterapii
Wpływ czynników rokowniczych wynikłych ze stanu zdrowia.

U chorych w przedziale 60-69 lat stwierdza się wyższy stopień zaawansowania raka – tj. III i IV stopień (dane Annual Report i Centrum Onkologii w Warszawie). Niski poziom hemoglobiny uniemożliwia właściwe leczenie oraz często je opóźnia. W przypadku zastosowania radioterapii przedłuża się czas leczenia, co niekorzystnie wpływa na długość przeżycia. Stany zapalne w miednicy i powikłania gorączkowe przedłużają czas leczenia i niekorzystnie wpływają na długość przeżycia. Współistnienie ciąży zwłaszcza w wysokozaawansowanych stopniach raka niekorzystnie wpływa na długość przeżycia.

Odsetek przeżyć wieloletnich uzależnionych od stopnia zaawansowania raka płaskonabłonkowego i gruczołowego jest podobny.

Bardzo istotny wpływ na rokowanie mają czynniki niezależne od cech guza i stanu osoby chorej („gospodarza” i „gościa”). Do takich czynników należy zaliczyć doświadczenie zespołu i możliwości terapeutycznych ośrodka leczącego. Również stan węzłów chłonnych ma istotny wpływ na czas przeżycia.Im więcej przerzutów do węzłów chłonnych, tym gorsze rokowanie, co do długości przeżycia.

not. Edward Ozga Michalski
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.