Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Rokowanie wyleczenia po operacji chirurgicznej raka piersi
Powszechny lęk przed rakiem wynika głównie z faktu, że komórki nowotworowe mogą się rozprzestrzeniać do innych narządów i tam namnażać, tworząc nowe twory - przerzuty. Powstałe w ten sposób przerzuty są ogniskami trudno usuwalnymi. Nawet po udanym leczeniu miejscowym choroba ma skłonność do nawrotów i zagraża życiu.


Rokowanie po operacji chirurgicznej raka piersi     
 
Najważniejszym w leczeniu raka piersi jest, jak najwcześniejsze wykrycie i poprawne pierwsze leczenie nowotworu oraz jego ognisk przerzutowych w okolicznych węzłach chłonnych- informuje doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski - KRAJOWY SPECJALISTA ds. ONKOLOGII OGÓLNEJ z Centrum Onkologii w Warszawie.
 


W leczeniu nowotworów piersi stosuje się różne metody:
 
Standardowe terapie onkologiczne to: ♦ zabiegi chirurgiczne,♦ radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, ♦ mmunoterapia. Wszystkie stosowane metody terapii onkologicznej ingerują destrukcyjnie w organizm - jedne mniej, inne więcej. Najczęściej wykorzystuje się łącznie kilka metod, jednocześnie lub kolejno. To, kiedy i co zastosujemy zależy jednak od odpowiednio ustalonego rozpoznania.


Około 90% przypadków raka piersi stanowi nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka zrazików i przewodów gruczołowych.


O rokowaniu i decydują cechy morfologiczne nowotworu, zwłaszcza stopień jego złośliwości, stopień zaawansowania, w tym szczególnie obecność lub brak przerzutów w węzłach chłonnych pachwowych, a także liczba zajętych węzłów chłonnych.


Trzeba wiedzieć, że niemal od chwili powstania nowotwór uwalnia swoje komórki do układu krążenia.

Przerzuty powstają w wyniku przylegania wędrujących drogą krwi komórek nowotworowych do śródbłonka naczyń w licznych tkankach i narządach. Niektóre komórki nowotworowe przyciągane są do specyficznych miejsc. Inne nie. Na przykład przerzuty nowotworowe do kości obserwowane są głównie w przypadku hormonozależnych raków piersi , (u mężczyzn prostaty), ale mogą wystąpić również w innych nowotworach. 


U chorych na bardziej zaawansowany nowotwór istotna dla sukcesu leczenia jest wielkość guza oraz brak lub obecność odległych przerzutów. 

Im większy guz, liczniejsze przerzuty, tym bardziej intensywna (agresywna) powinna być terapia. We wczesnych stadiach raka piersi standardem leczenia jest zabieg operacyjny wykonywany metodą Patey’a, co oznacza chirurgiczne usunięcie całej piersi oraz węzłów chłonnych pachowych. Zabieg jest niekiedy kojarzony z uzupełniającym napromienianiem, co zmniejsza ryzyko nawrotu miejscowego. W wielu przypadkach po operacji stosowana jest uzupełniająca chemioterapia lub hormonoterapia, która pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia przerzutów.


W ostatnich latach u niektórych kobiet unika się usuwania całej piersi, jeśli nowotwór jest mały i nic nie wskazuje na istnienie przerzutów do innych okolic.

Przy jego średnicy mniejszej lub równej 1 cm i odpowiedniej morfologii (tzw. niewieloogniskowy), usuwa się tylko sam guz - oszczędzając pierś. Zabieg ten zwany tumorektomią powinien być jednak uzupełniany napromieniowaniem (radioterapią), często chemioterapią. 


Na pytanie - od czego zależy zdrowie kobiety po usunięciu złośliwego nowotworu piersi - odpowiedź jest złożona. 

Najważniejszym zabezpieczeniem przed nawrotem raka jest poprawnie przeprowadzona operacja usunięcia nowotworu. Istotne jest też, czy guz był mały, nie-wieloogniskowy oraz, czy wcześniej doszło już do przerzutów, czy też nie.

Istotne jest również to, że w walce z przerzutami i nawrotami choroby współczesna onkologia dysponuje leczeniem uzupełniającym, zwiększającym skuteczność leczenia podstawowego.

Prowadzi ono do dodatkowego zabezpieczenia przed nawrotem choroby. W przypadku raka piersi polega ono na chemioterapii i hormonalnej terapii uzupełniającej.


Terapię hormonalną stosuje się w przypadku tzw. dodatniego poziomu receptorów estrogenowych i progesteronowego.

Skuteczność leczenia hormonalnego jest związana z wrażliwością nowotworów na hormony. U chorych z receptorem hormonalnym dodatnim (reagującym na hormon) - stosuje się leczenie hormonalne, z receptorem ujemnym - chemioterapię. Leczenie to stało się uznanym, korzystnym dla zdrowia standardem, gdyż w zależności od zaawansowania nowotworu wzrost odsetka wyleczeń jest znaczny i waha się od 5 do 20%. Niewątpliwie jednym z najtrudniejszych problemów jest leczenie zaawansowanej choroby nowotworowej cechującej się licznymi przerzutami, a zwłaszcza przerzutami do narządów wewnętrznych. 

 


 

W takiej sytuacji sam zabieg chirurgiczny, i nie gwarantuje eliminacji ognisk nowotworowych. Konieczna jest chemioterapia lub hormonoterapia. Leczenie ma wówczas charakter zachowawczy i sprowadza się do hamowania rozwoju raka. Dodatkowo stosuje się tzw. leczenie wspomagające ( leki przeciwwymiotne, przeciwbólowe i leki hamujące rozwój przerzutów w kościach). Prowadzone wraz z leczeniem podstawowym poprawia skuteczności leczenia nowotworów i poprawia jakość życia chorych. Np. leczenie przerzutów do kości zapobiega takim powikłaniom, jak patologiczne złamania czy deformacje kości oraz hiperkalcemia (zwiększony poziom wapnia we krwi). Leczenie wspomagające prowadzone równolegle z zasadniczym leczeniem przeciwnowotworowym poprawią jakość życia.

To właśnie przerzuty - nowopowstałe ogniska raka, wywodzące się z pierwotnego nowotworu - stanowią największe zagrożenie dla dalszego przeżycia, nie zaś sam guz pierwotny.

Uświadomienie sobie tego faktu ma istotne znaczenie dla zrozumienia, że leczenie miejscowe metodą chirurgiczną, bądź też radioterapią, nie zabezpieczy całkowicie przed powstaniem przerzutów. Chociaż trzeba też stale pamiętać, że najskuteczniejszym sposobem walki z rakiem jest wczesna diagnoza i terapia, zanim wystąpiły przerzuty. Tylko wówczas mamy największe prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia. Pamiętajmy, że w 1 cm3 guzka nowotworowego może się znajdować do 9 bilionów (!) zmienionych chorobowo komórek, które mogą przemieszczać się z krwią i rozsiewać do innych części ciała tworząc tzw. przerzut nowotworowy.  


notował Edward Ozga-Michalski  
  2003 r
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.