Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Radioterapia raka prostatyProstata - inaczej stercze lub gruczoł krokowy - to gruczoł wydzielniczy wielkości kasztana, który wytwarza ważne składniki nasienia. U starszych mężczyzn często występuje jego łagodny nowotworowy rozrost, który u niektórych osób ulega zezłośliwieniu i wymaga intensywnego leczenia przy pomocy chirurgii, chemio i hormonoterapii oraz radioterapii.


Efektywnośc radioterapii raka stercza

Statystyka dowodzi, że radioterapia raka prostaty jest, obok chirurgii wysoce skuteczną metodą leczenia chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczolaka stercza. Jednak pełna reakcja lecznicza na leczenie napromienianiem jest dość powolna. Dopiero w 6 miesięcy po zakończeniu leczenia u przeszło 80% leczonych stwierdza się zmniejszenie (regresję) guza.Dobrym wskaźnikiem wyleczenia raka prostaty jest normalizacja lub obniżenie poziomu PSA w surowicy.

 Ostateczny efekt leczniczy radioterapii raka stercza może ujawnić się nawet dopiero po 20 miesiącach do zakończenia leczenia. Obniża skuteczność tej metody przejście nowotworu poza tzw. anatomiczną torebkę gruczołu i przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Niepowodzenia radykalnego napromieniania to przede wszystkim przerzuty odległe (głównie do kości) a w mniejszym stopniu wznowa miejscowa.


Przeciwwskazaniem do radioterapii raka stercza są:

- obfite naciekanie komórek rakowych na pęcherz moczowy lub odbytnicę
- stwierdzenie „rozsianej” fazy raka i przerzutów odległych
- zły stan ogólny osoby chorej
- niewydolności nerek


Postęp radioterapii raka stercza

Stały postęp techniki napromieniania zwiększa efektywność leczenia raka. Przykładem jest tzw. radioterapia wielopłaszczyznowej (conformal radiothetapy-3D), która umożliwia precyzyjne dopasowanie strumienia promieniowania do obszaru napromienianego ciała i jednoczesną osłonę tkanek zdrowych.

Powikłania po radioterapii

- ok. połowa chorych cierpi na skąpomocz, częstomocz, krwiomocz oraz inne dolegliwości dyzuryczne.
- biegunka
- impotencja
- zwężenia cewki moczowej, owrzodzenia i zwłóknienia pęcherza moczowego (u ok. 1 na 100 osób)


Jak długo trwają powikłania po radioterapii?

Dolegliwości o małym i średnim nasileniu ustępują przeważnie do 2-3 miesięcy po zakończeniu leczenia. Impotencja występuje u ok. 40% chorych.


Uwaga końcowa:

Każdy mężczyzna powinien systematycznie kontrolować czy występują u niego pierwsze objawy rozwoju raka prostaty, szczególnie jeśli którykolwiek z jego krewnych cierpiał na te chorobę. Wczesne rozpoznanie poprzez oznaczenie antygenu PSA jest podstawowym o warunkiem wczesnego wykrycia nowotworu prostaty i skutecznej terapii przeciwrakowej.


(red)
Piśmiennictwo
1 Hormonalne leczenie nowotworów; Stan obecny i perspektywy; Elżbieta Senkus-Konefka z Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku; Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek Jassem; Nowa Medycyna – Onkologia V (10/2000).
2/ Europejska Urologia - suplement- Selekcja pacjentów do terapii w raku prostaty E . David Crawford Wydział Urologii Universitu w Colorado
3.„Chemiczne leczenie raka sutka” Dr n. med. Tadeusz Pieńkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Sutka- Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
4. Chemioterapia ukierunkowana przeciwko zmianom przerzutowym do kości u chorych z zaawansowanym androgenozależnym rakiem prostaty; Lancet 2001; 357: 336
5. Warszawa (PAP) - Doustna terapia hormonalna daje dobre rezultaty w leczeniu raka prostaty u mężczyzn z wczesnymi stadiami choroby - donosi serwis BBC News. /2001-05-14
6. Rak stercza: rozpoznanie i leczenie; Tomasz Chwaliński z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Nowa Medycyna zeszyt 113 (5-6/2001)
7/ Twoja prostata – Ched Cunningham PZWL, 1994 r.
8. Zarys chemioterapii nowotworów narządowych i układowych, Prof. dr hab. med. Krystyna Orzechowska-Juzwenko; Volumed 2000
 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.