Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Nowotwór łagodny to nie rakJeśli chcemy zrozumieć jak leczy się raka  powinniśmy wiedzieć, co oznacza słowo “nowotwór” oraz czym jest nowotwór złośliwy zwany potocznie  “rakiem”?


Nowotwór to nieprawidłowy rozrost komórek ciała

W wyniku nieprawidłowego wzrostu komórek powstaje obca dla organizmu tkanka. Nowotwór może być “łagodny” lub “złośliwy” i mieć np. postać guza o średnicy od jednego do kilku cm,(guz piersi, jajnika, itp.) narośli skórnych (czerniak skóry) , czy “niedojrzałych” i bezużytecznych komórek krwi -limfocytów (białaczka), itp.. Jeśli nowotwór jest “łagodny” nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla życia chorego - natomiast nowotwór “złośliwy” stanowi poważne zagrożenie życia. Niezależnie od tego czy nowotwór jest łagodny, czy złośliwy - rozwija się znacznie szybciej i według całkowicie odmiennych regułCzym się różni rozwój i czynności zdrowych komórek od komórek nowotworowych?


Zdrowe komórki ciała rozrastają się, funkcjonują i umierają w ściśle zaprogramowany sposób. Program ten określa, która z komórek danej tkanki będzie nadal się mnożyć, a która pełnić ważne dla organizmu funkcje. Tych komórek, które normalnie nie ulegają podziałom jest zdecydowana większość. Komórki nowotworowe rządzą się zupełnie odmiennymi regułami niż zdrowe. Wszystkie posiadają zdolność dzielenia się i to znacznie szybciej niż komórki zdrowe. Ich podziały nie mogą być kontrolowane przez organizm.

Dlaczego komórki nowotworowe mnożą się szybciej, niż zdrowe?

Po pierwsze, jak już wspomnieliśmy dlatego, że mnożą się wszystkie komórki, a nie tylko niewielka ich część jak w przypadku zdrowych. Po drugie - “nie respektują” zaplanowanej w genach daty swojej śmierci, żyją wielokrotnie dłużej i mają odpowiednio więcej komórek potomnych. W ujęciu teoretycznym są nieśmiertelne. W konsekwencji oznacza to rozrost komórek nowotworowych w postępie logarytmicznym, bez względu na stan całego organizmu i zwykle z jego szkodą.

Czym różni się nowotwór “złośliwy” od “łagodnego”?

Podstawową różnicą jest to, że nowotwory “łagodne” rosną zwykle wolniej, nie naciekają tkanek i narządów, w których się znajdują, a przede wszystkim nie mają zdolności do tworzenia przerzutów. Wynika to m.in. ze specyficznej cechy jaką, jest odgraniczenie się od tkanki z której się wywodzą - zewnętrzną łącznotkankową "torebką nowotworu", która, hamuje ich nadmierny rozwój i rozprzestrzenianie się w ustroju. Dlatego w sytuacji wykrycia nowotworu łagodnego nie stosuje się ani chemioterapii ani radioterapii. Nowotwór jest całkowicie wyleczalny, zaś wystarczającym leczeniem jest chirurgiczne usunięcie guza.

Nowotwór łagodny  (z łacińskiego neoplasma benignum)

Zwykle utworzony jest z tkanek o budowie mało odbiegającej od prawidłowych komórek. Jest dobrze ograniczony, często otorbiony. Rośnie wolno, nie daje przerzutów, ale zwykle uciska sąsiadujące tkanki. Jego szkodliwy wpływ może się objawiać: uciskiem nerwu (ból!), umiejscowieniem w ważnym narządzie i zaburzeniem jego pracy (np. w kręgosłupie), zaburzonym wydzielaniem hormonów, krwawieniami, czy też zamknięciem światła naczynia krwionośnego.

Nowotwory łagodne występują bardzo często...

Przykładowo na nowotwory łagodne piersi cierpi prawie połowa kobiet. Szczególnie częste są zmiany włóknisto-torbielowate lub też włókniaki piersi. U kobiet równie często występują inne nowotwory łagodne - takie jak mięśniaki macicy, czy brodawczaki skóry. Ponadto u obu płci częstymi nowotworami łagodnymi są gruczolaki, włókniaki, tłuszczaki, nerwiaki, oponiaki, naczyniaki, chrzęstniaki, kostniaki.  Chociaż nie zagrażają na ogół życiu mogą z w/w względów spowodować kłopotliwe dolegliwości oraz powikłania zdrowia.

Najczęstsze nowotwory łagodne piersi u kobiet

Są to po pierwsze włókniaki piersi - zazwyczaj guzki obłego kształtu dość twarde, ale sprężyste i przesuwalne. Guzki te są zwykle niewielkich rozmiarów. Po drugie wspomniane już torbiele piersi, które zazwyczaj ulegają zmianom w czasie cyklu miesiączkowego, powiększając się i potęgując swoiste dolegliwości przed zbliżająca się miesiączką. Przy dotyku są okrągłe, miękkie i dość wyraźnie przesuwalne. Guzy złośliwe są natomiast zazwyczaj twarde, nieregularnego kształtu, trudno przesuwalne. Guzy złośliwe rzadko wywołują ból i w przeciwieństwie do łagodnych zazwyczaj ich kształt i wielkość nie zmienia się w trakcie cyklu miesiączkowego.

Nowotwory łagodne macicy

Guzami łagodnymi narządu rodnego są zwykle mięśniaki macicy - występują w 95% łagodnych nowotworów  narządu rodnego. Ich przyczyny upatruje się w zaburzeniach hormonalnych i neurowegetatywnych. Świadczy o tym fakt, że po klimakterium, gdy dokonuje się wygaszanie czynności jajników - nie tworzą się już nowe guzy, a istniejące nie powiększają się lub nawet ulegają zmniejszeniu. Wiąże się to z niskim poziomem estrogenów - hormonów wytwarzanych przez jajniki w okresie dojrzałości płciowej. Mięśniaki nie leczone ulegają zwyrodnieniu, często martwicy, rozmiękaniu, zakażeniu, rzadziej zwapnieniu lub zwłóknieniu. Niektóre z tych stanów wywołują duże dolegliwości bólowe - objawy tzw. ostrego brzucha i dolegliwości ogólnoustrojowe niekiedy zagrażające życiu. Mięśniaki leczy się je zazwyczaj dopiero, gdy powodują znaczące dolegliwości. W większości przypadków jest to leczenie operacyjne. Guzy nie powodujące objawów należy dokladnie obserwować.


oprac, red. Edward Ozga-Michalski
konsultacja dr med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
onkolog
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.