Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Leczenie zaawansowanego raka prostaty



Prostata - inaczej stercze lub gruczoł krokowy - to gruczoł wydzielniczy wielkości kasztana, który wytwarza ważne składniki nasienia. U starszych mężczyzn często występuje jego łagodny nowotworowy rozrost, który u niektórych osób ulega zezłośliwieniu i wymaga intensywnego leczenia przy pomocy chirurgii, chemio i hormonoterapii oraz radioterapii.


Zaawansowany rak stercza - rozsiana faza raka i przerzuty odległe

U osób z przerzutami odległymi wyleczenie nie jest możliwe. Stosowane leczenie ma na celu przedłużenie życia oraz zmniejszenie objawów choroby i zwiększenie jakości życia chorego.



Całkowita blokada androgenowa hamująca postęp raka prostaty

Całkowita blokada androgenowi obecnie dominującą metodą leczenia rozsianego raka prostaty. Około 70% chorych leczonych tą metodą reaguje korzystnie na blokadę receptorów hormonalnych. Niestety, po pewnym okresie leczenia dochodzi do powstania oporności na stosowane leczenie i postępu choroby.


Czy stosować w raku stercza chemioterapię?
/2/

Tradycyjna chemioterapia w zaawansowanym raku prostaty jest dość powszechnie uznawana przez urologów i onkologów za zbyt toksyczną, jak również za nieefektywną. Większość analiz efektywności chemioterapii zaawansowanego raka prostaty, dokonanych na postawie badań klinicznych w latach 1988 - 1991 przyniosło rozczarowujący wynik. Pozytywnych odpowiedzi leczniczych u osób leczonych chemioterapią było zaledwie 6,4-9,0%, zaś średni czas przeżycia wzrósł dzięki temu od 6 do 10 miesięcy. Z tych powodów urolodzy nadal unikają zalecania takiej chemioterapii osobom z wykrytym rakiem prostaty i posiadających hormono-wrażliwe receptory. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów dotkniętych wstępną fazą choroby, bez klinicznych, widocznych objawów, zidentyfikowaną wyłącznie wspomnianym już precyzyjnym wskaźnikiem antygenu (Psa). Jest to zrozumiałe, gdyż chemioterapia w tej fazie choroby niszczy wiele zdrowych tkanek i znana jest ze swej toksyczności. To przeświadczenie, jak też wielość patologicznych czynników wpływających na chorego skłania onkologów do leczenia w sposób sprawdzony – standardowy, czyli hormonalny. Chyba że choroba się komplikuje i wymaga dodatkowych, niestandardowych rozwiązań.


Rosnąca rola chemoterapii wobec raka odpornego na hormony  /2/

Ograniczeniem hormonoterapii jest narastająca oporność komórek rakowych na leki hormonalne. Od momentu załamania się skuteczności terapii hormonalnej - wskutek rosnącej oporności komórek raka - rokowanie chorych staje się niekorzystne, a czas przeżycia ogranicza się do średnio do czasokresu 9 - 12 miesięcy.


Nadzieja w nowych zestawach chemioterapeutyków

Nadzieję budzą niektóre wyniki badań klinicznych efektywności chemioterapii u osób z zaawansowanym rakiem prostaty. Dowodzą one, że osoby stosujące specjalne zestawy chemioterapeutyków w skład których wchodzą: np. docetaksel plus estramustine albo paclitaxel plus estramustine - osiagają znacznie wyższe efekty lecznicze i przeżycie wzrasta u tych osób do 17 - 23 miesięcy.


Chemioterapia ukierunkowana przeciwko zmianom przerzutowym do kości u chorych z zaawansowanym androgenozależnym rakiem prostaty

Rak prostaty jest przyczyną częstych przerzutów do kości. Skuteczność przeciwdziałania chemioterapią (ketokonazolu i doksorubicyny na zmianę z estramustyną i winblastyną) jest znacząca. Przykładowo u 62 z 103 chorych stwierdzono zmniejszenie stężenia antygenu PSA co najmniej 50%, utrzymujące się co najmniej przez 8 tygodni. /4/


Uwaga końcowa:

Każdy mężczyzna powinien systematycznie kontrolować czy występują u niego pierwsze objawy rozwoju raka prostaty, szczególnie jeśli którykolwiek z jego krewnych cierpiał na te chorobę. Wczesne rozpoznanie poprzez oznaczenie antygenu PSA jest podstawowym o warunkiem wczesnego wykrycia nowotworu prostaty i skutecznej terapii przeciwrakowej.


(red)
Piśmiennictwo
1 Hormonalne leczenie nowotworów; Stan obecny i perspektywy; Elżbieta Senkus-Konefka z Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku; Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek Jassem; Nowa Medycyna – Onkologia V (10/2000).
2/ Europejska Urologia - suplement- Selekcja pacjentów do terapii w raku prostaty E . David Crawford Wydział Urologii Universitu w Colorado
3.„Chemiczne leczenie raka sutka” Dr n. med. Tadeusz Pieńkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Sutka- Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
4. Chemioterapia ukierunkowana przeciwko zmianom przerzutowym do kości u chorych z zaawansowanym androgenozależnym rakiem prostaty; Lancet 2001; 357: 336
5. Warszawa (PAP) - Doustna terapia hormonalna daje dobre rezultaty w leczeniu raka prostaty u mężczyzn z wczesnymi stadiami choroby - donosi serwis BBC News. /2001-05-14
6. Rak stercza: rozpoznanie i leczenie; Tomasz Chwaliński z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Nowa Medycyna zeszyt 113 (5-6/2001)
7/ Twoja prostata – Ched Cunningham PZWL, 1994 r.
8. Zarys chemioterapii nowotworów narządowych i układowych, Prof. dr hab. med. Krystyna Orzechowska-Juzwenko; Volumed 2000
 




               
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.