Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Leczenie raka jelita grubego

Umiejętne łączenie nowoczesnej chirurgii, chemioterapii i radioterapii oraz zdolność wczesnego rozpoznania nowotworu, dzięki coraz bardziej precyzyjnej diagnostyce sprawia, że stwierdzenie przez lekarza raka jelita grubego nie jest już wyrokiem.
 

CHIRURGIA
W LECZENIU RAKA JELITA GRUBEGO


Jak leczymy wcześnie rozpoznanego raka jelita grubego?
 
Leczenie raka jelita grubego polega zwykle na chirurgicznym wycięciu guza wraz z okolicznym odcinkiem jelita grubego (czasami całego jelita) wraz z krezką. Kreska jest to struktura, na której zawieszone jest jelito; przez krezkę przechodzą naczynia krwionośne żylne i tętnicze. W przypadku usunięcia całego jelita grubego - tworzy się sztuczny odbyt – tzw. stomię, którą w zależności od przebiegu choroby można nawet z czasem usunąć.
 


Jak leczy się raka jelita grubego późno rozpoznanego? 

Z powodu późnego rozpoznania lub niepowodzenia leczenia chirurgicznego, zachodzi konieczność zmiany metody stosowanej terapii. Ważną okolicznością takiego stanu jest wystąpienie przerzutów odległych do innych narządów – w wypadku raka jelita najczęściej do wątroby. W takiej sytuacji nie można już chorego całkowicie wyleczyć, a jedynie przedłużyć życie oraz zmniejszyć dolegliwość choroby. Mówimy wówczas o leczeniu paliatywnym. Podstawową metodą tego leczenia jest zastosowanie chemioterapii. Należy również pamiętać, że ważną metodą w terapii paliatywnej jest stosowanie zabiegów chirurgicznych. Generalnie chodzi w tych metodach o przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego. Wykonuje się zespolenia z ominięciem niedrożnego odcinka jelita. Czasami wykonuję się tzw. stomię, czyli sztuczny odbyt wyłoniony na powierzchnię jamy brzusznej.
 


CHEMIOTERAPIA W LECZENIU RAKA JELITA GRUBEGO

Czym jest chemioterapia w leczeniu nowotworów złośliwych?
 
Chemioterapia jest jedną z podstawowych metod stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych. Zastosowanie tego sposobu leczenia jest ściśle uzależnione od biologii oraz wrażliwości danego typu nowotworu. 


Popularną nazwą leków stosowanych w chemioterapii jest określanie ich mianem cytostatyków. 

Określenie to związane jest z ich działaniem polegającym na uszkodzeniu aparatu podziałowego oraz wywieraniem przez te leki toksycznego działania na komórki Chemioterapia jest zazwyczaj częścią leczenia skojarzonego składającego się dodatkowo z radioterapii i metod leczenia operacyjnego.  
Co oznacza tzw. wrażliwość komórek nowotworowych na cytostatyki?  
Podatność na zniszczenie zwana jest umownie wrażliwością komórki. Można wyróżnić kilka grup leków – tzw. chemioterapeutyków w zależności od podatności komórek nowotworowych na ich działanie.


Wyróżniamy następujące typy wrażliwości komórek guza na cytostatyki

♦ komórki bardzo wrażliwe - stosowanie tej metody chemioterapii daje bardzo dobre efekty terapeutyczne uzyskując zwykle całkowite wyleczenie. W tej grupie znajdują się głównie białaczki oraz inne nowotwory układu chłonnego, a także duża część nowotworów wieku wczesnodziecięcego oraz wywodzących się z tkanek zarodkowych.
♦ komórki średnio wrażliwe – stosowanie leków w tej grupie powoduje okresową remisję choroby, poprawę stanu ogólnego i przedłużenie życia. W tej grupie zalicza się chemioterapię paliatywną stosowaną w wypadku raków sutka, jajnika, a także raku jelita grubego.
♦ komórki niewrażliwe – obserwuje się krótkotrwałą poprawę jednak jedynie u części leczonych osób. Przykładem jest rak szyjki i trzonu macicy.
 

Jakie znamy grupy leków stosowanych w chemioterapii?
 
Leki stosowane w chemioterapii podzielono na kilka grup w zależności od mechanizmu ich działania oraz budowy chemicznej. Wymienić wśród nich można: leki alkilujące, antymetabolity, antybiotyki, alkaloidy roślinne, hormony oraz inne niesklasyfikowane gdzie indziej grupy leków. Ponieważ mechanizm działania każdego z leków jest inny, stosuje się je zwykle razem w tzw. terapii wielolekowej. W rezultacie efekt działania leków nakłada się i wspomaga, co prowadzi do lepszych wyników leczenia. Ważne jest również takie łączenie leków, aby działania uboczne nie nakładały się. 


Czy możemy mówić o tzw. standardach leczenia w chemioterapii?
 

Istnieją schematy leczenia poszczególnych chorób nowotworowych stworzone przez wybitne zespoły naukowców. Takie standardy optymalizujące leczenie raka są tworzone w prawie każdym kraju, w tym również w Polsce, jak też przez międzynarodowe organizacje lekarskie. Powinny być one jednak traktowane, jako ogólne wytyczne, gdyż zawsze dawka konkretnego leku musi być indywidualnie dostosowana do wzrostu, masy i powierzchni ciała pacjenta. Lekarz musi też brać pod uwagę stan ogólny chorego. Zawsze też należy oceniać występujące objawy uboczne oraz stan narządów wewnętrznych monitorowany za pomocą parametrów biochemicznych. Wystąpienie objawów niepożądanych może spowodować nawet odstąpienie od dalszego leczenia.
 

Jak przebiega chemioterapia? 

Stosowanie chemioterapii wymaga pilnej oraz stałej obserwacji chorego. Szczególnej uwagi wymaga badanie, co tydzień morfologii krwi ze względu na ryzyko spadku liczby białych ciałek krwi (leukocytów). Spadek liczby białych ciałek krwi może wywołać infekcje. Bardzo czułym parametrem jest gorączka świadcząca o toczącym się procesie zapalnym. Przy bardzo niskich poziomach leukocytów, z towarzyszącą wysoką gorączką zaleca się hospitalizację chorego oraz intensywne leczenie antybiotykami. Podaje się choremu w takich przypadkach leki wzmagające wytwarzanie komórek krwi w szpiku kostnym. Niekiedy zachodzi konieczność redukcji dawki leku.
 

Chemioterapia w sytuacji raka zbyt późno rozpoznanego
 

W takiej sytuacji chemioterapia (obok wspomnianych wyżej zabiegów chirurgii paliatywnej) jest jedyną z niewielu metod, jakimi rozporządza lekarz. Jest to jeden ze sposobów leczenia raka wykorzystujących specyficzne właściwości komórek nowotworowych. Jak już wspomnieliśmy, charakteryzują się one tym, że bardzo szybko się dzielą. Stosowane w chemioterapii leki działają w ten sposób, że uszkadzając aparat podziałowy tych komórek. Prowadzi to do ich niszczenia i zmniejszenia postępu choroby. Czasami dochodzi do zwolnienia rozwoju choroby lub nawet całkowitego wyleczenia. DZIAŁANIA NIEPOŻ¡DANE CHEMIOTERAPII


Leki w chemioterapii, choć częściowo uszkadzają zdrowe, dzielące się komórki to:  

♦ niszczą przede wszystkim komórki nowotworowe
♦ czasami dochodzi do całkowitego wyleczenia i wyeliminowania guza z organizmu
♦ jednak często komórki nowotworu uodparniają się po pewnym czasie na stosowany lek
♦ z tego powodu stosuje się coraz częściej chemoterapię wielolekową
♦ uszkadzając komórki zdrowe wywołują wiele działań niepożądanych


Co wiemy o działaniach niepożądanych chemioterapii? 

Lek uszkadza nie tylko intensywnie namnażające się komórki nowotworowe, lecz również prawidłowe. Do tej grupy prawidłowych komórek, które uszkadza chemioterapia zaliczymy np. komórki wyściełające błonę śluzową jelit, które stale muszą się dzielić i przez to odnawiać. Powikłaniem w wypadku ich uszkodzenia są głównie intensywne biegunki mogące czasami nawet prowadzić do odwodnienia. Przykrym działaniem ubocznym chemioterapii jest wypadanie włosów. Po zakończeniu cyklu terapeutycznego włosy przeważnie odrastają. 


Każdy z leków stosowanych w chemioterapii ma swoje działania niepożądane, które można uporządkować, w zależności od uszkadzanej tkanki: 

♦ uszkodzenie układu krwiotwórczego związane z działaniem na szpik (powodowane przez większość tego typu leków)
♦ uszkodzenie nerwów obwodowych w postaci lekkich niedowładów, zaburzeń czucia
♦ większość leków działa toksycznie na błonę śluzową przewodu pokarmowego, czego efektem są mdłości i wymioty, często biegunki
♦ czasami dochodzi do uszkodzenia mięśnia serca, płuc, wątroby i nerek
♦ mogą wystąpić problemy ze słuchem
♦ w stosowaniu wszystkich leków poważnym problemem jest łysienie 
Jaki jest niepożądany wpływ chemioterapii na dzielące się komórki szpiku kostnego? 

Chemioterapia niszczy wiele komórek szpiku kostnego odpowiedzialnych za produkcję krwinek. Powoduje to często niedobór białych ciałek krwi, co prowadzi do obniżenia odporności i wtórnych zakażeń. 


Jak postępuje się w przypadku biegunki polekowej? 

Jednym z powikłań chemioterapii w trakcie jej stosowania jest tzw. opóźniona biegunka występująca, co najmniej po 24 h od podania leku lub w dowolnym momencie w takcie stosowania kolejnych dawek. Chory powinien szybko poinformować o tym stanie swego lekarza prowadzącego. Musi on w miarę szybko podjąć odpowiednie leczenie mające na celu zahamowanie biegunki oraz odpowiednie nawodnienie chorego.


W przypadku wystąpienia jednego z poniższych stanów zachodzi konieczność hospitalizacji:
♦ biegunka wraz z jednocześnie występującą gorączką
♦ ciężka biegunka wymagająca uzupełniania płynów
♦ brak ustąpienia objawów biegunki powyżej 48h pomimo prawidłowego leczenia
 
Jak postępować w przypadku zaburzeń autonomicznego układu nerwowego? 

W trakcie chemioterapii możliwe są niezbyt dotkliwe zaburzenia: nadmierne pocenie się, kurcze brzucha, łzawienia, zwężenia źrenic, ślinienia. Pacjenci czasami wymagają podania atropiny w celu likwidacji powyższego zespołu zaburzeń.

 
Czy chemioterapia wywołuje nudności i wymioty? 

To typowy objaw prawie każdej chemioterapii u części pacjentów. Można temu zapobiegać stosując odpowiednie leki.  


   
Lek med. Tomasz W Rosochowicz
Artykuł redakcyjny 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.