Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Leczenie przerzutów nowotworowych do kościNowotworowy proces niszczenia tkanki kości - osteoliza nowotworowa

Osteoliza to szybko postepujący proces niszczenia tkanki kości będący skutkiem przerzutów nowotworowych do układu kostnego. Polega na nasilonym niszczeniu kości przez własne komórki kościogubne zwane osteoklastami.


Fot.1 Zdrowa i silna struktura kostna Fot 2. Ognisko ubytku kostnego wywołane osteolizą nowotworową - zanik beleczkowatej struktury kostnej
Przerzuty nowotworowe do kości umiejscawiają się najczęściej w kręgosłupie, żebrach, miednicy oraz w kościach udowych i ramieniowych
Do najważniejszych metod hamowania osteolizy i przerzutów nowotworowych do kości należą:

♦ radioterapia

♦ hormonoterapia

♦ farmaterapia za bisfosfonianów

♦ glikokortykosteroidy

♦ niekiedy stosuje się chirurgiczne resekcje pojedynczych przerzutów

♦ w przypadku zmian patologicznych w kręgosłupie zagrażających złamaniami zaleca się niekiedy stosowanie gorsetów stanowiących zewnętrzne wsparcie dla nadwątlonego szkieletu.


Radioterapia zwalcza ból wywołany skutkami osteolizy

Podstawą dotychczasowych terapii przeciwbółowych jest napromieniowanie przy pomocy radioterapii ognisk nowotworowych w kościach. U 80% chorych przynosi to szybką ulgę w bólu. U części chorych poprawa ta ma charakter stały. Jeśli przerzuty są liczne stosuje się dożylny wlew izotopu promieniotwórczego, który wraz z krążeniem dociera do ognisk rakowych w całym ciele. Radioterapia nie jest bolesna, przynosi wyraźną poprawę.


Hormonoterapia zapobiega przerzutom nowotworów hormonozależnych


W hamowaniu przerzutów hormonozależnych nowotworów złośliwych- piersi i prostaty stosuje się także terapię hormonalną. Kuracja hormonalna zapobiegająca przerzutom raka piersi do kości polega podobnie, jak w profilaktyce raka piersi na obniżaniu poziomu żeńskich hormonów. Ponadto stosuje się stosuje się kalcytoninę, która sprzyja uwapnieniu osłabionych ostolizą kości.


Farmakoterapia bifosfonianami

Z uwagi na zagrożenie złamaniami, jak i na ogólnoustrojowe, szkodliwe działanie ucieczki wapnia z kości (hiperkalcemii), stosuje się powszechnie leki wiążące wapń - bifosfoniany. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie szereg tego typu leków na bazie takich substancji leczniczych jak klodronian i pamidronian. Bisfosfoniany stosuje się przede wszystkim u osób chorych na raka piersi powikłanego przerzutami do kości, chociaż pozytywne efekty lecznicze stwierdzono również u chorych na raka prostaty i szpiczniaka mnogiego.
Zastosowanie w takich przypadkach bisfosfonianow pozwala ograniczyć dalsze przerzuty oraz zahamować rozwój już istniejących ognisk rakowych.
Bifosfoniany wzmacniają kości


Bifosfoniany wbudowują się w mineralną macierz kości i wzmacniają tym strukturę konstrukcyjną kości. To wzmocnienie chroni kość przed degeneracją i destrukcją, jaką stale dokonują komórki kościogubne (w przeciwieństwie do stałej odbudowy kości przez komórki kościotwórcze). Jest to ważne, bowiem ognisko rakowe potęguje działanie komórek kościogubnych.


Bifosfoniany blokują aktywność komórek kościogubnych niszczących kość

Po drugie ograniczają rozwój liczebny i zdolność przemieszczania się komórek kościogubnych do odpowiedniego miejsca kości, co utrudnia im efektywne działanie. Pozwala to skutecznie ograniczyć aktywność komórek kościogubnych odpowiedzialnych za szybkie niszczenie tkanki kostnej i związany z tym ból i złamania kości.
Szczególnie korzystne jest zastosowanie bisfosfonianów we wczesnym stadium przerzutów do kości i to w sposób długotrwały


Przewlekłe stosowanie bifosfonianów ogranicza ryzyko wystąpienia kolejnych przerzutów. W badaniach przeprowadzonych w szpitalu uniwersyteckim w Haidelbergu ustalono, że klodronian podawany 2 lata pacjentkom chorym na raka sutka, z wykrytą u nich obecnością komórek nowotworowych w szpiku kości - znacznie zmniejszył liczbę nowych przerzutów do kości. Co ważne zaobserwowano też zmniejszenie się przerzutów, nie tylko do kości, ale i do narządów trzewnych (płuc, watroby, itp). Większość nowotworów ma bowiem zdolność uwalniania do krwi swoich komórek i przemieszczania ich do kości i innych narządów.


Profilaktyka bifosfonianowa przerzutów do kości?

Czy z bisfosfonianami można wiązać większe nadzieje na bezpieczną profilaktykę zabezpieczającą przed wieloma nowotworowymi przerzutami? Z pewnością tak. Już wiadomo, że użycie bifosfonianów na czas pozwala zachować znacznie dłużej sprawność fizyczną i trwale pozbyć się dotkliwego bólu, niekiedy bez konieczności dodatkowego stosowania środków przeciwbólowych. Pomagają więc w zachowaniu niezbędnego minimum komfortu życia u chorych.oprac. Edward Ozga Michalski
konsultacja - dr n. med. Ewa Krzęcio
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.