Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Leczenie powierzchniowego raka pęcherza moczowego

    

Podstawowym objawem raka pęcherza moczowego jest bezbólowy krwiomocz występujący w pełni zdrowia lub towarzyszący innym objawom chorób układu moczowego, niespecyficznym dla tego nowotworu .


Leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego  zależy od stopnia zaawansowania  choroby w momencie jej rozpoznania.


Rozpoznanie określane jest na podstawie badania histopatologicznego materiału uzyskanego metodą określana mianem - ektroresekcja przezcewkowa guza pierwotnego (TURT). Materiał ten musi zawsze zawierać mięśniówkę pęcherza, dla oceny stopnia jej naciekania przez nowotwór (lub braku naciekania). Rutynowo wykonywane badania obrazowe (zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej, ultrasonografia jamy brzusznej, urografia a w razie potrzeby tomografia komputerowa) pozwalają na ocenę zaawansowania miejscowego, występowania przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych lub przerzutów odległych.Z klinicznego punktu widzenia rozróżnia się:

- postać powierzchowną raka pęcherza moczowego (nie naciekającą błony mięśniowej pęcherza)
- postać naciekającą mięśniówkę pęcherza moczowego.


Dopęcherzowe podawanie leków jest zarezerwowane dla leczenia powierzchownego raka pęcherza moczowego.

Podstawowym sposobem leczenia zmian powierzchownych jest elektroresekcja przezcewkowa guza. Niestety u 30 do 70% chorych poddanych elektroresekcji przezcewkowej dochodzi do wznowy w ciągu 3 lat od zabiegu. Jednocześnie u 10 do 30% chorych stwierdzany jest wzrost stopnia złośliwości histologicznej guza, a u 4 do 30% chorych nawrót raka pęcherza moczowego występuje pod postacią zmiany naciekającej mięśniówkę pęcherza wymagając bardziej agresywnego leczenia (usunięcia pęcherza moczowego). Częstość nawrotów, jak i możliwość progresji choroby powodują konieczność określenia czynników prognostycznych określających grupę chorych o wyższym ryzyku wznowy guza .


Niestety nie istnieje pojedynczy czynnik umożliwiający określenie, którzy chorzy są bardziej zagrożeni.

 Zmiany o charakterze carcinoma in situ rokują gorzej niż zmiany T1 a te z kolei obarczone są wyższą częstością wznów niż zmiany w stopniu Ta. W sposób oczywisty wrastający stopień złośliwości histologicznej guza koreluje z wyższym ryzykiem wznowy. Charakter wzrostu guza również może określać ryzyko nawrotu i tak w przypadku zmian litych ryzyko wznowy jest wyższe niż dla zmian brodawczakowatych, podobnie zmiany mnogie obarczone są wyższym ryzkiem niż zmiany pojedyncze. Nie bez znaczenia pozostaje wielkość zmiany, w przypadku zmian większych częstość wznów jest wyższa niż w przypadku zmian małych, doświadczenie kliniczne każe ustanowić wartość graniczną dla zmian małych na < 3 cm średnicy.


Dopęcherzowa chemioterapia raka pęcherza moczowego - immunoterapia dopęcherzowa

Z powodu nieprzewidywalnego charakteru raka pęcherza moczowego poszukiwane są sposoby zapobiegania lub opóźniania wystąpienia nawrotów choroby. Jednym ze sposobów takiego postępowania jest dopęcherzowe podawanie leków z grupy chemioterapeutyków lub immunoterapia dopęcherzowa.


Celem leczenia dopęcherzowego jest zniszczenie pozostałości guza a także zapobieganie nawrotom choroby.

Być może wpływa ono na zmniejszenie częstości występowania progresji choroby i częstości nawrotów guza. Zastosowanie profilaktyczne lub podtrzymujace zazwyczaj ma miejsce po usunięciu całości widocznego guza i po uzyskaniu ujemnego wyniku badania cytologicznego osadu moczu. Przeciwnie stosowanie lecznicze ma miejsce, gdy środki dopęcherzowe są stosowane w celu zniszczenia zmian resztkowych pozostałych po TURT. Większość środków stosowanych w chemioterapii dopęcherzowej ma określone działanie na odpowiedni etap cyklu komórkowego i dlatego wielokrotne wlewki powinny być bardziej skuteczne niż pojedyńcze.


Zasady chemioterapii dopęcherzowej

W celu zapewnienia skuteczności leczenia dopęcherzowego koniecznym jest aby lek podawany był w dużych dawkach tak aby zapewnić długotrwały i skuteczny kontakt z nabłonkiem pęcherza. Idealny lek powinien również charakteryzować się niskim wchłanianiem ogólnoustrojowym, co zapobiega działaniom ubocznym, Podobnie nie powinien wywoływać lokalnego działania drażniącego. Na skuteczność i wchłanianie może wpływać wiele czynników takich jak: mocz, pH roztworu, rodzaj rozpuszczalnika, dawkowanie i objętość moczu zalegającego w pęcherzu. Podczas gdy właściwa troska o wszystkie te czynniki może zwiększyc skuteczność leku to jednak nie jest ona zawsze praktyczna w wykonaniu. Wchłanianie leku wzrasta w przypadku uszkodzeń śluzówki pęcherza czy cewki moczowej, np po cewnikowaniu, niedawnych biopsjach czy TURT, i w przypadku zakażeń dróg moczowych. Postępowaniem z wyboru powinno być wówczas odroczenie wlewki dopęcherzowej o tydzień lub dwa i unikanie ich w przypadku wystąpienia krwiomoczu.
Historycznie, w leczeniu dopęcherzowym stosowano bardzo wiele różych leków
jednakże jedynie niektóre z nich przetrwały próbę czasu.

Tiotepa – stosowana w dawce 30-60 mg przez 6 tygodni a następnie raz w miesiącu przez 12 miesięcy. Odpowiedź na leczenie wynosi około 40%. Z uwagi na względnie niską skuteczność i potencjalną znaczną toksyczność ogólnoustrojową zastosowanie TTPA znacząco zmalało. Doksorubicyna (Adriamycyna) - stosowana w dawce 30-100 mg przez 6-8 tygodni. Działania ogólnoustrojowe są rzadkie. Głównym działaniem ubocznym limitującym stosowanie ADR jest lokalne działanie drażniące występujące u około 50% chorych. Jest to lek bezpieczny, o minimalnej toksyczności ogólnoustrojowej, lecz o wysokiej toksyczności miejscowej. Względnie niska skuteczność (40%) i wysoka toksyczność miejscowa ogranicza jej akceptowanie w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego.


Mitomycyna - uważana jest za najskuteczniejszy chemioterapeutyk stosowany w leczeniu dopęcherzowym.

Zwykle dawka wynosi 20-40mg raz na tydzień przez 8 tygodni, dawkowanie podtrzymujące jest zmienne. Częstość odpowiedzi na MMC wynosi 43% - 60%. Badania kliniczne potwierdziły wartość długotrwałego leczenia podtrzymującego MMC. Comiesięczne wlewki przez okres 34 tygodni (20 mg MMC) po radyklanym TURT spowodowały zmniejszenie częstości nawrotów do 10-15% w porównaniu z 50% w grupie kontrolnej. Późniejsze badania wykazały, że podobne wyniki mogą zostać osiągnięte przez stosowanie krótkotrwałej profilaktyki - 20 mg tygodniowo - przez 5 miesięcy. Miejscowe chemiczne zapalenie pęcherza występuje średnio u 20% chorych. W większości badań MMC wydaje się być bardziej skuteczna niż na inne środki chemioterapeutyczne.


Wypowiedź dr n. med. Wojciech W. Rogowskiego specjalisty urologa z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie - zarejestrowana w 1999 r. przez redaktora Edwarda Ozgę-Michalskiego
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.