Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Jak wykryć raka jelita grubego?

Zagrożenie rakiem jelita grubego 


Wypowiedź prof. dr hab. Jarosławem Regułą z Kliniki Gastroenterologii CENTRUM ONKOLOGII
w Warszawie.


Przyczyny raka jelita grubego

Co wiemy o powstawaniu raka jelita grubego? W większości przypadków nowotwór ten powstaje na podłożu łagodnych polipów okrężnicy. Uważa się, że dokonuje się to drogą stopniowej transformacji genetycznej gruczolakowych polipów. Przemiana gruczolaka w raka zachodzi poprzez serię mutacji w genach najważniejszych dla jego rozwoju. Proces trwa średnio około 10 lat.  Czy rak okrężnicy częściej zagraża kobietom czy mężczyznom? 

Mówi się, że nowotwór złośliwy jelita grubego jest chorobą „równych szans”, która z taką samą częstością dotyka kobiety i mężczyzn. W Polsce jest obecnie drugą, co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworu złośliwego, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. (po raku sutka (kobiety) i płuca (mężczyźni)).  


Jakie osoby są szczególnie zagrożone rozwojem tego nowotworu?  

Wysokie ryzyko raka jelita grubego (okrężnicy) cechuje osoby, które mają krewnych pierwszego stopnia w wieku poniżej 50, u których rozpoznano raka okrężnicy lub odbytnicy; osoby z przewlekłą zapalną chorobą jelita grubego; rodzinnym zespołem polipowatości; przebytym rakiem okrężnicy lub odbytnicy lub zaawansowanym gruczolakiem odbytnicy lub okrężnicy.  


Czy ryzyko zachorowania na raka okrężnicy zależy od wieku?  

Tak, ryzyko zachorowania zaczyna wyraźnie wzrastać po 50 roku życia. Szczyt zachorowań na ten nowotwór pojawia się po 60 roku życia. 


Czy określona dieta i styl życia wpływa na ryzyko zachorowania? 

Istnieją racjonalne przesłanki dotyczące wpływu diety i stylu życia na ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, chociaż nie ma obecnie udokumentowanych naukowo na to dowodów. Pomimo to wydaje się, że należy unikać zagrożenia związanego z niewłaściwą dietą – np. nadmiarem protein zwierzęcych (z mięsa) i tłuszczów nasyconych oraz diety wysokokalorycznej, nie zrównoważonej intensywnym wysiłkiem fizycznym. Odwrotnie, dieta niskokaloryczna, złożona zwłaszcza z pokarmów bogatych we włóknik roślinny,(warzywa i owoce) wydaje się zmniejszać zagrożenie rakiem. Do czynników ryzyka zalicza się ponadto - nadmierną wagę ciała oraz przypuszczalnie palenie tytoniu picie alkoholu. Odwrotnie, wysiłek fizyczny i niska waga ciała zmniejszają zagrożenie chorobą. 


Czy są leki, które zmniejszają ryzyko zachorowania?  

Od czasu zgromadzenia dowodów na zmniejszanie ryzyka rozwoju raka okrężnicy przez profilaktyczne dawkowanie kwasu acetylosalicylowego wzrosły nadzieję na tanią profilaktykę. Niestety, ze względu na ryzyko niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłań – tj. krwawień i perforacji żołądka i dwunastnicy – nie zdecydowano się na zalecenie tego leku do profilaktyki. Należy nadmienić, że nie chodzi tutaj o mikrodawki kwasu acetylosalicylowego – często stosowane przewlekle w profilaktyce przeciwzawałowej – lecz o codzienną intensywną farmakoterapię dawkami nie mniejszymi, niż 350 mg.  


Jak należy monitorować osoby z w/w grup wysokiego zagrożenia rakiem jelita grubego?  

Niezbędna jest specjalna indywidualna diagnostyka i częste badania kontrolne, zazwyczaj z koniecznością okresowego wykonywania kolonoskopii. 


Dostępne metody rozpoznania raka jelita grubego to:

♦ badanie palpacyjne, przez odbytnicę,
♦ badanie kału na krew utajoną,
♦ rektosigmoidoskopię z biopsją,
♦ kolonoskopiA z biopsją,
♦ wlew doodbytniczy z podwójnym kontrastemCzy dostępne są darmowe masowe badania diagnostyczne dla osób z grup ryzyka?


Tak. Podstawowym narzędziem diagnostycznym tych badań jest kolonoskopia wykonywana raz na 10 lat. Jak podkreśla to wielu znanych lekarzy, np. dr Scott K Kuwada z USA, prof. dr med. Marek Nowacki, i inni – kolonoskopia jest najlepszym i najtańszym obecnie sposobem prowadzenia badań przesiewowych. Wydawać się to może paradoksem, ale łączne koszty corocznego badania kału na krew utajoną w porównaniu z tzw. następową kolonoskopią jest metodą droższą.  

Co to jest kolonoskopia?

Kolonoskopia jest nowoczesną metodą nieinwazyjnej diagnostyki, która dzięki sprzężeniu z optyczną techniką wizualną i mikrooperacją pozwala wykryć raka we wczesnym stadium (w tym pobrać biopsję oraz umożliwia usuwanie gruczolaków, które są stanem przedrakowym, występującym u około 20% osób po 50 roku życia . Jest to więc idealny sposób prowadzenia badań przesiewowych. Dlaczego badania przesiewowe są niezbędne wobec wspomnianych wyżej grup ryzyka, w tym osób powyżej 50 roku życia?

Odsetek osób, które przeżyły po operacji więcej, niż 5 lat zależy głównie od stopnia zaawansowania nowotworu w chwili rozpoczęcia leczenia. Obecnie w Polsce mieści się on zaledwie w przedziale 21,2-24,8%. Ten stan rzeczy wynika w wysokim stopniu z niedostatku szerokich badań przesiewowych, które pozwalają ujawnić chorobę na wczesnym etapie oraz pozwalają usunąć łagodne polipy gruczołowe będące prekursorem raka. Tymczasem w Polsce w chwili rozpoznania już u ponad 50% chorych nowotwór jest w zaawansowanym stadium. Na tym etapie szanse na uleczenie gwałtownie maleją. W najbardziej zaawansowanym stadium (oznaczonym symbolem - D) wynoszą ok. 5%. Z tego względu niezbędne stają się szerokie badania przesiewowe. 

Czym są badania przesiewowe?  

Są to masowe badania polegające na badaniu osób zdrowych, które nie mają objawów sugerujących obecność nowotworu, o które chcą się zbadać na wszelki wypadek. W przypadku raka jelita grubego standardową przesłanką do przeprowadzenia badań jest należenie do jednej z wymienionych grup podwyższonego ryzyka, np. przekroczenie 50 roku życia.  

Jak obecnie przedstawia się kwestia badań przesiewowych w Polsce? 

Od niedawna, tj. od końca 2000 roku w naszym kraju – z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i Centrum Onkologii w Warszawie – rozpoczęto program masowych badań przesiewowych, w których stosuje się kolonoskopię, jako metodę „przesiewu” – tj. ujawniania osób zagrożonych rakiem jelita grubego. Skierowanie na kolonoskopię uzyskuje się od lekarza pierwszego kontaktu. Będąc w grupie ryzyka - można również zgłosić się samemu do najbliższego ośrodka onkologicznego dysponującego tą techniką badań.  

POSłOWIE:

Zgony z powodu raka jelita grubego nie wykazują w Polsce tendencji spadkowej. Wynika to z głównie z tego, że odsetek osób, które przeżyły po operacji raka jelita grubego więcej, niż 5 lat zależy od stopnia zaawansowania nowotworu w chwili rozpoczęcia leczenia. W Polsce u 50% chorych ten nowotwór wykrywa się w wysokim stopniu zaawansowania. Wskutek tego odsetek osób, które przeżywają dłużej niż 5 lat mieści się zaledwie w przedziale 21,2-24,8%, podczas gdy na przykład w Holandii wynosi ponad 60 % Ten stan rzeczy wynika z niedostatku szerokich badań przesiewowych. 

RED.
 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.