Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Immunoterapia raka pęcherza moczowego

Po raz pierwszy przeciwnowotworowe działanie infekcji gruźliczej zaobserwował Pearl w 1929 roku. W 1969 roku Mathe donosił o stosowaniu BCG w ostrej białaczce limfoblastycznej a Morton stosował BCG w leczeniu czerniaka złośliwego.


Przeciwnowotworowe działanie infekcji gruźliczej?

Pierwsze doniesienie o zastosowaniu BCG w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego zawdzięczamy Morales’owi a wyniki te były bardziej zachęcające niż w przypadku innych nowotworów.  W chwili obecnej uważa, że dopęcherzowe wlewki ze szczepionki BCG są jedną z najbardziej skutecznych immunoterapii nowotworów złośliwych u człowieka. Szczepionka BCG zawiera odzjadliwiony szczep Mycobacterium bovis, który jest powszechnie stosowany jako szczepionka przeciwgruźlicza.


Mechanizm działania szczepionki BCG na pęcherz

Postulowany mechanizm działania szczepionki BCG oparty jest o wywoływanie przez nią miejscowego odczynu zapalnego. W kontrolowanych badaniach stwierdzono, że koniecznym warunkiem dla skuteczności działania szczepionki BCG jest jej bezpośredni kontakt z komórkami raka pęcherza moczowego. Podawanie ogólnoustrojowe nie ma wpływu na nowotwór. Również jednoczasowe stosowanie miejscowe i ogólnoustrojowe nie powoduje zwiększonego odsetka odpowiedzi.


Sposób podawania szczepionki BCG do pęcherza moczowego

Sposób podawania: jednorazowo podaje się dopęcherzowo 5 x 108 - 5 x 10 9 kolonii bakteryjnych w 50 ml roztworu soli fizjologicznej. Chory utrzymuje szczepionkę przez 1 -2 godzin w pęcherzu moczowym, często zmieniając pozycję tak aby wszystkie ściany pecherza miały kontakt ze szczepionką. Po tym okresie czasu chory oddaje mocz drogą naturalną. W dniu wlewki i w dniu następnym należy zachować szczególna ostrożność, traktując mocz jako możliwe źródło zakażenia. Polecane jest oddawanie moczu do zbiornika zawierającego środek bakteriobójczy, a dopiero potem wylewanie go do kanalizacji. Wlewki wykonywane są raz w tygodniu przez 6 tygodni. Następnie możliwe jest wykonywanie wlewek podtrzymujących, stosowane są różne schematy leczenia.


W Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii stosowaliśmy w 1999 r. następujący schemat postępowania wykorzystujący leczenie podtrzymujące.

Chorzy otrzymują następny kurs trzech wlewek w odstępach tygodniowych 3 miesiące po zakończeniu pierwotnego leczenia za pomocą szczepionki BCG, następne 3 wlewki również w odstępach tygodniowych wykonywane co 6 miesięcy aż do czasu wystąpienia wznowy lub nasilonych działań ubocznych.


Kontrola leczenia szczepionką, działania uboczne terapii


Chorzy mają wykonywane badanie cystoskopowe w regularnych odstępach co 3 miesiące, tak zaplanowane, aby nie były wykonywane wcześniej niż 4 tygodnie po podaniu szczepionki BCG. U większości pacjentów toksyczność jest słabo lub średnio nasilona. Ciężkie, zagrażające życiu, powikłania występują u mniej niż 5% chorych. Zapalenie pęcherza i objawy dyzuryczne są powszechne i zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin po wlewce. Krwiomocz występuje w 20-35% i jest podstawowym przeciwskazaniem do wykonania wlewki dopęcherzowej aż do czasu całkowitego ustąpienia. Uczucie rozbicia, zmęczenia, niewielka gorączka do 38-39 stopni C (objawy paragrypowe) występują u 10-15% chorych i zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin. Nagły początek gorączki powyżej 39 stopni C wkrótce po zakończniu leczenia powinien zwrócić uwagę lekarza na możliwość infekcji ogólnoustrojowej zagrażającej życiu.


Pomimo wysokiej toksyczności, dopęcherzowe podawanie szczepionki BCG wydaje się skuteczną metodą leczenia opóźniającą nawroty powierzchownego raka pęcherza moczowego


Chociaż trzeba powiedzieć, że międzynarodowe badania kliniczne w końcu lat 90 nie wykazały wpływu tego leczenia na długość przeżycia, ani na czas wznowy raka naciekającej warstwę mięśniową, która wymaga leczenia radykalnego. Może wykażą taki wpływ inne substancje pobudzające odpowiedź immunologiczną ustroju - np. czynione są próby nad zastosowaniem dopęcherzowego podawania interferonu.


Wypowiedź dr n. med. Wojciech W. Rogowskiego specjalisty urologa z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie - zarejestrowana w 1999 r. przez redaktora Edwarda Ozgę-Michalskiego
 
 

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.