Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Hormonoterapia raka prostatyProstata - inaczej stercze lub gruczoł krokowy - to gruczoł wydzielniczy wielkości kasztana, który wytwarza ważne składniki nasienia. U starszych mężczyzn często występuje jego łagodny nowotworowy rozrost, który u niektórych osób ulega zezłośliwieniu i wymaga intensywnego leczenia przy pomocy chirurgii, chemio i hormonoterapii oraz radioterapii.
Celem hormonoterapii gruczołu sterczowego jest zmniejszenia w nim stężenia androgenów pobudzających rozwój raka.
 

Metody zmniejszenia stężenia androgenów, przy pomocy hormonoterapii raka prostaty

- chirurgiczna kastracja (orchidektomia)
- zastosowanie analogów LHRH (analogii gonadoliberyny)
- zastosowanie antagonistów antyandrogenów
- zastosowanie estrogenów (lub progestagenów)
- zastosowanie inhibitorów syntezy steroidów nadnerczowych


Eliminacja kancerogennego wpływu androgenów na prostatę

Badania sprzed wielu już lat wykazały skuteczność przeciwnowotworowej kastracji chirurgicznej. Ta metoda bywa zastępowana na życzenia pacjentów przez kastrację „farmakologiczną”. Efekt kastracji chemicznej uzyskuje się również pod wpływem analogów LHRH i jest on porównywalny z metodą chirurgiczną. Inną metodą pozbawiania komórek pobudzającego wpływu androgenów jest wspomniane wyżej podawanie antagonistów ich receptora. Leki z tej grupy stosowane w monoterapii wydają się być jednak nieco mniej skuteczne od metod hamujących wytwarzanie androgenów w jądrach. Pewną poprawę skuteczności przeciwnowotworowej uzyskuje się poprzez łączne stosowanie analogów LHRH i antagonistów receptora androgenowego (tzw. całkowita blokada androgenowa).


Hormonoterapia raka stercza przy pomocy estrogenów /8/

U 2 na 3 chorych stwierdza się pod wpływem leczenia estrogenami zahamowanie postępów nowotworu. Leczenie estrogenami jest jednak obciążone licznymi objawami niepożądanymi – takimi jak eliminacja popędu seksualnego, brak wzwodu, powiększenie piersi, wolny wzrost zarostu, zmiana sylwetki, powikłania sercowo-naczyniowe.


Postęp hormonoterapii

W hormonoterapii zaawansowanego raka stercza stosuje się: przerywane stosowanie leków, sekwencyjną blokadę androgenową, itp. Podniosła się skuteczności leczenia hormonalnego drugiego rzutu dzięki lekom hamującym wytwarzanie androgenów w nadnerczach, itp. Decydująca dla skuteczności leczenia raka prostaty jest obecność receptorów hormonalnych w komórkach rakowych Efektywność hormonoterapii raka stercza nie jest jednak 100% i oczywista. Ustalono, że zależy w ogromnym stopniu od obecności receptorów hormonalnych (estrogenowych i progestagenowych) w komórkach rakowych. Innymi słowy warunkiem efektywności leczenia jest odpowiednio wysoki % komórek rakowych wyposażonych w aktywne receptory hormonalne. Obecność tych receptorów w pobranych do badania komórkach nowotworu jest czynnikiem dobrze rokującym wyleczenie.


Problem narastającej oporności na hormonoterapię /5/

Problemem hormonotrapii odkryta niedawno - narastająca z czasem oporność na blokery hormonalne. Okazuje się, że komórki rakowe w późnym stadium rozwoju nowotworu tracą receptory wrażliwe na hormony. W komórkach rakowych zostają bowiem wyłączone geny kodujące te receptory dla estrogenów. Odbywa się to za pośrednictwem procesu o nazwie hypermetylacja. „Hypermetylacja tłumaczy, dlaczego np. receptory estrogenowe nie są produkowane w komórkach raka prostaty w późnych stadiach jego rozwoju i dlaczego nowotwór staje się oporny na terapię hormonalną”. Obecnie udaje się już odwracać „chemicznie” procesy metylacji, co przywraca wytwarzanie receptory dla estrogenów i rodzi nadzieję na nową generacje leków.


Uwaga końcowa:

Każdy mężczyzna powinien systematycznie kontrolować czy występują u niego pierwsze objawy rozwoju raka prostaty, szczególnie jeśli którykolwiek z jego krewnych cierpiał na te chorobę. Wczesne rozpoznanie poprzez oznaczenie antygenu PSA jest podstawowym o warunkiem wczesnego wykrycia nowotworu prostaty i skutecznej terapii przeciwrakowej.(red)
Piśmiennictwo
1 Hormonalne leczenie nowotworów; Stan obecny i perspektywy; Elżbieta Senkus-Konefka z Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku; Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek Jassem; Nowa Medycyna – Onkologia V (10/2000).
2/ Europejska Urologia - suplement- Selekcja pacjentów do terapii w raku prostaty E . David Crawford Wydział Urologii Universitu w Colorado
3.„Chemiczne leczenie raka sutka” Dr n. med. Tadeusz Pieńkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Sutka- Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
4. Chemioterapia ukierunkowana przeciwko zmianom przerzutowym do kości u chorych z zaawansowanym androgenozależnym rakiem prostaty; Lancet 2001; 357: 336
5. Warszawa (PAP) - Doustna terapia hormonalna daje dobre rezultaty w leczeniu raka prostaty u mężczyzn z wczesnymi stadiami choroby - donosi serwis BBC News. /2001-05-14
6. Rak stercza: rozpoznanie i leczenie; Tomasz Chwaliński z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Nowa Medycyna zeszyt 113 (5-6/2001)
7/ Twoja prostata – Ched Cunningham PZWL, 1994 r.
8. Zarys chemioterapii nowotworów narządowych i układowych, Prof. dr hab. med. Krystyna Orzechowska-Juzwenko; Volumed 2000
 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.