Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Granulocyty - produkt szpiku niezbędny dla zdrowia

Neutropenia to zagrażający życiu deficyt ważnych komórek obronnych krwi – granulocytów.

Dorosły człowiek powinien posiadać około 4 500 do 10 000 wszystkich komórek obronnych - białych krwinek (zwanych leukocytami) na 1 mikrolitr krwi. U dzieci liczba ta jest trochę wyższa, zaś noworodki mogą mieć nawet do 30 000 tyś krwinek białych na 1 mikrolitr. Liczba leukocytów, w skład których wchodzą również granulocyty świadczy o zdrowiu człowieka. Niedobór komórek obronnych we krwi może być spowodowany infekcją wirusową, bakteryjną, czy chorobą nowotworową i skutkami jej leczenia.

 

Gdzie w organizmie powstają granulocyty?

Najważniejszym miejscem wytwarzania granulocytów, jak też wielu innych leukocytów jest szpik kostny. Warto wiedzieć, że szpik kostny wytwarza najwięcej granulocytów, spośród wszystkich komórek obronnych. U zdrowego, dorosłego człowieka granulocyty stanowią około 60% ogółu wytwarzanych przez szpik leukocytów w procesie tzw. hematopeozy. Stąd ich duża ich liczba jest „eksportowana” ze szpiku do krwioobiegu. Dzienna dawka granulocytów wprowadzana ze szpiku do krwi wynosi około 1 miliarda granulocytów, na każdy kilogram wagi ciała. (Jednocześnie warto pamiętać, że szpik kostny jest też masowym wytwórcą innych komórek krwi, gdyż wytwarza również 2,5 miliarda krwinek czerwonych, 2,5 miliarda płytek krwi na 1 kg wagi ciała.).

 
Dlaczego organizm wytwarza dużo granulocytów?

Przyczyną jest ich ważność dla organizmu i krótki czas życia . W krwioobiegu przeżywają zaledwie 6-12 godzin. W przeciwieństwie do wspomnianych wyżej monocytów i makrofagów, których życie może trwać nawet kilka miesięcy czy lat – granulocyty są „jętkami jednodniówkami” układu odpornościowego. Stale wytwarzane przez szpik kostny - po dostaniu się do krwi dyżurują krążąc w krwioobiegu. W razie miejscowego wniknięcia zarazków, czy innych antygenów natychmiast starają się zniszczyć agresora. Tym można np. tłumaczyć nadmiar granulocytów w czasie infekcji.

 

Granulocyty są najliczniejszą grupą komórek obronnych układu odpornościowych

U zdrowego człowieka powinno ich być około 60% ogólnej liczby leukocytów. Tak jak inne komórki obronne - granulocyty wchodzą w skład całej armii krwinek białych (leukocytów). Inne rodzaje leukocytów, wskutek zróżnicowania i specjalizacji - organizują walkę, sygnalizują miejsce zagrożenia, znakują wroga, jako cel dla innych komórek, kierują walką, itp. Granulocyty natomiast należą do tej grupy komórek obronnych, które bezpośrednio walczą z ciałami obcymi, zwanymi przez lekarzy antygenami. Można powiedzieć, że pełnią rolę „policji zdrowia” – gdyż stale krążące we krwi wykrywają i niszczą zarazki, komórki nowotworowe, itp.

 

W jaki sposób granulocyty walczą z zarazkami?

W armii wyspecjalizowanych komórek obronnych granulocyty są komórkami bezpośrednio atakującymi zarazki. Obok bardzo dużych monocytów i makrofagów, które „połykają i trawią” całe antygeny (bakterie, chore komórki, itp.) – małe granulocyty, aby pokonać większego agresora muszą użyć innego sposobu. W ich komórkach znajdują się silne enzymy umożliwiające zniszczenie antygenów. Enzymy te mają postać ziarenek, przypominających granulki, stąd nazwa granulocyty. Metodą ataku granulocytów jest „przyleganie” do wroga i rozpuszczenie jego błony komórkowej. W miejscu kontaktu gromadzą się toksyczne ziarenka, którymi granulocyt poraża antygen. Zaatakowana bakteria, komórka rakowa zostaje porażona i podzielona na części, co znakomicie ułatwia dalsze zniszczenie jej struktury. Granulocyty, jak też ich wielcy kuzyni – monocyty i makrofagi, są elitą komórek odpornościowych. Atakują i zwalczają bakterie, wirusy, komórki nowotworowe i inne groźne antygeny.

 

O czym świadczy odbiegająca od normy liczba granulocytów?

Liczba granulocytów charakteryzuje stan zdrowia. W specjalnych badaniach lekarskich dokonuje się analizy tzw.rozmazu krwi, w którym oznacza się dokładną liczbę każdego rodzaju krwinek. Wyraźnie zmieniona liczba granulocytów, (odbiegająca od normy) może być objawem choroby zakaźnej, choroby skóry, alergii, choroby nowotworowej. Ich nadmiar np. może wskazywać na mobilizację związaną z pokonywaniem ostrej choroby zakaźnej, być skutkiem leczenia sterydami, silnego stresu, czy odwodnienia. Bardzo niepokojącym objawem jest odwrotność nadmiaru – duży niedobór granulocytów. Jego przyczyn może być wiele, w tym białaczka lub niekorzystne skutki chemioterapii.

  Oprac. mgr Edward Ozga-Michalski
konsult . dr n.med. Ilona Seferyńska

.


Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.