Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Diagnozowanie raka piersi
Rak piersi jest najczęstszym zabójcą kobiet w wieku 40-55 lat. Choroba rozwija
się średnio około 20 lat. Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Dlatego walkę
z chorobą należy rozpocząć jak najwcześniej. O diagnostyce raka piersi rozmawiamy
z lek. med. Małgorzatą Stusińską z Zakładu Radiologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Jakie są wg Pani - w chwili obecnej najlepsze metody diagnozowania raka piersi?

Lek. med. Małgorzata Stusińska:
Niewątpliwie najszerzej stosowaną metodą diagnostyczną jest mammografia.
W wielu krajach osiągnięto obniżenie wskaźników śmiertelności z powodu raka gruczołu piersiowego po wprowadzeniu populacyjnych programów przesiewowych opartych na cyklicznych badaniach mammograficznych. Jednak o żadnej ze stosowanych obecnie metod nie można powiedzieć, że jest bezwzględnie najlepsza. Zaczynając od samooceny i badania palpacyjnego prowadzonego przez lekarza, poprzez mammografię, USG, rezonans magnetyczny, a na metodach badania izotopowego skończywszy, każdy ze sposobów obarczony jest pewnym odsetkiem błędów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim nie ma jednej, uniwersalnej normy budowy gruczołu piersiowego. Słowem, każda z nas ma swoją normę, zależną od czynników genetycznych, wieku czy aktualnego stanu hormonalnego (dlatego tak wielkie znaczenie ma umiejętność samobadania piersi - każda kobieta najlepiej „zna swoje piersi”). Wybór właściwej metody obrazowania zależy od wieku i budowy piersi. Zgodnie z zaleceniami Polskiej Unii Onkologii kobiety bez objawów choroby nowotworowej i bez dodatkowych czynników ryzyka powinny być badane w/g schematu:


Zgodnie z zaleceniami Polskiej Unii Onkologii kobiety bez objawów choroby nowotworowej i bez dodatkowych czynników ryzyka powinny być badane w/g schematu:

Wiek

Samobadanie

badanie lekarskie

mammografia

20-40 rok życia

co 1 miesiąc

co 36 miesięcy

nie

powyżej 40 roku życia

co 1 miesiąc

co 12 miesięcy

co 12 miesięcy

Dla kobiet młodych lepszą metodą jest badanie USG piersi.
 
W młodym wieku najczęściej mamy do czynienia z gęstym utkaniem piersi, gdyż w tym okresie życia główną komponentę piersi stanowi tkanka gruczołowa. Na zdjęciach mammograficznych takie piersi są prawie jednolicie „białe”, trudno na ich tle wychwycić zmiany chorobowe, które w dodatku mogą być bardzo subtelne.


Ostatnio dużą popularność zdobywa badanie MR piersi - tzw. obrazowanie struktury piersi rezonansem magnetycznym.

Wykazuje ono bardzo wysoką czułość w wykrywaniu ognisk raka. Niestety badanie to nie jest powszechnie dostępne i w dodatku bardzo drogie. Kolejną poważną wadą tej metody jest dość wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich (to znaczy takich obrazów, które budzą podejrzenie choroby nowotworowej tam, gdzie jej faktycznie nie ma).

Badania wykazują celowość stosowania MRI u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka raka piersi (badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Bonn, zaprezentowane w 2003r. na Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w Chicago). Co Pani o tym sądzi?

Odp: Od lat 1998-99 wiele ośrodków zajmowało się analizą tego problemu. Obecnie ukazują się kolejne publikacje, będące wynikiem tych prac. Autorzy dowodzą celowości stosowania MR jako testu przesiewowego w grupach kobiet będących nosicielkami mutacji genowych BRCA1 i BRCA2. Mutacje te są związane ze znacznie podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Dodatkowo u osób obciążonych chorobą rozpoczyna się w młodym wieku (często znacznie poniżej 40 roku życia) i wykazuje się wyjątkowo szybkim przebiegiem.Moim zdaniem w odniesieniu do tej grupy (stanowiącej przecież niewielki odsetek populacji) zalety badania MR piersi przewyższają jego wady.


Mammografia z użyciem promieni RTG ma wysoki odsetek fałszywych wyników. Co jest tego przyczyn
ą?

Odp: To prawda. Według wielu doniesień mammografia RTG może nie wykryć 10-40% ognisk raka! Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest problem z wyodrębnieniem zmian chorobowych na tle tzw. gęstego utkania piersi.

Takie gęste utkanie jest typowe dla kobiet młodych, u których główną komponentę piersi stanowi tkanka gruczołowa. Jednak także u pań powyżej 40 roku życia często spotykamy gęste utkanie piersi (mają tu znaczenie różnice osobnicze, stosowanie doustnej terapii hormonalnej, obecność nasilonych zmian włóknisto-torbielowatych). Jeśli pierwsze zdanie opisu mammograficznego mówi o piersiach “mammograficznie gęstych”, lub “gruczołowych”, to dla kobiety i prowadzącego ją lekarza powinno ono być sygnałem do wykonania badań uzupełniających (najczęściej badania usg).

Czy Pani zdaniem obrazowanie rezonansem magnetycznym można uważać za sukces w diagnostyce raka?

Odp: O zaletach badania MR nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Po pierwsze, precyzyjna ocena miejscowego stanu zaawansowania choroby nowotworowej (w wielu przypadkach osiągalna tylko w tej metodzie) ma decydujący wpływ na wybór właściwego sposobu leczenia. Kolejnym atutem obrazowania MR jest możliwość wielokrotnego zastosowania tego samego schematu badania. Pozwala to porównywać obrazy uzyskanie na różnych etapach leczenia i jest bezcenną pomocą w ocenie jego efektów. 


Biorąc pod uwagę wcześniejsze metody - czy obrazowanie MRI to rzeczywiście bezpieczna metoda?

Odp: W odróżnieniu od większości metod obrazowych, badając chorego metodą MR nie narażamy go na działanie promieniowania jonizującego. Jak dotąd nie wykazano szkodliwego wpływu na ludzkie zdrowie zjawisk fizycznych związanych z zastosowaniem metody MR. Pokutuje dość powszechna obawa przed stosowaniem dożylnych środków kontrastujących, która w tym przypadku jest raczej nieuzasadniona. Ilość powikłań występujących po podaniu środków stosowanych w diagnostyce MR jest znikoma.

Kiedy kobiety z grupy podwyższonego ryzyka powinny wykonywać badanie MRI - podczas rutynowej kontroli czy dopiero po wykryciu ewentualnych zmian?

Odp: Jak już wspomniałam, u pań z grupy ryzyka, zwłaszcza nosicielek mutacji BRCA1, BRCA2 choroba pojawia się wcześnie i ma wyjątkowo szybki przebieg. Nie możemy tu liczyć na wysoką skuteczność mammografii, gdyż nawet coroczna kontrola może nie wykryć niewielkiego ogniska raka (piersi “gęste”!). Nie ma też doniesień dowodzących wyższej skuteczności badania usg w takich przypadkach. Badanie MR daje możliwość wczesnego wykrycia takiej zmiany, a co za tym idzie - szansę na wyleczenie. Niestety, musimy się tu liczyć z pewnym odsetkiem rozpoznań fałszywie dodatnich - to znaczy pojawienia się podejrzenia raka tam, gdzie w rzeczywistości go nie ma. To jedna z największych wad badania MR piersi. Nie jest to jednak problem “nie do pokonania” - najczęściej kończy się na wykonaniu dodatkowych procedur diagnostycznych. Zwiększa to niestety koszty diagnostyki.Musimy jednak pamiętać o kosztach które ponosimy, gdy wykrywamy chorobę zbyt późno

Odp: Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki uważam, że kobiety z grupy ryzyka powinny być objęte programami profilaktycznymi, prowadzonymi w oparciu o badanie MR piersi.
*(tu dodam celem wyjaśnienia, ze te procedury to m.in. biopsje. Najlepiej, gdyby była możliwość wykonywania tych biopsji pod kontrolą rezonansu - sprzęt do takich biopsji jest już w sprzedaży, niestety, w/g mojej aktualnej wiedzy żadna z polskich placówek służby zdrowia takim sprzętem jeszcze nie dysponuje. Inny sposób wyjaśnienia wątpliwości to powtórne badanie MR i porównanie kolejnych badań ze sobą lub tzw. second-look usg).

Jakie są koszty i dostępność badań MR i mammografii w Polsce?

Odp:Badanie MR piersi można obecnie wykonać w np. Zakładzie Radiologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Koszt badania w Bydgoszczy wynosi 480zł.Badanie mammograficzne jest powszechnie dostępne w wielu ośrodkach. Tam, gdzie nie ma mammografów stacjonarnych, często dojeżdżają mammobusy lub badania wykonywane są aparatami przewoźnymi. Jakość badania mammoraficznego zależy w znacznym stopniu od sposobu wykonania zdjęć. Dlatego badania takie najlepiej wykonywać w placówkach, które dysponują wyszkolonym, doświadczonym personelem oraz prowadzą ścisłą kontrolę jakości wykonywanych badań mammograficznych. Koszt badania mammograficznego na terenie kraju jest zróżnicowany (od ok. 45 do ok. 120zł). Ze względu na to, że zmiany hormonalne zachodzące w czasie cyklu miesięcznego mogą mieć wpływ na obraz MR, badanie to najlepiej jest wykonywać między 7 a 14 dniem cyklu miesięcznego.

Czy kobiety z grupy podwyższonego ryzyka mogą zgłosić się na badanie i same pokryć jego koszty? Czy choć część z nich pokrywa NFZ?

Odp: Aby wykonać badanie MR piersi nie jest niezbędne skierowanie od lekarza. Niestety, w takim wypadku koszt badania ponosi pacjent. Jeśli do badania kieruje lekarz specjalista, koszty badania pokrywa NFZ.

W 1/3 badań stosowany jest środek kontrastowy Magnevist. W jakich przypadkach się go stosuje?

Najbardziej charakterystyczną cechą raka gruczołu piersiowego, umożliwiającą jego wykrywanie w badaniu MR jest jego silne wzmocnienie po podaniu środka kontrastującego. Dlatego badanie MR piersi zawsze wymaga użycia środka kontrastującego.

Czy istnieje czulsza i lepsza metoda w wykrywaniu raka piersi niż MRI?

Według ostatnich badań badanie MR piersi wykazuje się najwyższą (ocenianą na 92-99%) skutecznością w wykrywaniu raka piersi. Żadna ze stosowanych powszechnie metod obrazowych nie wykazuje tak wysokiej skuteczności w wykrywaniu tej choroby.

Dziękujemy za rozmowę.

Informacja prasowa -Warszawa, 26 października 2004

Dodatkowe informacje: www.schering.pl
Schering AG
Medix PR - tel./fax (22) 838-91-50; 0501-372-177
ewa.gajewska@medixpr.pl
 
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.