Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Chirurgia i radioterapia raka piersi - rejestr faktów medycznych
UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI CHIRURGII
Chirurgia raka piersi - rokowanie wyleczenia

Przesłanki, na podstawie których można prognozować wyleczenie:

♦wielkość guza,
♦stan węzłów chłonnych,
♦stopień złośliwości i typ raka,
♦stan receptorów hormonalnych. 


Są też inne wskaźniki prognostyczne:
Ważnym jest zajęcie/ ub nie/ przez komórki nowotworowe naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych, itp., które odgrywają jednak ważną rolę w kwalifikacji pacjentki do leczenia uzupełniającego po operacji raka piersi. / W.T. Olszewski; Zakład Patologii Centrum Onkologii w Warszawie /. Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.
Analiza wielu niepowodzeń w leczeniu raka piersi pozwoliła ustalić, że skuteczność leczenia zależy m. in. od wielkości wznowy nowotworowej, czasu jej wystąpienia oraz od jakości przebytego i aktualnie zastosowanego leczenia. /M.Pawlicki - Klinika Chemioterapii, Centrum Onkologii w Krakowie/. Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.
 

RADIOTERAPIA RAKA PIERSI
 
Szansa na ułatwienie dostępu do radioterapii?


Wraz ze wzrostem skuteczności najnowszych metod radioterapii życie i zdrowie chorych kobiet jest coraz bardziej uzależnione od szybkiego dostępu do naświetlań. Budzi więc zrozumiały niepokój tworzenie się niebezpiecznych dla zdrowia „kolejek” do naświetlania – wynikły dużej liczby chorych kwalifikowanych do leczenia i ograniczonej przepustowości bardzo drogiej aparatury medycznej. Racjonalnym rozwiązaniem może być skrócenie czasokresu radioterapii raka piersi, poprzez stosowanie większych, niż dotąd pojedynczych dawek napromieniania i zmniejszenie ich liczby – uznali kanadyjscy onkolodzy.  Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.
 

Efektywność lecznicza zmniejszonej liczby naświetlań, przy odpowiednim zwiększeniu pojedynczej dawki okazuje się wysoka.

Nie stwierdzono negatywnych skutków ubocznych, poza niewielkim pogorszeniem kosmetyki skóry. Skrócenie kolejek do naświetlań przynosi wymierne indywidualne korzyści zdrowotne. W makroskali oferuje również korzyści ekonomiczne i organizacyjne dla wszystkich. Duże znaczenie ma też krótszy czas wyłączenia chorych z życia rodzinnego i zawodowego. /E.Szumacher – Toronto- Sunnybrook Regional Cancer Centre, Ontario, Canada/.
Podobne badania efektywności mniejszej liczby naświetlań przy zwiększonych jednostkowych dawkach przeprowadzono w Polsce w Centrum Onkologii w Warszawie. Zwiększono pojedyncze dawki napromieniania z 2 Gy do 2,25 –2,5 Gy i skrócono całkowity czas napromieniania o 1-1,5 tygodnia. Skróciło to oczekiwanie chorych na radioterapię, jak też całkowity czas zabiegów, nie zmniejszyło natomiast skuteczności leczenia. /J. Gałecki, M. Grudzień-Kowalska, J.Hicer-Grzenkowicz/.  Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.
 

Jakie są skutki różnych dawek radioterapii?
 
Na to pytanie uzyskano odpowiedź w badaniach Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. W badaniach stwierdzono występowanie dwóch faz reakcji popromiennej – tzw. wczesnej - występującej bezpośrednio po naświetlaniu, której maksymalne nasilenie obserwuje się 5-6 miesięcy po naświetlaniu. (Jej objawy ustępowały częściowo po 9-10 miesiącach.) W tym czasie pojawiała się późna faza reakcji popromiennej, która pozostawała stabilna w czasie obserwacji. W wyniku badań ustalono wrażliwość płuc na wysokość dawki, jak też m.in. to, że ryzyko reakcji wczesnej zwiększało się wraz z wiekiem chorych, zaś reakcji późnej, jeśli chora była leczona tamoksyfenem. /J.Z. Skoczylas/.   Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.


oprac. red.
Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.