Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Chemioterapia i hormonoterapia raka piersi - rejestr faktów medycznych

POSTĘP W POOPERACYJNEJ CHEMIOTERAPII W LECZENIU RAKA PIERSI


Poszerzone w 2004 r. wskazania docetakselu w pooperacyjnym leczeniu raka piersi

 Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), która dopuszcza leki do leczenia w USA od 2004 rozszerzyła wskazania do stosowania preparatu docetaksel w pooperacyjnym (adiuwantowym) leczeniu raka piersi w chemioterapii skojarzonej z doxorubicyną i cycklofosfamidem. Informacja ta ma ogromne znaczenie dla pacjentek oraz lekarzy onkologów, oznacza bowiem większe szanse na leczenie bez ryzyka nawrotów choroby.

Dzięki terapii docetakselem wydłużył się również średni czas przeżycia pacjentek.


„Decyzja amerykańskiego urzędu rejestracji FDA o dopuszczeniu docetakselu do leczenia wczesnego stadium raka piersi świadczy o niepodważalnej skuteczności tego preparatu w leczeniu raka piersi na różnych jego etapach” podkreśla dr Frank Douglas, członek Zarządu Aventis Pharma. „Co najważniejsze, dla każdej z pacjentek ze zdiagnozowanym, wczesnym rakiem piersi, decyzja ta oznacza olbrzymi postęp w leczeniu, które daje większe szanse na życie bez nawrotów nowotworu”.  ¬ródła informacji: Badanie 001/TAX 316 – informacja od Aventis Pharma


Młode pacjentki z rakiem piersi też potrzebują chemioterapii

 Duńscy epidemiolodzy ustalili, że kobiety w wieku poniżej 35 lat, które nie otrzymywały adjuwantowej chemioterapii były narażone na dwa razy większe ryzyko zgonu, niż leczone chemioterapią kobiety w wieku 45 do 49 lat. Zespół z duńskich lekarzy epidemiologów przeanalizował skuteczność leczenia raka piersi u kobiet w wieku poniżej 50 lat. W tym celu przestudiowano ponad dziesięć tysięcy terapii raka piersi i ich wyniki. Ustalono m.in., że grupa młodych kobiet (poniżej 35 roku życia) w momencie rozpoznania choroby otrzymywała zwykle diagnozę - "niskie ryzyko" rozwoju raka piersi po operacji chirurgicznej. Jednak u kobiet, które nie otrzymywały po operacji chemioterapii adjuwantowej (pomocniczej) - znacząco wzrastało ryzyko zgonu. Stawało się porównywane do wyższego ryzyka cechującego kobiety w średnim wieku, z tzw." niskim ryzykiem " raka piersi.
 

Na kanwie badań wypowiedziała się m.in. dr Kate Law, kierująca programem analizy badań klinicznych: „Młodsze pacjentki częściej mogą mieć bardziej zaawansowanego raka w momencie rozpoznania raka, ponieważ tkanka ich piersi jest bardziej gęsta i małe guzy są trudniejsze do wykrycia, niż u starszych kobiet. Jest też wiadome, że guzy nowotworowe są bardziej złośliwe u młodszych osób. Również przebieg choroby jest bardziej dynamiczny u młodych kobiet, stąd większe prawdopodobieństwo, że zmiany nowotworowe naciekają poza pierś do układu limfatycznego. Stąd wynika sugestia, aby wszystkie kobiety poniżej 50 roku życia cierpiące na raka piersi były leczone przy pomocy chemioterapii adjuwantowej (uzupełniającej)...” 


2003 r oprac. Edward Ozga Michalski


Uzupełniająca chemioterapia i hormonoterapia raka piersi
zwiększa szansę na cofnięcie się nowotworu.

Na wzrost roli uzupełniającej (adjuwantowej) chemioterapii i hormonoterapii raka piersi w wczesnym fazach raka piersi – zwróciła m.in. uwagę K. Tkaczuk z Uniwersytetu Maryland - Cancer Center. Chemioterapia i hormonoterapia - odpowiednio użyte we wczesnych fazach raka piersi powodują cofanie się choroby i wzrost czasu przeżycia pacjentów. Dodanie taksoidu do standardowej terapii doksorubicyną zwiększa szansę na cofnięcie się nowotworu i wydłuża całkowity czas przeżycia. Ten wariant leczenia jest w związku z tym pozytywnie oceniany przez wielu amerykańskich lekarzy, lecz wymaga jeszcze dalszych badań.  Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.
 

Sekwencyjna chemioterapia wielolekowa zwiększa skuteczność leczenia.


Wiadomo, że część komórek nowotworowych jest już pierwotnie oporna na niektóre leki. Wynika z tego zasada praktyczna, że nowotwór powinien być niszczony nie jednym lekiem, a dwoma lub trzema, bowiem komórki rakowe oporne na jeden zostaną zniszczone kolejnymi cytytostatykami. Przy odpowiednio dobranym zestawie i dawce leków ryzyko oporności maleje do zera.

 
Choć w tego typu chemioterapii wielolekowej uzyskuje się rozłożenie działań niepożądanych na różne organy - to nie można zastosować jednorazowo odpowiednio dużej dawki leku, gdyż byłaby zbyt toksyczna. Rozwiązaniem wydaje się chemioterapia sekwencyjna – polegająca na podaniu kilku leków cytostatycznych kolejno, w odpowiednich odstępach czasowych. Wówczas każdy lek może być podany w maksymalnie tolerowanej dawce. W wyniku badań okazało się, że leczenie sekwencyjne jest bardzo dobrze tolerowane, zaś jego skuteczność jest co najmniej taka sama, jak przy jednoczesnym stosowaniu leków. / K. Drosik, B.Radecka, B. Dedyk-Rosik; Wojewódzki Ośrodek Onkologii i Pracownia Hist-Lab w Opolu/.  Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.

 
HORMONOTERAPIA RAKA PIERSI

Jeszcze 25 lat temu hormonoterapia raka piersi była leczeniem paliatywnym, czyli łagodzącym objawy choroby i przedłużającym życie nieuleczalnie chorym. Dzisiaj jest uznaną pooperacyjną terapią, którą należy stosować u kobiet posiadających w komórkach nowotworowych receptory estrogenowe lub progesteronowe, po to, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przerzutów odległych.  


Rośnie efektywność hormonoterapii raka piersi

Odsetek długoletnich przeżyć - u kobiet stosujących antyestrogeny, jako leczenie uzupełniające po usunięciu piersi jest wyraźnie wyższy. Hormonoterapia jest metodą konkurencyjną wobec chemioterapii, gdyż pozbawioną jej niekorzystnych działań ubocznych. Antyestrogeny są też stosowane, jako leczenie uzupełniające u chorych w wieku postmenopauzalnym, z dodatnimi receptorami hormonalnymi. Należy jednak wówczas uwzględnić, że u około 2% leczonych występuje rozrost endometrium i rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia raka macicy.  Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.


Antyestrogenowa terapia hormonalna pozytywnie rokuje wyleczeniem raka piersi.

Okazuje się u kobiet stosujących adjuwantową (uzupełniającą) terapię tamoksyfenem zmniejszyła się znamiennie częstość wystąpienia raka drugiej piersi. Pięcioletnie międzynarodowe badania, w których kilkanaście tysięcy młodych kobiet, z podwyższonym ryzykiem raka piersi profilaktycznie stosowało terapię antyestrogenową udokumentowały, że lek zapewnia skuteczną ochroną przed rakiem piersi. W grupie stosującej tamoksyfen odsetek kobiet, które uniknęły zachorowania na raka był przynajmniej o 40% niższy, w porównaniu z grupą kontrolną, która nie otrzymywała leku. Wyniki badań zachęcają do wdrożenia prewencji hormonalnej. Chociaż należy też pamiętać, że długotrwałe stosowanie tamoksyfenu zwiększa ryzyko raka trzonu macicy oraz wystąpienia udaru mózgu, zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej. W tym kontekście budzi nadzieję wysoka efektywność w blokowaniu receptorów estrogenowych inhibitorów aromatazy nowej generacji, jak też innych leków, które mogą zastąpić tamoksyfen. /A. Howell; CRC Departament of Medical Oncology, Szpital Uniwersytetu w Manchester, Christie Hospital/.  Wystąpienie na II Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi" 2002.

red.

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.