Baza chorób - Choroby nowotworowe

pokaż wszystkie

Autoprzeszczepy szpiku i czynniki wzrostu komórek obronnych krwi


Czynniki wzrostu leukocytów - w tym zwłaszcza  granulocytów - znalazły zastosowanie w autoprzeszczepach szpiku
 
 
Podane choremu powodują przyśpieszone przechodzenie komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej. Autoprzeszczep umożliwia stosowanie bardzo silnej chemioterapii, jedynie skutecznej w danej chorobie nowotworowej - np. w leczeniu białaczek. Niestety tego typu chemioterapia powoduje zniszczenie komórek macierzystych szpiku i komórek obronnych we krwi, czyli głęboką neutropenię, która zagraża życiu chorego. Dlatego autoprzeszczep - własne komórki macierzyste chorego są wcześniej izolowane z krwi przy zastosowaniu tzw. separatora komórkowego i odpowiednio przechowywane. Autoprzeszczep podany po zakończeniu chemioterapii, wraz z czynnikami wzrostu - zmniejsza znacząco to zagrożenie. Czynniki wzrostu pobudzają ponowne namnażanie się komórek macierzystych szpiku i ich różnicowanie się. W efekcie przyspiesza to rekonstrukcję leukocytów po transplantacji szpiku. Dzięki temu zmniejsza się liczba powikłań okresu neutropenii, skraca się czas hospitalizacji, poprawia się jakość życia pacjenta w okresie około-przeszczepowym.
 

Jak pozyskujemy komórki krwiotwórcze – tj. macierzyste do przeszczepu szpiku kostnego?
 
Klasyczna metoda polega na pobraniu szpiku z talerza biodrowego. Odbywa się to w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Szpik zmieszany z krwią pobiera się w ilości około 1-1,5 l za pomocą trepanu (igły z uchwytem). W przypadku autoprzeszczepu źródłem komórek macierzystych może być krew. W normalnych warunkach ich zawartość we krwi jest około 100-krotnie mniejsza niż w szpiku. Liczbę tę można jednak wielokrotnie podwyższyć za pomocą specjalnych technik selekcji i koncentracji, tj. separatora komórkowego.
 

Dlaczego przeszczepiamy szpik?
 
Jak przebiega procedura autoprzeszczepu? Autoprzeszczep polega na pobraniu komórek macierzystych z krwi przy pomocy separatora komórkowego – tj. urządzenia do filtrowania krwi. Dzięki zaawansowanej technologii tych urządzeń, które są zdolne przefiltrować całą krew obwodową chorego i wychwycić wszystkie komórki macierzyste można przygotować auto-przeszczep w wielu, pozornie beznadziejnych sytuacjach i następnie zamrozić komórki krwi do czasu przeszczepu w temperaturze ciekłego azotu. Te zamrożone krwinki to właśnie auto-przeszczep umożliwiający odnowę układu krwiotwórczego po bardzo silnej chemioterapii. Tylko taka terapia zniszczy całkowicie nowotwór, ale zniszczyłaby też komórki szpiku, gdyby nie zostały w ten sposób zabezpieczone. Po kilku dniach - komórki przetaczane są ponownie do organizmu chorego. Zwykle podawane są wtedy czynniki wzrostu, które przyspieszają regenerację leukocytów i zapobiegają powikłaniom okresu neutropenii. Dzięki temu następuje szybka odnowa komórek szpiku i krwi.
 

Jakie są ograniczenia autoprzeszczepu?
 
Niekiedy pojawia się dramatyczny problem - czy z organizmu uda się wyekstrahować odpowiednią ilość żywych i zdrowych komórek. Niektórzy pacjenci o bardzo zaawansowanej chorobie nowotworowej i po wielu chemio i radioterapiach nie kwalifikują się już do tej fazy chemioterapii, gdyż mają ich za mało lub nie mają wcale. Wówczas stosować należy inne metody leczenia.
 

Banki dawców szpiku.
 
W takich przypadkach korzysta się z banków dawców szpiku. Trzeba jednak wiedzieć, że zdrowe komórki dawcy ratują nam życie, ale mogą z różną siłą atakować nasze własne komórki i tkanki. Wymaga to stosowania leków, które osłabiają tę reakcję, ale mają niekorzystne działanie uboczne.

 
Jak podawane są hematopoetyczne czynniki wzrostu?
 
Zalecaną metodą podawania hematopoetycznych czynników wzrostu jest podskórna iniekcja. Droga ta w przeciwieństwie do dożylnej nie wymaga ciągłego wlewu z zastosowaniem pompy infuzyjnej, zmniejsza ilość reakcji i objawów ubocznych.
 

Z jakimi skutkami ubocznymi należy się liczyć przy stosowaniu czynników wzrostu?
 
Najbardziej odczuwane dla pacjenta są dolegliwości kostno-mięśniowe, stany podgorączkowe, bóle głowy, uczucie zmęczenia, nudności. Jednak te objawy bólowe nie mają zbyt dużego nasilenia i mogą być łagodzone popularnymi lekami przeciwbólowymi przepisanymi przez lekarza. Inne objawy niepożądane występują rzadko. Przeciwwskazaniem jest ciąża i karmienie niemowlęcia. I uwaga, podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

 
Kiedy chorego na neutropenię należy hospitalizować?
  
Hospitalizuje się chorego przy wartości neutropenii o niższej od 1000 granulocytów/ na mikrolitr krwi i gorączce powyżej 38°C (mierzonej pod pachą), zwłaszcza, jeśli wiadomo, że był niedawno poddany chemioterapii. Jeśli jednak chory nie był dotąd hospitalizowany, gdy przyczyna wspomnianej neutropenii oraz szybkość jej pogłębiania się nie jest w pełni jasna - wówczas chory wymaga również hospitalizacji. Wynika to z wysokiego zagrożenie zdrowia neutropenią, a zwłaszcza z dużej skłonności do występowania ciężkich zakażeń układu oddechowego i moczowego lub ogólnoustrojowych (posocznice).

 
Przypomnijmy - granulocyty są najliczniejszą grupą komórek obronnych układu odpornościowych
  
U zdrowego człowieka powinno ich być około 60% ogólnej liczby leukocytów. Tak jak inne komórki obronne - granulocyty wchodzą w skład całej armii krwinek białych (leukocytów). Inne rodzaje leukocytów, wskutek zróżnicowania i specjalizacji - organizują walkę, sygnalizują miejsce zagrożenia, znakują wroga, jako cel dla innych komórek, kierują walką, itp. Granulocyty natomiast należą do tej grupy komórek obronnych, które bezpośrednio walczą z ciałami obcymi, zwanymi przez lekarzy antygenami. Można powiedzieć, że pełnią rolę „policji zdrowia” – gdyż stale krążące we krwi wykrywają i niszczą zarazki, komórki nowotworowe, itp.

 
  
  Oprac. mgr Edward Ozga-Michalski
konsult . dr n.med. Ilona Seferyńska

 

.

Tematy powiązane
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.