artykuły
Udostępnij

Rak zamieniony w tłuszcz

Szwajcarscy naukowcy powstrzymali rozprzestrzenianie się nowotworu po organizmie, zamieniając przerzutujące komórki rakowe w zupełnie nieszkodliwe komórki tłuszczowe. Sztuka wymagała zastosowania dwóch leków, które już są dostępne na rynku, co daje nadzieję na szybkie wprowadzenie tej metody do kliniki.

Rak zamieniony w tłuszcz

EMT

Komórki nowotworowe są bardzo plastyczne i przypominają swoim zachowaniem komórki macierzyste. W momencie, gdy guz złośliwy przechodzi w fazę metastazy (przerzutowania), jego komórki tymczasowo cofają się w rozwoju i stają się „mniej dojrzałe”. Proces ten nazywa się przejściem epitelialno-mezenchymalnym (EMT od ang. epithelial-mesenchymal transition) i wcale nie ogranicza się do komórek nowotworowych. EMT odgrywa bowiem znaczącą rolę w procesach embriogenezy, regeneracji, odpowiedzi odpornościowej czy tworzeniu się zwłóknień.

W przejściu epitelialno-mezenchymalnym dojrzałe komórki epitelialne (nabłonkowe) tracą połączenia z błoną podstawną oraz sąsiednimi komórkami, zyskując zdolność do przemieszania się. Ich ruch jest pełzający, a komórka nabiera kształtu ameboidalnego. W ten sposób komórki epitelialne zamieniają się w komórki mezenchymalne, czyli komórki mogące się przekształcić w kilka innych typów komórek, np. tkanki kostnej czy tłuszczowej. Samo przejście może zostać zainicjowane przez różne czynniki, wśród nich są cytokiny (odgrywające ważną rolę w progresji nowotworowej), czynniki wzrostu czy niedotlenienie (charakterystyczne dla guzów litych).

Pokonać raka jego bronią

Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii pod kierownictwem Gerharda Christofori postanowili wykorzystać zdolność komórek nowotworowych w fazie metastazy do przekształcania się w komórki mezenchymalne do tego, aby ostatecznie zamieniły się w nieszkodliwe komórki tkanki tłuszczowej. Badanie zostało wykonane w mysim modelu ludzkiego raka piersi.

Chorym na raka zwierzętom podawano kombinację dwóch leków: rozyglitazonu oraz trametynibu. Pierwszy lek, rozyglitazon, stosowany jest u ludzi w leczeniu cukrzycy typu 2 i wiąże się głównie z receptorami występującymi w tkance tłuszczowej, zwiększając wrażliwość na insulinę czy sprzyjając tworzeniu dojrzałych komórek tłuszczowych. Drugi z leków, trametynib, jest substancją hamującą wzrost guza nowotworowego oraz ograniczającą rozprzestrzenianie się komórek rakowych po organizmie.

Zastosowanie takiej mieszanki leków spowodowało to, że uwolnione z pierwotnego guza komórki raka piersi przekształcały się w dojrzałe komórki tłuszczowe, które nie są niebezpieczne dla organizmu. W ten sposób udało się zapobiec dalszym przerzutom, choć nie wszystkie komórki rakowe leczenie zamieniło w komórki tłuszczowe.

Dalsze badania

Autorzy eksperymentu podkreślają, że ich badania są jeszcze na wczesnym etapie. Wierzą jednak, że zastosowanie leków, które są już dopuszczone do stosowania, może przyspieszyć dalsze badania kliniczne, w tym badania przy udziale ludzi.

Nowy i elegancki sposób na ograniczenie przerzutów ma być wsparciem dla tradycyjnej chemioterapii a nie jego zastępstwem. Dlatego najpierw uczeni z Bazylei planują wykonać testy na gryzoniach, przy których sprawdzana byłaby skuteczność połączenia standardowego leczenia przeciwnowotworowego ze stworzoną przez nich metodą ograniczania przerzutów. Dodatkowo planują również wykonanie eksperymentów na zwierzętach, które modelowałyby inne rodzaje ludzkich nowotworów niż rak piersi.

 

Na podstawie:

D. Ishay-Ronen et al., Gain Fat—Lose Metastasis: Converting Invasive Breast Cancer Cells into Adipocytes Inhibits Cancer Metastasis. Cancer Cell 35(1) (2019) 17-32.E6

M. Gos, J. Miłoszewska, M. Przybyszewska, Rola przejścia epitelialno-mezenchymalnego w progresji nowotworu. Postępy Biochemii 55(2) (2009) 121

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.