artykuły
Udostępnij
Tagi

Probiotyki na otyłość?

Czy zażywanie probiotyków może mieć wpływ na utratę masy ciała? Badań potwierdzających tę tezę jest niewiele, jednak te przeprowadzone są obiecujące.

Probiotyki na otyłość?

W przewodzie pokarmowym człowieka żyje około 1000 gatunków bakterii, zróżnicowanych w miarę miejsca bytowania. I tak w jelicie cienkim dominują tlenowe bakterie Gram – ujemne, a w jelicie grubym żyją bakterie beztlenowe, Gram – dodatanie i Gram – ujemne. Gatunki charakterystyczne dla ludzkiej mikroflory jelitowej to bakterie z rodzaju Firmicutes, Bacteroides, Proteobacteria i Actinobacteria. Wydaje się oczywiste, że skład flory bakteryjnej u wszystkich zdrowych osób jest taki sam. Jednakże, badania wykazały, że istnieją pewne różnice w składzie flory bakteryjnej u osób otyłych i tych z normalną masą ciała. Na podstawie tych wyników wysnuto wnioski, iż przyczyną otyłości oprócz nadmiernej podaży energii są także inne czynniki.

W organizmach osób z prawidłową masą ciała głównymi gatunkami budującymi florę są bakterie z rodzaju Firmicutes (64% m.in. Clostridium, Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus) oraz Bacteroides (23%). Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych oraz ludziach wykazały, że u osób otyłych proporcja ta jest zachwiana, z korzyścią dla rodzaju Firmicutes. Ponadto, spadek masy ciała powodował wzrost udziału rodzaju Bacteroides w mikroflorze bakteryjnej. Jednakże jest to związane ze zmianą nawyków żywieniowych, a nie jak początkowo przypuszczano jedynie wynik utraty nadmiernych kilogramów. Kolejnym argumentem potwierdzającym wpływ diety na mikroflorę jelitową. Badanie porównujące zmianę diety z niskotłuszczowej na wysokotłuszczową wykazało znaczny spadek rodzaju Bacteroides na korzyść Firmicutes i Proteobacteria u wszystkich badanych, niezależnie od masy ciała.

Z drugiej strony zaprzeczeniem takiej teorii mogą być obserwacyjne badania, porównujące skład mikroflory bakteryjnej sześcio- i dwunastomiesięcznych niemowląt. Po 7 latach okazało się, że u dzieci, których flora jelitowa w wieku niemowlęcym zawierała mniej bakterii z rodzaju Bacteroides, a więcej Staphylococcus aureus, występują zaburzenia masy ciała tj. nadwaga lub otyłość.

Chociaż powyższe fakty wskazują na istotny związek pomiędzy obniżeniem udziału Bacteroides we florze jelitowej, a nieprawidłową dietą i nadmierną podażą kalorii to nadal w pełni nie wyjaśniono tego zjawiska, między innymi dlatego, że istnieje wiele badań, których wyniki są odwrotne niż te wyżej przedstawione. To tylko dowodzi, że problem otyłości, jest bardzo złożony i wymaga jeszcze wielu eksperymentów naukowych. Tak więc, czy stosowanie odpowiednich preparatów probiotycznych może wspomóc walkę ze zbyt wysoką masą ciała? Tutaj także badania naukowe nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre z nich wskazują, że suplementacja odpowiednich szczepów bakteryjnych może wspomóc redukcję masy ciała, a przyjmowanie nieodpowiednich szczepów może przynieść odwrotny skutek w postaci jej wzrostu. Ponadto, niektóre wyniki różnią się u ludzi i zwierząt, co jest kolejnym dowodem na to, że rezultaty eksperymentów na modelach zwierzęcych nie mogą być bezkrytycznie ekstrapolowane na ludzi.

Według badań, suplementacja szczepów Lactobacillus acidophilus powoduje zwiększenie masy ciała zarówno u zwierząt jak i u ludzi. Z kolei bakterie Lactobacillus fermentum i Lactobacillus ingluvei były odpowiedzialne za wzrost masy ciała tylko u zwierząt. Szczepy wspomagające utratę masy ciała to Lactobacillus plantarum (tylko u zwierząt) oraz Lactobacillus gasseri (ludzie i zwierzęta). Niestety, jest niewiele badań potwierdzających skuteczność probiotyków. Jedno z nich, trwające 12 tygodni i przeprowadzone z udziałem 87 pacjentów badało wpływ suplementacji Lactobacillus gasseri na parametry antropometryczne (masa ciała, BMI, ilość tkanki tłuszczowej). Ochotnicy zakwalifikowani do badania to osoby z BMI 24.2 – 37 kg/m2 i otyłością trzewną. Po zakończonym eksperymencie u pacjentów odnotowano zmniejszenie masy ciała, wskaźnika BMI, a także obwodu talii i bioder. Ponadto nastąpiła redukcja poziomu tkanki tłuszczowej w okolicach jamy brzusznej i w tkance podskórnej.

Zaburzenia odżywiania, nieprawidłowa, wysokokaloryczna dieta to bez wątpienia główne elementy odpowiedzialne za nadwagę i otyłość wśród ludzi. Przedstawione powyżej wyniki badań są jednak dowodem na to, że również inne czynniki predysponują do jej rozwoju. Niekiedy zastosowanie niskokalorycznej diety nie jest wystarczające. Odpowiednia i bezpieczna suplementacja probiotyków to doskonały czynnik wspomagający pacjenta w walce z dodatkowymi kilogramami.

 

Literatura źródłowa

Żak-Gołąb A., Olszanecka-Glinianowicz M., Kocełak P.: Rola flory jelitowej w patogenezie otyłości. Postepy Hig Med. Dosw (online), 2014; 68: 84-90.

Martlicz W., Ostrowska L., Łoniewski I.: Flora bakteryjna jelit i jej potencjalny związek z otyłością. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2013, tom 9, nr 1.

Stachowicz N., Kiersztan A.: Rola mikroflory jelitowej w patogenezie otyłości i cukrzycy. Postepy Hig Med. Dosw (online), 2013; 67: 288-303.

 

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.