artykuły
Udostępnij
Tagi

Nowy biomarker raka prostaty

Prognozy w raku stercza uzależnione są mocno od skłonności guza do tworzenia przerzutów, w szczególności przerzutów do kości. Dlatego tak ważne jest znalezienie prostego w oznaczeniach markera, który już na wczesnym etapie choroby mógłby oceniać agresywność komórek raka prostaty.

Nowy biomarker raka prostaty

Kandydatem na taki marker raka gruczołu krokowego wydaje się być białko CCN3. Należy ono do rodziny białek CCN, zaangażowanych w różnorakie procesy, zachodzące w organizmach, w tym w proliferację, ruchy komórek czy angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych).

Wcześniejsze badania wykazały, że białko CCN3 pomaga nowotworom piersi w tworzeniu przerzutów do kości. Rak piersi, podobnie jak rak prostaty i rak jajnika, wiąże się z mutacją w genach z rodziny BRCA. Dlatego też sprawdzano, czy ilość białka CCN3 w organizmie może być prognostykiem skłonności raka gruczołu krokowego do tworzenia przerzutów do kości.

Ulubione kości

Rak prostaty jest drugim co do częstości nowotworem złośliwym, wykrywanym u polskich mężczyzn (częstszy jest tylko rak płuc). Ważnym czynnikiem ryzyka jest wiek, większość zachorowań obserwuje się w 7. i 8. dekadzie życia: 87% zachorowań dotyczy osób po 60. roku życia, z czego 50% po 70. roku życia. Roczne i pięcioletnie wskaźniki przeżyć są stosunkowo wysokie: odpowiednio 87,8% oraz 76,4%. Choć zachorowalność w Polsce na złośliwego raka prostaty jest aż o 45% niższa niż średnia europejska, to wciąż śmiertelność z jego powodu jest nieco wyższa niż w pozostałych krajach UE.

W gruczole krokowym może rozwijać się łagodny gruczolak oraz złośliwe: gruczoloraki, mięsaki czy raki nabłonkowe. Większość (95%) spośród nowotworów złośliwych prostaty stanowią gruczoloraki. Jak każdy nowotwór złośliwy, gruczolorak może tworzyć przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych i dalszych części ciała. Cechą charakterystyczną złośliwego raka prostaty jest to, że miejscem, do którego najczęściej tworzy przerzuty, są kości – szczególnie lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz kości miednicy.

CCN3

Kanadyjscy uczeni porównywali dane medyczne pacjentów z gruczolorakiem prostaty z własnymi oznaczeniami poziomu białka CCN3. W pierwszej części badania próbki pochodziły od 285 pacjentów i były zdeponowane w biobankach. Mierzona histochemicznie ilość białka CCN3 korelowała z krótszym czasem przeżycia oraz rozwojem przerzutów do kości w czasie 10 lat od wykrycia nowotworu. Im więcej białka CCN3 oznaczono w próbce, tym krócej żył dany chory.

W drugiej części badania Kanadyjczycy wykorzystali próbki pochodzące od 1259 pacjentów, które były pobierane w 5 centrach medycznych, należących do sieci Canadian Prostate Cancer Biomarker Network. Częściowo wnioski z tych badań pokrywały się z tymi, osiągniętymi w pierwszej części analizy. Ponownie u pacjentów z wyższymi poziomami CCN3 w ciągu 15 lat częściej rozwijały się przerzuty w kościach i dochodziło do nawrotów choroby w ciągu 3-5 lat po osiągniętej remisji. Jednak nie zauważono, aby ilość oznaczanego białka CCN3 u pacjentów z rakiem prostaty, miała wpływ na długość życia. W obu grupach (z wyższymi i niższymi poziomami CCN3) długość życia była taka sama.

Naukowcy sprawdzali też, czy określone typy komórek raka prostaty różnią się między sobą ekspresją białka CCN3. Okazało się, że komórki znane ze skłonności do agresywności i łatwego tworzenia przerzutów w kościach, wydzielały najwięcej białka CCN3. Z kolei komórki, o których wiadomo, że prowadzą do utworzenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego, produkowały najmniej tego białka.

Wydaje się więc, że białko CCN3 może znaleźć w przyszłości zastosowanie jako jeden z markerów złośliwego raka prostaty – oceniający agresywność budujących raka i podpowiadający, jakie leczenie należy zastosować.

 

Na podstawie:

M. Dankner et al., CCN3/Nephroblastoma Overexpressed Is a Functional Mediator of Prostate Cancer Bone Metastasis That Is Associated with Poor Patient Prognosis. Am. J. Pathol. 189(7) (2019) 1451–1461

Strona Krajowego Rejestru Nowotworów: www.onkologia.org.pl (dostęp 29 czerwca 2019)

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.