artykuły
Udostępnij

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego – teraz senat

Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. Prace nad nią trwały od jesieni ubiegłego. Zainicjował je parlamentarny zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego, w związku z czym projekt wszedł pod obrady sejmu jako dokument poselski a nie rządowy, jednak w całej rozciągłości od początku popierany był przez Ministerstwo Zdrowia.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego – teraz senat

Ustawa wprowadza kilka podstawowych zmian. Zakłada, że nowe apteki będą mogły powstawać w tych gminach, a których na istniejące już apteki przypadają co najmniej 3 tysiące mieszkańców (kryterium demograficzne). Jednocześnie nowela mówi i o tym, że nowe apteki mogą być lokalizowane w odległości co najmniej 500 metrów od już istniejących placówek, co ma odwrócić trend ich kumulowania wyłącznie w centrach dużych miast (kryterium geograficzne). Jest w ustawie również zastrzeżenie, iż kryterium demograficzne nie obowiązuje w przypadku, gdy farmaceuta zamierza otworzyć nową aptekę w odległości co najmniej kilometra od już funkcjonujących placówek.

Osobna kwestia to tak zwana apteka dla aptekarza – to określenie nie oddaje jednak istoty wprowadzanej w przepisach zmiany. W rzeczywistości mówi ona, że nowe apteki otwierać będą mogli jedynie farmaceuci lub spółki utworzone przez farmaceutów, stąd należałoby mówić o nowej aptece dla aptekarza.

Ustawa czeka teraz na rozpatrzenie przez senat, a następnie, gdy zostanie przyjęta również przez izbę wyższą parlamentu, na podpis prezydenta.

Mała, ważna nowelizacja

Nowela Prawa farmaceutycznego, choć debata nad nią była długa i burzliwa, to więc w rzeczywistości bardzo krótki dokument, co nie oznacza jednak, że mało ważny. Jest wprost przeciwnie – nowelizacja dotyczy sprawy zasadniczych, jest odpowiedzią na niektóre patologiczne zjawiska zachodzące na rynku aptecznym. Jest też forpocztą przed zapowiadaną przez Ministerstwo Zdrowia dużą nowelizacją Prawa farmaceutycznego. Ma pozwolić na spokojne procedowanie tych dalszych zmian, częściowo zamrozić rynek, by nie zachodziło na nim dalsze usieciowienie, które jest po pierwsze niezgodne z prawem, po drugie – niekorzystne dla tego rynku i dla pacjentów. Alternatywą dla małej nowelizacji, co często podkreślał Krzysztof Łanda, były już wiceminister zdrowia, byłoby twarde moratorium na otwieranie jakichkolwiek aptek. Należy przyjąć, że resort gotów był sięgnąć po to rozwiązanie, gdyby ustawa w sejmie nie przeszła.

Już istniejące – bez zmian

Dla istniejących aptek ustawa jest neutralna – będą nadal funkcjonowały tak, jak do tej pory, chyba że ich właściciele postanowią inaczej bądź stracą zezwolenie na działanie decyzją nadzoru farmaceutycznego z uwagi na przekroczenie przepisów antykoncentracyjnych lub udział w odwróconym łańcuchu sprzedaży.

Nowelizacja wchodząc w życie nie będzie też miała wpływu na takie kwestie, jak asortyment produktów dostępnych w aptekach – ustawa nie dotyka takich spraw; mają one stanowić obiekt dalszych prac, wspomnianej dużej nowelizacji.

Już nie drzwi w drzwi

Dla farmaceutów zasadnicze znaczenie może mieć natomiast fakt, że nikt nie otworzy nowej apteki przysłowiowe drzwi w drzwi, a mówiąc językiem przepisów – w odległości 500 metrów. Ustabilizuje to pozycję już funkcjonujących aptek, oddali od nich obawy przed nieuczciwą konkurencją, posługującą się dumpingowymi cenami lub łamiącą zakaz reklamy aptek, by odcisnąć się w świadomości potencjalnych pacjentów jako tańsza czy lepsza od innych. Oczywiście, ponieważ wprowadzane ustawą ograniczenia dotyczyć będą jedynie aptek nowopowstających, więc nowelizacja nie wpłynie na sytuację podmiotów dziś funkcjonujących w ramach nadmiernej konkurencji.

Nie ma też powodów, by przypuszczać, że nowelizacja wpłynie na sytuację farmaceutów, techników farmacji i innych osób zatrudnionych w aptekach, że zagrozi im utratą pracy ; w większości placówek z powodów finansowych liczba pracowników już dawno została dopasowana do realiów rynkowych, mówiąc językiem biznesowym – zracjonalizowana.

Nowelizacja może natomiast spowodować, choć – oczywiście – nie musi, że podmioty, które rozważały otwarcie kolejnej własnej apteki, z dala od najludniejszych szlaków komunikacyjnych miast i od centrów handlowych. Skusić je może do tego większa stabilizacja rynku, większa pewność jutra. Oczywiście, nie będą to już mogły być sieci aptek, ale farmaceuci lub ich spółki.

Dlaczego miałyby wzrosnąć?

Wśród zagrożeń, które miałaby rodzić przyjęta nowelizacja Prawa farmaceutycznego jej przeciwnicy wymieniali wzrost cen leków. Podczas wielomiesięcznej dyskusji nad nią nie wskazali jednak ani jednego dowodu na poparcie tej tezy. Tym bardziej nie ma żadnej niezależnej analizy, która potwierdzałaby taką możliwość.

Bardziej wiarygodny i dający się uzasadnić wydaje się więc inny scenariusz – skoro funkcjonujących już placówek zmiany nie obejmą, to żadnego trzęsienia ziemi na rynku aptecznym nie będzie. Nic nie spowoduje nagłego i gwałtownego upadku dużej liczby aptek, nie pogorszy się więc dostępność leków dla pacjentów, nie zwiększą się też ich ceny.

Przemawia też za tym logiczna analiza argumentu przeciwników ustawy, w opinii których nowelizacja, kładąca tamę dalszej monopolizacji rynku aptecznego, jest korzystna dla hurtowni leków. Według tej tezy hurtownie mając do czynienia z bardziej rozdrobnionym rynkiem, z wieloma małymi, ale słabymi odbiorcami, będą mogły windować w górę ceny dostarczanych przez siebie produktów, co w konsekwencji oznaczałoby też wyższe ceny dla pacjentów. Gdyby mogło się tak rzeczywiście stać, wszystkie podmioty hurtowe byłyby za nowelizacją. Wielki opór części hurtowni, lobbowanie przeciwko nowelizacji dowodzi więc, że scenariusz według którego ceny leków po nowelizacji wzrosną jest zwyczajnie nierealny. Trzeba też pamiętać o tym, że wiele indywidualnych aptek dokonuje dziś zakupów w hurtowniach w ramach grup zakupowych, co poprawia ich sytuację negocjacyjną.

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.