artykuły
Udostępnij

Ksenoprzeszczepy

Odpowiedzią na wzrastającą liczbę narządów potrzebnych do przeszczepów mogłyby stać się w przyszłości ksenotransplantacje, czyli przeszczepy organów pochodzących od zwierząt.

Ksenoprzeszczepy

Badacze z Niemiec, Szwecji i Szwajcarii dokonali ogromnego kroku naprzód w eliminowaniu przeszkód technicznych, jakie stoją przed wykonywaniem ksenoprzeszczepów u ludzi. Pawiany, którym przeszczepiono serca od zmodyfikowanych genetycznie świń, przeżyły ponad pół roku z nowym narządem. Wcześniejszy rekord przeżycia u pawianów po ksenoprzeszczepie serca wynosił mniej niż 60 dni.

Historia

Ludzka wyobraźnia od zarania dziejów tworzyła legendarne stworzenia, będące połączeniem istot ludzkich i zwierzęcych – roi się od nich w mitologii egipskiej, greckiej czy słowiańskiej. Dlatego idea zastąpienia części ciała u ludzi zwierzęcymi narządami nie jest czymś zupełnie nowym.

Pierwsze, dobrze udokumentowane próby ksenoprzeszczepów podejmowano od początku XIX wieku, raczej z negatywnym skutkiem (udany był właściwie tylko przeszczep skóry od owcy, wykonany przez Giuseppe Boroniego w 1804 r.). Rozwój medycyny w XIX i XX wieku, a szczególnie dobre poznanie chirurgii naczyniowej i immunologii, sprawiły, że od początków XX wieków lekarze coraz śmielej podejmowali próby przeszczepiania zwierzęcych organów ludziom. Jednak osoby, którym przeszczepiano zwierzęce nerki, wątroby czy serca umierały w ciągu kilku lub kilkudziesięciu godzin po wykonanym zabiegu. Najdłużej żyjący po ksenoprzeszczepie pacjent zmarł po 9 miesiącach (był biorcą nerki szympansa, a zabieg przeprowadzono w 1963 r.). Przyczyną niepowodzeń było głównie nadostre odrzucanie przeszczepu.

Naukowcy jednak nie poddają się i wciąż szukają sposobu na pokonanie technicznych przeszkód, które stoją przed technologia ksenotransplantacji. To nie tylko ryzyko odrzucenia narządu z powodu niezgodności tkankowej, ale również inne tempo wzrostu tkanek od różnych gatunków czy możliwość przeniesienia wirusów poprzez wszczepiane narządy do organizmu biorcy.

Świnie w natarciu

Międzynarodowy zespół badaczy z Niemiec, Szwecji oraz Szwajcarii doniósł o ogromnym sukcesie zastosowanej przez nich techniki przeszczepiania serca świń pawianom. Zastosowane w eksperymencie serca pochodziły od zmodyfikowanych genetycznie zwierząt, które produkowały ludzką wersję dwóch białek CD46 (blokujących odpowiedź immunologiczną) oraz miały powierzchnię komórek charakterystyczną dla ludzi i innych małp naczelnych (pozbawioną cukrów alfa-gal).

Po pobraniu serca od świni, było ono przechowywane w specjalnym pojemniku w 8 °C i pompowano przez nie płyn, zawierający tlen, krwinki czerwone, składniki odżywcze oraz hormony. Pawiany po przeszczepie otrzymywały lek (Temsyrolimus, znany z terapii onkologicznych, ograniczający namnażanie się komórek), który miał powstrzymać dalszy wzrost i tak nieco zbyt dużych dla małp serc świńskich. Zwierzętom obniżano również ciśnienie krwi do poziomu ciśnienia naturalnego dla świń.

Podjęto 5 prób przeszczepienia świńskich serc pawianom. Jedno zwierzę padło niedługo po zabiegu, dwa pawiany przeżyły 3 miesiące i wydawały się być zdrowe, a dwie małpy przeżyły ponad pół roku (195 i 182 dni). U jednego z najdłużej żyjących zwierząt stwierdzono uszkodzenia wątroby po stosowanych lekach.

Trudno jest określić, które z modyfikacji technicznych podczas przeszczepu miały realny wpływ na długość przeżycia pawianów. Dlatego autorzy eksperymentu planują dalsze prace nad tym zagadnieniem. Wierzą również, że z odpowiednim wsparciem finansowym badania kliniczne przy udziale ludzi mogłyby się rozpocząć już za 3 lata.

 

Na podstawie:

M. Längin et al., Consistent success in life-supporting porcine cardiac xenotransplantation. Nature 564 (2018) 430–433

 

gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.