artykuły
Udostępnij
Tagi

Krwawa zamiana

Kanadyjscy naukowcy odkryli sposób na zamienienie grupy krwi A na „uniwersalną” 0. Odkrycie to, o ile okaże się ekonomicznie korzystne, może pozwolić na podwojenie zapasów „uniwersalnej” krwi przez stacje krwiodawstwa na całym świecie.

Krwawa zamiana

Każdy z nas ma krew jednej z ośmiu głównych grup krwi: 0 Rh(-), 0 Rh(+), A Rh (-), A Rh (+), B Rh (-), B Rh(+), AB Rh(-) lub AB Rh(+). O tym, jaką grupę krwi mamy, decydują glikoproteiny (nazywane antygenami) obecne na powierzchni czerwonych krwinek. Osoby z grupą krwi A mają na powierzchni erytrocytów antygen A, osoby z grupą krwi B – antygen B, zaś osoby z grupą krwi AB – oba rodzaje antygenów. Posiadacze grupy krwi 0 na powierzchni swoich czerwonych krwinek nie mają żadnego z tych antygenów. W Polsce najpopularniejszą grupą krwi jest grupa A Rh(+), którą ma niemal co trzeci Polak. Niemal tak samo częsta (31%) jest grupa krwi 0 Rh(+). Najrzadziej (1-2%) spotykane w Polsce grupy krwi to AB Rh(-) oraz B Rh(-).

Krew przetaczana jest z różnych powodów: podczas planowych operacji, rutynowych transfuzji krwi, ale również w przypadku interwencji chirurgicznych u ofiar wypadków, gdy życie operowanego zależy silnie od szybkości udzielonej pomocy. Jednak transfuzja nieodpowiedniej grupy krwi (z nie tym antygenem) w organizmie biorcy może spowodować szok immunologiczny, podczas którego układ odpornościowy traktuje przetaczaną krew jak intruza. Taki szok immunologiczny może okazać się śmiertelny. Dlatego w nagłych sytuacjach, gdy nie ma czasu na określanie grupy krwi biorcy, przetaczana jest „uniwersalna” krew grupy 0.

Czapki z głów!

Już od jakiegoś czasu badacze z różnych ośrodków naukowych na całym świecie pracują nad znalezieniem sposobu na zwiększenie dostępności „uniwersalnych” grup krwi 0. Większość wysiłków skoncentrowanych jest na przekształcanie najczęstszej grupy krwi A w pozbawioną antygenów krew grupy 0. Jednak dotychczas badane metody nie były dostatecznie efektywne, aby mogły znaleźć zastosowanie praktyczne.

Być może sytuację zmieni odkrycie naukowców z University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. W renomowanym czasopiśmie „Nature Microbiology” autorzy badania udowodnili, że w naszych jelitach bytują bakterie, wytwarzające enzymy trawiące mucyny, glikoproteiny bardzo podobne do antygenów występujących na powierzchni erytrocytów. Po zabiegach inżynierii genetycznej te same enzymy były w stanie przekształcić krew grupy A w krew grupy 0.

Autorzy eksperymentu zbierali próbki ludzkiego stolca i izolowali z nich DNA bakteryjne, poszukując genów odpowiedzialnych produkcję białek trawiących mucyny. Znaleźli je w bakteriach jelitowych z gatunku Flavonifractor plautii. Okazało się, że mikroorganizmy te produkują dwa rodzaje enzymów trawiących mucyny i że można te białka produkować na większą skalę przy użyciu zmodyfikowanych genetycznie bakterii E. coli.

Gdy naukowcy badali zdolności każdego z tych białek osobno do zdejmowania „czapeczek” antygenowych, to nie zauważyli, aby były one skuteczne. Jednak zastosowanie obu enzymów jednocześnie okazało się być strzałem w dziesiątkę – już minimalne ilości obu białek, zastosowane w eksperymencie, pozwalały na bardzo efektywną zamianę krwi grupy A w „uniwersalną” grupę 0.

Zanim odkrycie to znajdzie praktyczne zastosowanie, konieczne są dalsze badania nad bezpieczeństwem zastosowanej przez Kanadyjczyków metody. Jeszcze nie wiemy, czy w każdym przypadku „ściągnięcie” antygenów z erytrocytów jest całkowite – a co za tym idzie, czy na pewno taka krew przy przetaczaniu jest zupełnie bezpieczna. Po drugie, nie wiadomo, czy zastosowane enzymy nie zmieniają jeszcze w jakiś nieoczekiwany sposób erytrocytów tak, że czerwone krwinki nie mogą pełnić swoich funkcji. Po uzyskaniu dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa metody, autorzy odkrycia planują rozpoczęcie badań klinicznych.

 

Na podstawie:

E. Pennisi, Type A blood converted to universal donor blood with help from bacterial enzymes. Science (2019) DOI: 10.1126/science.aay3386

Tagi
gorący temat
Newsletter
Wprowadź swój adres e-mail

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. W razie wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PFM.PL S.A. w celu realizacji usługi newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( tj. adres e-mail ) przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 w celu przesyłania newslettera (zawierającego m.in. informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz podmiotów z nim współpracujących ), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na używanie przez PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.
REJESTRACJA
Typ konta
Specjalizacja
 
 
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia
Dermatologia i wenerologia
Diabetolog
Endokrynologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia
Geriatria
Ginekologia
Hematologia
Immunologia
Internista
Kardiologia
Medycyna
Nefrologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otorynolaryngologia
Pediatria
POZ
Psychiatria
Reumatologia
Transplantologia
Urologia
Numer PWZ
Imię
Nazwisko
Adres e-mail (login)
Hasło
Powtórz hasło

Administratorem danych osobowych jest PFM.PL S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie dostępu i korzystania z Portalu, a także w celach handlowych, marketingowych, edukacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 ze zm.).

Użytkownicy Portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach statystycznych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej, wysyłanych przez PFM.PL S.A. w imieniu własnym oraz na zlecenie podmiotów współpracujących, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844).

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Portalu Farmaceutyczno Medycznego i akceptuję jego postanowienia.

Błąd. Wypełnij poprawnie wymagane pola.